×

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului

Pe 20 noiembrie, marcăm Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. În acest sens, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, în calitate de autoritate tutelară, își exercită atribuțiile în vederea protecţiei specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”, protecției drepturilor copiilor și contribuie la satisfacerea necesităților copiilor pentru creșterea și dezvoltarea acestora într-un mediu armonios.

Pornind de la prealambulul Declarației Drepturilor Copilului emise de UNICEF „Omenirea este datoare sa ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit”, DMPDC activează pentru crearea serviciilor sociale menite să le asigure copiilor sprijin, asistență și siguranță. Prin urmare, autoritatea tutelară, împreună cu partenerii, desfășoară mese rotunde, proiecte sociale, activități de informare și sensibilizare în vederea perceperii de către opinia publică a rolului primordial pe care îl are copilul în societate și protecția drepturile lui. Totodată, continuăm să tragem semne de alarmă asupra aplicării oricărei forme de abuz asupra copiilor.

În această zi cu o semnificație deosebită, mă adresez copiilor de pretutindeni să remarce care le sunt drepturile, să militeze pentru respectarea lor, iar în cazul în care aceste drepturi le sunt încălcate să capete curaj și să sesizeze organele abilitate, care vor interveni în dependență de necesitate.

DISTRIBUIE