Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Ordinul nr. 29 din 12.03.2019 cu privire la reglementarea vizitelor în cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și subdiviziunile acesteia

Factori determinanți în formarea copilului pentru viață

Astăzi, 13 martie 2019, în incinta DMPDC se desfășoară seminarul „Factori determinanți în formarea copilului pentru viață”, cu participarea managerilor și a specialiștilor din serviciile de zi și de plasament, care au solicitat atestare în anul 2018-2019. La seminar sunt invitați membrii comisiei de atestare pentru conferirea gradului managerial II. În cadrul seminarului sunt abordate subiecte, precum: Integrarea copiilor cu CES – oportunități și dificultăți, informație prezentată de Tamara Blanari, manager al Centrului de zi de resocializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenție”; Cartea vieții – instrument pentru dezvoltarea unui sistem pozitiv al identității copilului plasat în Serviciul asistență parentală profesionistă, informație prezentată de Marcela Țurcan, manager al Serviciului APP. Activitatea este moderată de Vera Pșeneac, specialist principal în probleme socio-educative și comunitare din cadrul DMPDC.

Ordin nr.30 din 13.03.2019 cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de amenajare și salubrizare în cadrul campaniei municipale „Curățenia generală de primăvară”

În atenţia șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament/ serviciilor specializate, directorilor caselor comunitare, pedagogilor din centrele comunitare pentru copii și tineri, copiilor și părinților!

Start curățeniei de primăvară!

Având în vedere că primăvara a revenit în forță, căldura soarelui îndeamnă spre mobilizare și participare activă la curățenie. În acest context, DMPDC face un apel către instituțiile din subordinea autorității tutelare Chișinău pentru implicare în acțiuni de salubrizare și amenajare a terenurilor aferente centrelor de plasament, centrelor  comunitare pentru copii și tineri, serviciilor specializate.

  • În acest scop, primarul general interimar al municipiului Chişinău, Ruslan Codreanu,  a emis dispoziția nr. 105–d din 04 martie 2019 privind organizarea și desfășurarea campaniei municipale „Curățenia generală de primăvară” .
  • Prin urmare, DMPDC încurajează managerii instituțiilor/pedagogilor din CCCT să-i implice în activități de salubrizare și pe beneficiari pentru a le dezvolta spiritul de echipă, asumarea responsabilității acțiunilor proprii, pregătire pentru viața de adult.
  • Aceste acţiuni contribuie la schimbarea atitudinii comunităţii faţă de mediul înconjurător, formarea unei solidarităţi colective pentru dezvoltarea aspectului estetic al orașului.
  • Adulții trebuie să conștientizeze asupra importanței educării copiilor pentru menținerea ordinei și a curățeniei, plantarea copacilor, aruncarea deșeurilor la coșurile special amenajate.
  • DMPDC îndeamnă întreaga comunitate să participe la marea curățenie de primăvară. Această sarcină este prioritară pentru a avea un oraș curat și frumos!

Cu respect, Lucia CACIUC,
Șef interimar DMPDC.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul DPDC sector Buiucani

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul DPDC sector Buiucani:

1. Beregoi Maria;

2. Brihuneț Valentina;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 14.03.2019, cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 14.03.2019, cu începere de la ora 14.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Ședință de lucru cu reprezentanții Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)

Astăzi, 12 martie 2019, în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru, unde au participat șeful interimar, specialiștii DMPDC și reprezentanții Centrului Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC). În cadrul ședinței, participanții au discutat referitor la inițierea unor instruiri cu angajații centrelor de plasament (Centrul de reabilitare socială pentru copii „Casa Gavroche”, Centrul de plasament pentru copii, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie). Instruirile se vor desfășura în contextul colaborării ambelor instituții în vederea promovării politicilor de protecție pentru siguranța copilului. În acest scop, părțile au convenit să elaboreze un acord de parteneriat, care va fi semnat între DMPDC și CNPAC. Instruirile se vor finaliza cu o activitate de totalizare, ce va include un schimb de experiențe între beneficiarii instruirilor.

La fel, profesioniștii au menționat despre necesitatea organizării unei ședințe de lucru cu privire la aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, unde vor participa reprezentanții Direcției generale educație, cultură, tineret și sport, Poliției mun. Chișinău, Direcția generală asistență socială și sănătate, Inspectoratul de stat al muncii, ș. a.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef al Serviciului resurse umane

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al Serviciului resurse umane:

1. Vremere Larisa;

2. Marian Silvia;

3. Arnaut Corina;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 14.03.2019, cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 14.03.2019, cu începere de la ora 11.15, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Evaluarea familiilor, care vor beneficia de Serviciul social „Casă de copii de tip familial”

Astăzi, 06 martie 2019, în incinta DMPDC s-a desfășurat o ședință de lucru cu privire la evaluarea familiilor, care vor beneficia de Serviciul social Casă de copii de tip familial”. La ședință a participat șeful interimar al DMPDC, Lucia Caciuc, șeful Secției reintegrare familială și adopție, Natalia Terteac, managerul Serviciului Asistență parentală profesionistă, Olga Zaharia, specialistul principal în protecția familiei, Ana Bezobrazova,  Asociația Oștească „Concordia. Proiecte Sociale”, precum și specialiștii în protecția familiei din cadrul DPDC de sector, responsabili de efectuarea evaluării. Prin urmare, specialiștii au discutat și despre corectitudinea elaborării și completării dosarelor.

Casa de copii de tip familial este creată în baza unei familii complete, care oferă copilului rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator.

Menționăm că la data de 16 ianuarie 2019, Consiliul municipal Chișinău a aprobat proiectul cu privirea la crearea Caselor de copii de tip familial, serviciu inițiat de Asociația Obștească „Concordia. Proiecte Sociale” în colaborare cu Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului.

Servicii mai bune de protecție socială a copilului

05 martie 2019 – Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Consiliul Municipal Chişinău, UNICEF Moldova şi Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) cu privire la acordarea asistenței tehnice Direcției generale asistenţă socială și sănătate și Direcţiei Generale Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport. 
Memorandumul de înțelegere a fost semnat pentru anii 2019-2022 și are drept scop consolidarea sistemului de protecție a copilului, a sistemului sănătății, educației, dezvoltării timpurii, precum și a segmentului adolescenților și tinerilor în municipiul Chișinău.
Menționăm că și DMPDC a fost evaluată în anul 2018 de o echipă de experți, care au propus spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău o Foaie de parcurs pentru îmbunătățirea sistemului municipal de protecție a copilului.

Servicii de calitate pentru copiii cu dizabilități

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a semnat un acord de colaborare cu Fundația de Binefacere Caritas Moldova pentru următorii 4 ani. Fundația de Binefacere Caritas Moldova va contribui la asistența și sprijinul copiilor cu dizabilități, crearea serviciilor pentru această categorie de copii, organizarea instruirilor specialiștilor din cadrul DMPDC, dezvoltarea serviciilor pentru copiii din familiile social-vulnerabile, in situație de risc, separați de părinți, inclusiv copiii cu dizabilități, acordarea consilierii și instruirii membrilor familiilor cu dizabilități, ș. a.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor