×

Retrospectiva activității „Trecerea în revistă” a Centrelor comunitare pentru copii și tineri

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a evaluat în perioada, 05 – 07.11.2019, activitatea Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chișinău. În total au fost evaluate 29 de Centre, care sunt frecventate de 2860 de copii din diverse categorii sociale: rămaşi fără îngrijire părintească, copii din familii numeroase şi/sau monoparentale, copii cu dizabilităţi, copii cu comportament deviant şi/sau în conflict cu legea etc. Membrii Comisiei au evaluat nivelul de pregătire a CCCT către anul de activitate 2019 – 2020, conform următoarelor domenii și indicatori: baza tehnico-materială; documentaţia pedagogului organizator conform nomenclatorului; activitatea socio-educativă și comunitară; activitatea cercurilor / secţiilor sportive; evidenţa beneficiarilor pe categorii; evidenţa copiilor care frecventează Centrele comunitare; cooperarea intersectorială cu diverși actori sociali și educaționali; publicitatea serviciilor prestate în scopul promovării imaginii instituţiei.

În urma evaluării s-a constat că toate centrele dispun de condiţiile necesare pentru dezvoltarea abilităţilor, talentelor şi creativităţii  copiilor.

DISTRIBUIE