Discursul şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi în cadrul evenimentului de consemnare a 20 de ani de la crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău

Bună ziua Doamnelor şi Domnilor, Stimaţi Deputaţi, Doamnă avocat al poporului pentru drepturile copilului, Doamnă ministru, Domnule viceprimar, Preasfinţia Voastră, Stimaţi parteneri, Dragi colegi,

Sunt onorată de prezenţa Dumneavoastră, factorii importanţi de decizie preocupaţi de protecţia drepturilor copilului. Prezenţa Dumneavoastră la acest eveniment demonstrează prioritatea pe care o are copilul în societatea noastră.

Crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului în municipiul Chişinău a pornit de la necesitatea acordării asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi copilului separat de părinţi.

În această perioadă instituţia a cunoscut o evoluţie esenţială, sistemul a devenit viabil, inclusiv graţiei capacităţilor de conducere a personalităţilor care au stat la temelia creării întregului sistem.

Pentru a menţiona activitatea prodigioasă pe parcursul acestor ani, ţin să aducem mulţumiri, în semn de recunoştinţă foştilor şefi ai DMPDC.

Pe parcursul celor 2 decenii, am desfăşurat activităţi în vederea prevenirii abandonului (în anul 2001 Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului avea înregistrate 217 cazuri de abandon al copiilor,  în 2016 4 copii au fost abandonaţi, dintre care 2 copii au fost reintegraţi în familia biologică), iar în anul 2017 sunt înregistrate doar 2 cazuri de abandon, totodată, din anul 1997 până în prezent au fost adoptați 1637 de copii.

Pe parcurs, DMPDC în parteneriat cu autorităţile centrale, Consiliul municipal Chişinău, şi nemijlocit cu contribuţia şi susţinerea agențiilor internaţionale, organizaţiile neguvernamentale partenere:

UNICEF în Moldova,

Parteneriate pentru fiecare copil (fostul Trust European pentru Copii),

Fondul de investiţii sociale,

Asociaţia „Lumos Foundation Moldova”,

Asociaţia „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”,

Asociaţia „AVE Copiii”,

Organizaţia „Amici di Bambini”,

AO Altruism Moldova,

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii,

Terre des Hommes,

Fundaţia Agapedia,

au contribuit la dezvoltarea celor 20 de servicii sociale destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, precum:

4 centre de plasament pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească;

4 centre de zi specializate pentru copii cu dizabilităţi;

serviciul social asistenţa personală,

serviciul asistenţa parentală profesionistă;

serviciul social echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi;

serviciul maternal pentru mame cu risc de abandon a copiilor;

serviciul de plasament de urgenţă;

serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creşa);

serviciu de asistenţă socială pentru copii şi familie;

2 servicii de zi pentru copii cu dizabilităţi;

În anul 2016 au fost inaugurate 2 case comunitare – pentru copii cu dizabilităţi severe şi pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească.

Recent, în anul 2017 a fost creat încă un alt serviciu de zi pentru copii cu dizabilităţi şi suplimentar 2 grupe pentru copii cu vârsta până la 3 ani, astfel, la moment serviciul respectiv este constituit din 4 grupe creşe.

Activând în calitate de şef interimar al DMPDC, ca şi predecesorii mei, ne-am asumat responsabilitatea de a dezvolta în continuare un sistem consolidat, care să răspundă nevoilor tuturor beneficiarilor şi cerinţelor actuale ale societăţii. Acest lucru este posibil datorită capacităţilor profesioniste al echipei pe care o conduc.

Astăzi, sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău constituie aproximativ 700 de angajaţi. Actualmente, cu certitudine putem menţiona că fiecare din angajaţii Direcţiei, prin acţiunile sale zilnice, cu responsabilitate, şi în măsura competenţelor, răspunde la necesităţile copiilor şi a familiilor din evidenţa DMPDC, inclusiv la apelurile parvenite de la societatea civilă, de a interveni cu acțiuni concrete de a proteja copiii de orice formă de abuz, discriminare, neglijenţă, acţionând în interesul superior al copilului.

Unul din obiectivele de bază a Direcţiei este reducerea la minim a numărului de copii aflaţi în grijirea rezidenţială.

Astfel, intenţionăm să consolidăm eforturile pentru a asigura dezvoltarea Serviciilor de zi pentru copiii ieşiţi din sistemul rezidenţial. Asigurarea protecţiei copiilor în situaţie de risc şi a acelor separaţi de părinţi, în special a copiilor depistaţi fără supraveghere părintească în stradă este obiectivul primordial, iar crearea urgentă a serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant, ar duce la diminuarea fenomenului delincvenţei juvenile.

Sunt recunoscătoare că în familia DMPDC activează oameni cu suflet nobil, care inspiră prin dăruirea, comportamentul şi atitudinea acestora faţă de cea mai inocentă făptură – COPILUL şi indiferent de greutăţi şi obstacole, se prezintă în faţa acestora ca nişte eroi.

Exprim gratitudinea pentru aportul adus la dezvoltarea Sistemului de protecţie a copilului din mun. Chişinău, în special angajaţilor, care îşi onorează cu demnitate atribuţiile de serviciu, partenerilor fideli, care au sprijinit proiectele noastre şi continuă să ne ofere suportul în iniţiativele importante, şi nu în ultimul rând structurilor de stat centrale şi locale.

Evenimentul de astăzi reprezintă un examen pentru întreaga echipă, care timp de 2 decenii, a parcurs  un drum anevoios.

Analizând câte idei minunate s-au realizat, conştientizăm că mai avem multe de realizat şi continuăm să învăţăm, să ne împărtăşim cu experienţa şi împreună să creăm o lume mai bună pentru copii.

Mulţumesc tuturor pentru susţinere, contribuţie, fidelitate, dăruirea de sine manifestată faţă de acest sistem foarte important reprezentat de Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Privind în sală, avându-vă alături pot măsura cât de mare este familia protecţiei copilului în municipiului Chişinău.

Vă mulţumesc!!!

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor