×

S-a finalizat instruirile privind implementarea ghidului metodologic de monitorizare și evaluare a activității Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Ghidul a fost conceput în calitate de îndrumar metodologic pentru Direcțiile pentru protecția drepturilor copilului de sector și serviciile Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, cât și pentru pentru alte persoane din cadrul aparatului DMPDC, implicate în procesul de evaluare și monitorizare a realizării activității.

Ghidul a fost elaborat în perioada 15 iulie – 3 septembrie 2019 în baza necesității realizării prevederilor art. 1 alin. (2), art. 6, 11, 13, 14 și a art. 15 alin. (3) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), a ordinului Ministerului Finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declarației de răspundere managerială, publicat la 18.01.2019 în Monitorul Oficial nr. 13-21 art nr. 110 (data intrării în vigoare – 18.01.2019), cât și a Recomandărilor din Raportul de evaluare a eficienței și eficacității DMPDC, incluse în Foaia de parcurs la compartimentele: ”Managementul riscurilor” și ”Monitorizare, raportare și sisteme informaționale, punctele 11, 12 și 15”.

Ghidul servește drept instrument utilizat în evaluarea și monitorizarea programelor municipale publice în domeniul protecției drepturilor copilului pentru mai multe tipuri de beneficiari. El conţine, atât tehnici calitative, cât şi cantitative de evaluare și monitorizare.

Scopul de bază al Ghidului metodologic de monitorizare și evaluare a activității DMPDC este de a asigura un proces eficient de monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării politicilor publice, planurilor de acțiuni, programelor municipale în domeniul protecției drepturilor copilului.

De rând cu alte îndrumare metodologice elaborate de Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, acest Ghid este unul care va fi modificat şi perfecţionat pe măsura aplicării acestuia şi în baza lecţiilor învăţate în procesul de monitorizare și evaluare.

 

DISTRIBUIE