Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Reacţia Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului la declaraţiile dnei Tamara Plămădeală, preşedintele Asociaţiei Obşteşti ,,Apărătorul Copilului”

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului s-a autosesizat cu privire la declaraţiile enunţate în cadrul conferinţei ,,Noi, copiii Republicii Moldova, suntem fiinţe umane şi nu păpuşi pentru autorităţile tutelare”. Astfel, DMPDC dezminte informaţiile mincinoase şi aberante lansate de dna Tamara Plămădeală.

Menţionăm că adopţia internaţională a copiilor vizaţi se desfăşoară în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare. Cuplul din SUA, în coordonare cu autorităţile competente din Statele Unite ale Americii, au perfectat actele necesare pentru adopţie. Astfel, aceste acte au fost evaluate şi luate în evidenţă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova.

Nici MMPSF, nici DMPDC, nu au avut şi nu au intenţia de a insista ca copiii să fie adoptaţi fără acordul acestora.

Referindu-ne la situaţia copiilor vizaţi de dna Tamara Plămădeală în cadrul conferinţei ,,Noi, copiii Republicii Moldova, suntem fiinţe umane şi nu păpuşi pentru autorităţile tutelare”, vă informăm că în vederea luării unei decizii corecte, în interesul superior al acestor copii, au fost organizate mai multe şedinţe la Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Educaţiei Republicii Moldova, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Ţinând cont de importanţa deciziei luate pentru viitorul acestor copiii, este necesară evaluarea minuţioasă a ataşamentului dintre fraţi. Din aceste considerente la şedinţa Consiliului Naţional Consultativ în domeniul adopţiei din 20.01.2016 Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului i-a fost recomandat să examineze posibilitatea plasării fraţilor în acelaşi serviciu de plasament cu sora lor. Însă, analizând situaţia creată sub mai multe aspecte (psihologice, pedagogice, juridice) Comisia pentru protecţia drepturilor copilului aflat în dificultate din cadrul DMPDC a adoptat următoarea decizie:

  1. Se consideră inoportună acceptarea propunerii MMPSF privind schimbarea serviciului de plasament al copiilor;
  2. Se consideră oportună evaluarea psihologică şi consilierea copiilor de către un psiholog independent în incinta CNPAC, cu acordul administraţiei Gimnaziului-internat nr.3;
  3. Se recomandă administraţiei Gimnaziului să faciliteze participarea copiilor în şedinţele de evaluare psihologică şi consilierea copiilor organizate de psihologul independent.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului la fel neagă acuzaţiile aduse de dna Tamara Plămădeală precum că administraţia Gimnaziului-internat nr.3 şi copiii vizaţi nu ştiau că deţin statut adoptabil şi sunt înscrişi în Registrul de Stat al adopţiei, confirmând poziţia noastră prin următoarele argumente:

  • Din afirmaţiile enunţate de copii precum că doresc să fie adoptaţi de cuplul din Italia, se evidenţiază faptul că aceştia cunoşteau că au statut de copil adoptabil;
  • În procesul de perfectare a dosarului, toate actele necesare conform legislaţiei în vigoare pentru stabilirea şi actualizarea statutului adoptabil pentru copiii nominalizaţi, au fost transmise Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în conlucrare cu administraţia Gimnaziului-internat nr.3, fiind anexate la dosar pozele copiilor, fişa-tip privind profilul psiho-emoţional şi fişa-tip privind starea sănătăţii ale copiilor.

Referitor la Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), unde urmează să fie realizată evaluarea şi consilierea psihologică a copiilor respectivi, ţinem să informăm opinia publică că CNPAC este o organizaţie neguvernamentală, care activează în domeniul prevenirii abuzului şi violenţei faţă de copii din anul 1997 şi are competenţa şi experienţa necesară în acordarea asistenţei copiilor victime ale abuzului emoţional, fizic şi sexual, conlucrând în baza acordurilor de colaborare cu structurile centrale: Procuratura Generală, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, etc.

Totodată Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi exprimă îngrijorarea privitor la mediatizarea cazului copiilor care au fost subiecţii conferinţei de presă, ceea ce ar putea duce la dezechilibrarea stării emoţionale a acestora.

Astfel, pentru protejarea echilibrului psiho-emoţional a acestor adolescenţi, îndemnăm reprezentanţii instituţiilor mass-media să analizeze situaţia şi să acţioneze conform principiilor etice.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor