×

DMPDC anunță funcție vacantă de kinetoterapeut la Centrul de zi de dezvoltare şi socializare a copiilor cu necesităţi speciale „Atenţie”

Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de asistenţa kinetoterapeutică a copiilor cu necesităţi speciale

Sarcinile de bază:

  1. Asigură asistenţă kinetoterapeutică conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale şi din comunitate.
  2. Participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

  1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
  2. Participă la organizarea şi desfășurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
  3. Asigură securitatea copiilor .
  4. Participă la realizarea planului de activitate lunar şi anual în cadrul Centrului;
  5. Raportează periodic (lunar, trimestrial, anual) managerul Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
  6. Organizează şedinţe de kinetoterapii îndividual şi în grup.

Studii: superioare în domeniul kinetoterapiei.

Experienţă profesională: Preferabil minim 3 ani de experienţă în domeniu

Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea la perfecţie a limbilor română şi rusă ect.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Depunerea actelor de participare va avea loc la la Centrul de zi de dezvoltare şi socializare a copiilor cu necesităţi speciale „Atenţie”, situat pe str. Ion Botezătorul 1, telefon de contact 022-54-89-54, e-mail: tamara-blanari@rambler.ru; Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022-22-60-98, sau prin e-mail la adresa: resurseumane@mail.ru

DISTRIBUIE