Ședință de lucru cu reprezentanții Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)

Astăzi, 12 martie 2019, în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru, unde au participat șeful interimar, specialiștii DMPDC și reprezentanții Centrului Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC). În cadrul ședinței, participanții au discutat referitor la inițierea unor instruiri cu angajații centrelor de plasament (Centrul de reabilitare socială pentru copii „Casa Gavroche”, Centrul de plasament pentru copii, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie). Instruirile se vor desfășura în contextul colaborării ambelor instituții în vederea promovării politicilor de protecție pentru siguranța copilului. În acest scop, părțile au convenit să elaboreze un acord de parteneriat, care va fi semnat între DMPDC și CNPAC. Instruirile se vor finaliza cu o activitate de totalizare, ce va include un schimb de experiențe între beneficiarii instruirilor.

La fel, profesioniștii au menționat despre necesitatea organizării unei ședințe de lucru cu privire la aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, unde vor participa reprezentanții Direcției generale educație, cultură, tineret și sport, Poliției mun. Chișinău, Direcția generală asistență socială și sănătate, Inspectoratul de stat al muncii, ș. a.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor