Evaluarea eficienței și eficacității Direcției generale, educație, tineret și sport și Direcției asistență socială și sănătate

Astăzi, 11 aprilie 2019, în incinta Primăriei municipiului Chișinău, s-a desfășurat o ședință de lucru în vederea memorandumului de înțelegere între Primăria municipiului Chișinău, UNICEF Moldova și A.O. Asociația ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF). La ședință a participat șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc. Reiterăm că memorandumul de înțelegere a fost semnat în vederea evaluării eficienței și eficacității activității Direcției generale, educație, tineret și sport și Direcției asistență socială și sănătate, precum și experiența parteneriatului similar în procesul de evaluare a eficienței și eficacității al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului.

Relansarea campaniei de prevenire şi combatere a fenomenului cerşetoriei și copiilor în situație de stradă

„Nu le mai da bani! Ajutaţi-ne să-i protejăm!” – acesta este mesajul Direcţiei Municipale Protecţia Drepturilor Copiilor (DMPDC) adresat cetăţenilor Republicii Moldova în cadrul relansării Campaniei de informare pe care o lansează printr-o conferinţă de presă. 
„Implicarea copiilor în cerşetorie este o afacere ilegală!”, astfel ca fiecare cetăţean trebuie să sesizeze poliţia de fiecare dată când vede un copil cerşind în stradă sau mame care cerşesc cu bebeluşi în braţe.

În anul 2018, în urma raziilor comune ale specialiştilor de la DMPDC şi angajații Poliţiei, au fost identificaţi 12 copii implicaţi în cerşit și 2 mame cu copii.

Prin campania „Nu le mai da bani! Ajutaţi-ne să-i protejăm”, DMPDC dorește să atragă atenţia asupra fenomenului cerşitului, ca afacere ilegală în care sunt exploataţi copiii. Aceştia nu frecventează şcoala, sunt supuşi exploatării şi violenţei, care reprezintă forme grave de încălcare a drepturilor lor şi au nevoie de protecţie.

Conferinţa de presă de relansare a Campaniei va avea loc joi, 11 aprilie 2019, ora 11.00, în incinta Primăriei municipiul Chișinău (Sala rotundă).

Mărțișoarele confecționate de copiii din centrele comunitare pentru copii și tineri au fost înalt apreciate de ambasadori

Masă rotundă cu genericul ,,Diferiți, dar egali în drepturi”

Activitățile privind Ziua Internațională de conștientizare a autismului a continuat printr-o discuție de suflet în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, la care au participat primarul general interimar al mun. Chișinău, Ruslan Codreanu, avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, președintele CECSEF, Luc Francois, reprezentanții Direcției generale, educație, tineret și sport. 
Factorii de decizie au discutat într-o atmosferă caldă cu părinții și copiii, menționând despre necesitatea desfășurării campaniilor de sensibilizare, inclusiv în școli pentru a le comunica elevilor, părinților acestora, cadrelor didactice că acești copii există, ei au nevoie de susținere, încurajare și acces la studii de calitate la fel ca toți copiii.

Prin urmare, factorii de decizie au comunicat părinților că urmează să fie deschis un Centru pentru copii cu autism, unde copiii vor avea posibilitatea să beneficieze de servicii calitative, asistența necesară, precum și diverse terapii.

La finele activității, copiii au primit cadouri de la Clubul Rotary Chișinău.

Menționăm că în evidența Direcției municipale pentru protecția drepturilor copiilor sunt peste 150 de copii diagnosticați cu autism. Aceștia pot frecventa centrele de zi specializate din cadrul DMPDC, precum Centrul de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, Centrul de zi de resocializare şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenţie”, Centrul de zi şi activităţi pentru persoane cu dizabilităţi de intelect „Start”, ș. a.

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului marcată printr-un flashmob

Astăzi, 2 aprilie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în colaborare cu avocatul poporului pentru drepturile copilului au organizat un flashmob pentru a marca Ziua Internațională de conștientizare a autismului. Scopul activității este de a sensibiliza opinia publică cu referire la copiii diagnosticați cu autism și pentru a fi mai indulgenți, răbdători și toleranți cu acești copii.

La flashmob au participat copiii cu autism din cadrul centrelor și serviciilor DMPDC împreună cu părinții lor, unde au lansat sloganul „Diferiți, dar egali în drepturi”, ulterior părinții, angajații centrelor, avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, președintele CECSEF, Luc Francois, au exprimat prin pași de dans că copiii cu autism sunt copii deosebiți.

Conferința municipală „Semnificaţia toleranţei şi a intoleranţei: abordări teoretico – aplicative

Angajații Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului participă astăzi, 29 martie 2019, la Conferința municipală „Semnificaţia toleranţei şi a intoleranţei: abordări teoretico – aplicative.

Conferința a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al DMPDC, Lucia Caciuc și rectorului Institutului de Formare Continuă, Simion Caisîn, ulterior, specialistul în problemele socio-educative și comunitare, Vera Pșeneac, a deschis sesiunea de comunicări și dezbateri, cu tema: Vorbirea cultă, calitatea umană și instrument didactic eficient în realizarea educației pentru toleranță.

Activitatea are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul socio – educativ și comunitar; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate prin şi pentru toleranţă; edificarea unei pedagogii a toleranţei; abordarea pozitivă a diversităţii sociale, culturale, etnice, religioase; integrarea educaţiei culturale şi interculturale în şcoală și comunitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între actorii comunitari.

Instruirea privind Controlul Intern Managerial

Astăzi, 29 martie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a organizat instruirea cu privire la Controlul Intern Managerial. Instruirea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, care a menționat despre importanța cunoașterii, implementării și dezvoltării de către angajații autorității tutelare Chișinău a sistemului privind controlul intern managerial (CIM). La instruire au participat angajații DMPDC, șefii DPDC de sector, managerii centrelor de plasament, managerii serviciilor de zi. Participanții au fost instruiți de către Roman Vitiuc, Direcția audit intern din cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Formatorul a prezentat subiecte utile ce țin de planificarea strategică și registrul riscurilor. Instruirea s-a desfășurat în vederea realizării sarcinilor la nivel de instituție cu privire la respectarea Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, luând în considerare și recomandările din Raportul privind Evaluarea eficienței și eficacității DMPDC.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Ludmila Condur.

Șef: Doamna Ludmila Condur activează în cadrul Centrului comunitar pentru copii și tineri ,,Florile Dalbe”, în funcție de conducător de cerc, cu stagiul pedagogic de 16 ani. Are o bună pregătire profesională științifico-metodică, colaborează cu colegii și copiii într-o atmosferă armonioasă. Este competentă, energică, altruistă, se implică activ și creativ în diverse activități. Pedagogul îmbină cu măiestrie pedagogică metodele tradiționale cu cele interactive, realizând un proces de predare-învățare-evaluare de calitate. Participă cu copiii la concursuri obținând rezultate remarcabile.

Colegi: Ludmila Condur își iubește meseria, realizează activități deosebite cu copiii. Este un îndrumător persuasiv, plin de forțe, iubitoare și tolerantă. Motivează copiii prin joc, secvențe video, lucrează în grup și individual cu ei. Copiii sunt nerăbdători să experimenteze și să realizeze sarcinile, să-și exprime ideile și emoțiile. Colaborează cu părinții, comunică cu ei asertiv, cu tact. Cunoaște psihologia copilului, îi tratează pe copii cu bunătate, îi ajută să se integreze, să se simtă bine la noi.

Beneficiari: Îmi place să vin la centru, aici îmi fac temele și particip la activități. Aflu multe lucruri noi, diverse tehnici și fac lucrări frumoase, doamna Ludmila mă ajută. Sunt apreciată, promovată și susținută mereu. Am participat la concursul de desen și am primit diplomă, astfel, am bucurat-o mult pe mama. Mă veselesc cu colegii și îmi place să lucrez la postere. Îmi doresc ca doamna să câștige acest concurs!

Ordin nr. 33 din 27.03.2019 cu privire la organizarea Conferinței municipale cu genericul „Semnificația toleranței și a intoleranței: abordări teoretico-aplicative”

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de Şofer

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de şofer.

Scopul general al funcţiei:

Transportarea beneficiarilor şi angajaţilor din cadrul Direcţiei la necesitate.

Sarcinile de bază:

       1.Asigurară cu transport beneficiarii şi angajaţii Direcţiei.

       2.Respectă prevederile legale cu privire la circulaţia auto.

       3.Exploatează autovehicolului conform instrucţiunilor prevăzute în cartea tehnică.

       4.Menţine autovehicolul într-o stare curată.

  Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: orice;.

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, Copia permisului de conducător auto.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, jurist DMPDC

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@gmail.com, cu menţiunea Şofer.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor