În fiecare an, pe 21 martie, este marcată „Ziua Internaţională a Copiilor Străzii”

Foto-simbol: www.google.com

Pentru Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, copiii care sunt depistați în situație de risc pe străzile municipiului Chișinău reprezintă o problemă majoră, în acest scop specialiștii DMPDC organizează cu regularitate razii pentru ai identifica, astfel, conform raportului statistic al DMPDC, în anul 2017 au fost depistați în stradă 94 de copii, dintre care doar (2%) sunt din municipiu. După depistare, aceşti copii  sunt plasaţi în plasament de urgență în cadrul centrelor de plasament din municipiul Chișinău, la orice oră 24/24. Totodată, pentru a preveni exploatarea copiilor care vagabondează și cerșesc în stradă, DMPDC a demarat diverse acțiuni sociale, ședințe, mese rotunde cu participarea factorilor de decizie, precum și o campanie de prevenire a exploatării copiilor prin cerșetorie în 2016, care a continuat și în 2017.

În pofida măsurilor pe care le întreprinde Direcţia, lipsa serviciilor specializate atât la nivel de municipiu, cât şi la nivel de republică, împiedică soluţionarea problemei copiilor ce practică un mod de viaţă stradal, cerşesc, au un comportament deviant, întrebuinţează substanţe nocive. În consecinţă, acţiunile de depistare şi plasamentu de urgenţă, întreprinse de autorităţile tutelare şi organele de drept nu se soldează cu rezultate şi nu produc schimbări esenţiale în comportamentul acestor copii.

Având la bază necesitatea respectării dreptului fundamental al copilului privind asigurarea securităţii şi condiţiilor de îngrijire adecvată conform vârstei, optăm pentru crearea în mun. Chişinău a unui Centru republican de plasament temporar specializat, cu un program educaţional adaptat necesităţilor acestei categorii de copii.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor