×

Ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă”supus consultărilor publice

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, pe data de 03 iulie orele 15:00 a desfășurat ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă”.

Ședința s-a desfășurat online, pe platforma ZOOM, vizând următorii actori sociali :

  1. Componența nominală a Grupului de lucru pentru prevenirea și controlul infecției HIV și infecțiilor transmisibile pentru anii 2020-2021 ( Anexa 1);
  2. Membrii Consiliului Național de Coordonare a Programelor Naționale de prevenire și control al TB/HIV/SIDA/ITS (Anexa 2);
  3. Organizațiile societății civile partenere în domeniul sănătății (Anexa 3)

În cadrul  consultărilor publice cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă” s-au abordat următoarele:

  1.  Relansarea activității CSR „Renașterea”  prin acoperirea beneficiarilor centrului cu tot spectrul de servicii oferite de specialiștii – asistent social, psiholog, juristconsult, kinetoterapeut,  pedagog social, care momentan nu pot fi angajați din lipsa Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Social Regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă.
  2. Susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea eliminării stigmatizării şi discriminării faţă de persoanele infectate cu HIV, maladiei SIDA şi membrilor familiei acestora aflaţi în situaţii dificile în cadrul sistemului de protecţie socială, prin prestarea serviciilor specializate;
  3. Menţinerea aderenţei la tratamentul antiretroviral al persoanelor infectate cu HIV, maladiei SIDA, motivarea schimbării comportamentului şi reducerii riscurilor de răspândire a infecţiei HIV;
  4. Asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate;

Proiectul de Decizie „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statului de personal și a structurii acestuia”  a fost elaborat de către Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în baza  Regulamentului-cadru  (anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 26.08.2016).

Amintim că recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice au putut fi expediate până pe data de 03.07.2020, pe adresa electronică: csrcentru@mail.ru, la numărul de telefon: 068-39-70-44, sau pe adresa mun. Chișinău, str. Melestiu 20M, Centrul Social Regional „Renașterea”.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă”  şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău: www.chisinau.md, pe pagina oficială web a Direcției municipale www.dmpdc.md și la sediul Centrului Social Regional ,,Renașterea”, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 20M.

Fișiere anexate:

  1. (Anexa 1) Dispoziția nr. 53-d din 12 februarie 2020 „Cu privire la crearea și aprobarea componenței nominale a Grupului de lucru pentru prevenirea și controlul infecției HIV și infecțiilor transmisibile”
  2. ( Anexa 2) CCM HIV.SIDA
  3. ( Anexa 3)

DISTRIBUIE