Autoritatea tutelară din municipiul Chişinău prezintă semestrial şi anual RAPOARTE DE ACTIVITATE organelor ierarhic superioare.

Raport DMPDC 2016

Raport DMPDC 2015

Raport DMPDC 2014

Raport DMPDC  2012

Raport DMPDC 2011

Raport DMPDC 2010

Declaraţie 2016

Declaraţie 2015

Declaraţie 2014