S-au finalizat atelierele de instruire: „Principii de asigurare a protecției copilului în centrele de plasament. Metode și tehnici de lucru cu copiii aflați în plasament” destinat specialiștilor din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului și centrele de plasament din municipiul Chișinău

Scopul formarii a fost consolidarea competențelor specialiștilor din centrele de plasament din municipiul Chișinău în asigurarea protecției copiilor plasați în centru.
Pe parcursul a 3 zile specialiştii DMPDC au fost familiarizaţi cu politica de protecție și rolul fiecărui specialist în asigurarea protecției copiilor din centrele de plasament; abordarea multidisciplinară în vederea asigurării protecției copiilor din centrele de plasament; abordarea psihosocială în asistența copiilor din centrele de plasament; competențe de implicare a copiilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul centrului de plasament; metode și tehnici specifice de abordare a copiilor cu comportamente dificile; profilul copilului străzii și principiile de abordare a acestuia.
Instruirile s-au desfăşurat sub formă de exerciţii şi jocuri practice, şi au fost organizate de Asociaţia Obştească „Terre des Hommes” în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor