×

Ședință de lucru cu angajații DMPDC

Astăzi, la data de 10 august, orele 08:30, a avut loc ședința operativă de lucru cu angajații Direcției. În cadrul acestei ședințe s-au abordat următoarele subiecte:

  1. stabilirea obiectivelor pentru săptămâna viitoare;
  2. instruirea personalului cu privire la necesitatea respectării securității și sănătății la locul de muncă:
  • informațiile privind riscurile profesionale specifice locului de muncă și/sau postului de muncă. Sarcina fundamentală de a reduce la minim probabilitatea afectării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă;
  • tehnica securității. Măsurile la nivelul locului de muncă și/sau postului de muncă privind stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav și imediat;
  • securitatea la incendiu. Au fost aduse la cunoștință problemele concrete referitoare la tehnica securității, profilaxia incendiilor a diferitor mașini, utilaje, mijloace de transport;
  • dispozițiile instrucțiunilor privind acordarea primului ajutor medical în  caz de accidentare în muncă.

3. Creșterea eficientei și a productivității personale și profesionale prin eficientizarea stilului de comunicare asertivă, necesitatea gândirii pozitive și aplicării unei forme de comunicare non-violentă în raport cu beneficiarii.

 

DISTRIBUIE