FAMILIILE ȘI SOCIETĂȚILE INCLUSIVE

Chişinău,15 mai 2018 – O Competiție sportivă „Familia olimpică” cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului, are loc astăzi la Chişinău.

Prin desfășurarea acestei activități, și pornind de la motto-ul Zilei Internaționale a Familiei din acest an – FAMILIILE ȘI SOCIETĂȚILE INCLUSIVE, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului împreună cu partenerii săi dorește să consolideze societățile incluzive pentru familie și copil, fortificarea respectului și unității între membrii familiei prin prisma jocurilor de grup, promovarea modului sănătos de viață în rândul copiilor și familiilor acestora, a valorilor pe care sportul le reprezintă: oportunitățile egale, solidaritate, fair – play  (etică comportamentală bazată pe respectul persoanei, acceptarea și respectarea loială a regulilor în sport), cunoașterea importanței formării și susținerii grupului, cultivarea deprinderii de a participa activ în cadrul jocurilor de grup.

În cadrul Competiției sportive „Familia olimpică” vor avea loc diverse aplicații demonstrative de grup cu implicarea copiilor care frecventează cercurile sportive și centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea DMPDC, precum și alte probe: starturi vesele, lupta națională „Trânta”, concursul familiilor, tragerea otgonului, unde vor participa părinții împreună cu copiii lor.

Activitatea este organizată de Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului în parteneriat, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Asociația Obștească „New Hope Moldova” cu contribuția materială și financiară a Companiei de construcție „Basconflux”, Fabrica Viorica Cosmetics, ONG Rotary Club, Compania Neocomputer Grup SRL, Compania Panilino, Compania Acvila grup carpet, Compania Maicom, Agenția Moldsilva, AO Concordia. Proiecte sociale, Asociația obștească S.O.S. Minor, Asociația obștească Asociația Surzilor din RM, Librăria On-line Bestseller, Centru educativ- cultural francofon din Chișinău, Compania Alfa-Nistru, Ari-Dami SRL, Compania OM, Compania Insecurity, Moldiconbank, Întreprinderea municipală Piața Centrală în contextul Zilei Internaţionale a Familiei, marcată în toată lumea din anul 1995 pe data de 15 mai.

La eveniment vor participa 250 de copii din serviciile sociale a DMPDC, precum și reprezentanți ai autorităților centrale: Guvernul Republicii Moldova; Avocatul poporului pentru drepturilor copilului; Ministerul Sănătății Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Justiției; Reprezentanța UNICEF în Moldova; Primăria municipiului Chişinău; Inspectoratul general de poliție; Direcția generală educație, tineret și sport; ONG-uri care activează în domeniul protecţiei copilului; societăți pe acțiuni, ș. a.

Activitatea respectivă va contribui la eficientizarea relaţiilor copil – părinte, va consolida, de asemenea, suportul comunitar format din familie și autoritățile responsabile pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a copilului în mediul familial.

Informăm opinia publică asupra faptului că cel mai favorabil mediu pentru creşterea şi dezvoltarea copilului este cel familial, în conformitate cu Strategia naţională pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului întreprinde măsuri pentru prevenirea abandonului, separării copilului de familie şi (re)integrarea lor în familia biologică sau extinsă.

Programul de prevenire a separării copilului de familie este implementat de DMPDC în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale. Astfel, în anul 2017 în Program sunt incluse 268 de familii, care beneficiază de asistenţă socială, materială, juridică şi psihologică pentru a preveni instituţionalizarea copiilor.

În anul 2017 numai 3 copii au fost abandonaţi în maternități, după naștere, acest lucru a fost posibil datorită conlucrării dintre instituţiile medicale, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor Copilului şi serviciile sociale. Eficienţa măsurilor întreprinse este vizibilă, dacă facem o analiză comparativă a cazurilor de abandon / refuz a copiilor la naştere pe parcursul 2001-2017 observăm o descreştere vizibilă şi lăudabilă – 2001 – 217; 2005 – 106; 2011 – 44; 2015 – 15; 2016 – 4; 2017 – 3. Prin urmare, în același an, pentru 27 de copii au fost identificate familii adoptive.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor