În contextul Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță organizarea concursului municipal: „Sunt important, nu mă ignora”

Concursul se va desfășura în două etape care va cuprinde 3 secțiuni:

Concursul are drept scop prevenirea neglijării copiilor prin desfășurarea activităților artistice, stimularea creativității, a dezinvolturii în exprimare, a spiritului de competiție, a talentului, a originalității și a imaginației copiilor. La fel, acest concurs își propune să deschidă noi perspective de cunoaștere și abordare a drepturilor copilului aflat în situație de risc.

 1. Secțiunea I: Arte plastice. Desenarea posterelorcu tema: „Sunt important, nu mă ignora.
 2. Secțiunea II: Compozițieteatralizată cu genericul:„Sunt important, nu mă ignora.
 3. Secțiunea III: Concurs de eseuri la tema „Copiii învață ceea ce trăiesc”.

Informații suplimentare referitor la modul de organizare a concursului le puteți găsi anexate mai jos.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane pe perioadă determinată.

       Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC.

       Sarcinile de bază:

 1. Implementarea şi promovarea politicii de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului;
 2. Implementarea procesului de dezvoltare profesională a angajaţilor DMPDC;
 3. Implementarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul DMPDC;
 4. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal;
 5. Implimentarea procedurilor administrative de personal;
 6. Asigurarea părţii organizatorice a şedinţelor, seminarelor a altor şedinţe convocate de conducerea Direcţiei;

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Citește mai departe »

Șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul DMPDC 

Participanți:

Şefii Direcțiilor pentru protecția drepturilor copilului din sectoare, șefii de secții / servicii din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la prezentarea Raportului de activitate săptămânală al direcţiei/ secţiei/ serviciului, în corespundere cu subiectele stipulate în Agenda de lucru propusă (agenda săptămânală) şi în corespundere cu extrasele lunare din Planul Complex de activitate a DMPDC.

RAPORTOR: Lucia CACIUC,

Şef al DMPDC

 1. Activitatea DPDC din sectoare, subdiviziunilor din cadrul DMPDC pe parcursul săptămânii (02 – 04.01.2019).

RAPORTOR: Şefii DPDC, secţiei/ serviciului,

contabil-şef din cadrul DMPDC

 1. Aprobarea Regulamentului concursului municipal „Sunt important, nu mă ignora”.

                                                                                                                                     RAPORTOR: Vera Pșeneac

specialist principal în problemele socio – educative și comunitare

 

 

Surprizele pentru copiii din centrele de plasament continuă

Astăzi, 04 ianuarie 2019, un un om cu suflet mare, la dorința căruia identitatea rămâne necunoscută, a donat copiilor din centrele de plasament lăzi cu fructe proaspete. Astfel, în ajunul Crăciunului pe stil vechi copiii vor avea pe masa de sărbătoare mere și pere gustoase. Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului aduce mulțumiri donatorului și apreciază intenția nobilă de a aduce bucurie copiilor rămași fără ocrotire părintească din centrele de plasament.

Dacă cunoști un copil neglijat sau ești neglijat contactează Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului la 022 24 27 02 sau Telefonul Copilului 116 111

Ai grijă de copilul tău!

Lansarea campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor

Astăzi, 21 decembrie 2018, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a lansat printr-o conferință de presă o campanie de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora!”.

Conferința de presă a fost deschisă de șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, care a menționat despre motivele ce au dus la demararea campaniei, care este scopul, obiectivele și mesajul campaniei. Totodată, doamna Caciuc a subliniat importanța susținerii de către  Primăria mun. Chișinău și parteneriatul cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție, Direcției Generale Cultură, Educație, Tineret și Sport în desfășurarea acțiunilor planificate în campanie.

Campania „Sunt important, nu mă ignora!” se va desfășura la nivel municipal și are drept scop informarea și sensibilizarea societății, dar mai ales a reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor. Totodată, prin mesajele transmise Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului dorește să atragă atenția și asupra efectelor negative pe care le are acest fenomen, iar în cazul sesizării acestui abuz să se anunțe persoanele responsabile cu atribuții în protecția copilului. Prin această campanie, DMPDC își propune următoarele:

 1. Informarea opiniei publice asupra fenomenului neglijării și efectele acesteia asupra dezvoltării psiho-emoțională a copilului;
 2. Prevenirea și combaterea neglijării copiilor în mediul familial și social;
 3. Conștientizarea reprezentanților legali și actorilor implicați în oferirea asistenței, afecțiunii și grijii copiilor că anume ei sunt responsabili de viața și sănătatea copiilor, satisfacerea nevoilor și nu invers;
 4. Încurajarea atragerii atenției asupra copilului, oferirea afecțiunii, demonstrarea dragostei, sporirea interesului adulților de a se implica în viața copilului, de a-i înțelege necesitățile și de a-i soluționa frământările;
 5. Creșterea spiritului întreprinzător a adulților și luarea de atitudine în cazul depistării copiilor neglijați prin sesizarea persoanelor responsabile.

În rezultat DMPDC își propune ca societatea să conștientizeze despre efectele negative pe care le are neglijența față de copil, diminuarea numărului de copii neglijați, schimbarea mentalității reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor.

„Sunt important, nu mă ignora!”

 „Sunt important, nu mă ignora!” – acesta este mesajul Direcţiei municipale protecţia drepturilor copiilor (DMPDC) adresat cetăţenilor Republicii Moldova în cadrul campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor pe care o lansează printr-o conferinţă de presă.

Un alt mesaj din partea autorităţilor publice locale este că adulții sunt responsabili de a le crea copiilor un mediu favorabil de dezvoltare fizică și intelectuală adecvată, respectarea drepturilor și protecția de orice formă de abuz față de copii.

În 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.

Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (42%), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (30%). De cele mai multe ori abuzatorii sunt persoane apropiate copiilor: 57% – părinți și 12% – rude.

Prin campania „Sunt important, nu mă ignora!”, DMPDC și instituțiile partenere doresc să informeze și să sensibilizeze societatea, dar mai ales a reprezentanții legali ai copiilor și actorii sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor. Totodată, prin mesajele transmise, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului împreună cu organizațiile partenere doresc să atragă atenția și asupra efectelor negative pe care le are acest fenomen, iar în cazul sesizării acestui abuz să apeleze persoanele responsabile cu atribuții în protecția copilului, în municipiul Chișinău – Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, la numărul de telefon: 022 242702.

Pentru promovarea mesajului au fost produse bannere online, broșuri și postere informative.

Conferinţa de presă de lansare a  campaniei va avea loc vineri, 21 decembrie 2018, începând cu ora 10.00, în sala rotundă (bir. 15) a Primăriei municipiului Chișinău.

Pentru detalii, contactați Silvia Lașcu, specialist relații publice DMPDC, la nr. de tel.: 079707208 .

Copiii sunt importanți, nu-i neglija!

Chișinău, decembrie 2018. Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului cu susținerea Primăriei municipiului Chișinău demarează o campanie de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora!”.

Campania va fi lansată printr-o conferință de presă vineri, 21 decembrie 2018, începând cu ora 10.00, în sala rotundă (bir. 15) a Primăriei municipiul Chișinău.

Campania este adresată reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor. Totodată, prin mesajele transmise Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului împreună cu instituțiile partenere dorește să atragă atenția și asupra efectelor negative pe care le are neglijarea, iar în cazul sesizării acestui abuz să se apeleze persoanele responsabile cu atribuții în protecția copilului, în municipiul Chișinău – Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, la numărul de telefon: 022 242702.

În cadrul campaniei a fost elaborat un plan de acțiuni care urmează să fie implementat pe parcursul a unei luni (decembrie 2018 – ianuarie 2019), totodată, pentru promovarea campaniei au fost create banere online cu sloganul: Sunt important, nu mă ignora!” și broșuri informative adresate copiilor și adulților, postere despre campanie. Posterele sunt desenate manual de copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului.  Pornind de la sloganul campaniei, copiii vor fi îndemnați să deseneze cum își imaginează în culori că arată fenomenul neglijării și importanța copilului în societate.

Un alt instrument al campaniei reprezintă organizarea unui flashmob pentru a trezi sentimente de interes, senzații și desfășurarea seminarelor informative cu copiii din centrele comunitare pentru copii și tineri/centrele de plasament. În cadrul seminarelor copiii vor fi informați despre fenomenul neglijării, efectele neglijării asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului.

Conform raportului privind asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului, în anul 2017 Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.
Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%).

Pentru detalii, contactați Silvia Lașcu, specialist relații publice DMPDC, la nr. de tel.: 079707208.

Circulară cu privire la asigurarea vieții și sănătății copiilor în perioada vacanței și sărbătorilor de iarnă

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor