×

Ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală” supus consultărilor publice

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, pe data de 01 iulie orele 15:00 a desfășurat ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală” supus consultărilor publice.

Ședința s-a desfășurat online, pe platforma ZOOM, cu vizarea tuturor actorilor sociali, precum: Avocatul Poporului (OMBUDSMAN), UNICEF, PROMO-LEX, Procuratura mun. Chișinău, Direcția de poliție a mun. Chișinău, Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, Direcția generală educației, tineret și sport, Direcțiile de sector pentru Protecția Drepturilor Copilului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Centrul de Informare și documentare privind Drepturile Copilului, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Preturile mun. Chișinău, Casele comunitare, Centrele de plasament, Centrele comunitare pentru copii și Tineret din sectoare, Serviciile sociale,  Asociațiile obșești și ONG cu care Direcția are/sau nu acord de colaborare  ș.a.

În cadrul  consultărilor publice cu privire la modificarea Regulamentului ,,Serviciului Asistență Stradală” s-au abordat următoarele:

  1. Analiza problematică a situației copiilor ce duc un mod de viață stradal prezentată de către Angela CUTASEVICI, viceprimar și Valentina VOLONTIR, şef interimar al DMPDC;
  2. Evoluția problemei copiilor în situații de stradă în mun. Chișinău și identificarea soluțiilor abordată  de către d-nul Gheorghe Negruș, psiho-pedagog în cadrul Serviciului Asistenţă Stradală;
  3. Prezentarea notei informative la proiectul Regulamentului „Serviciul Social  Asistență Stradală” de către d-na Victoria IONIŢĂ, şef DPDC Botanica;
  4. Dezbateri, propuneri cu privire la proiectul Regulamentului „Serviciul Social  Asistență Stradală”.

Amintim că recomandările precum și opiniile, sugestiile cu privire la îmbunătățirea pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.07.2020, pe adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului: chisinaudmpdc@gmail.com (în copie: vorotneac.elena@pmc.md), la numărul de telefon: 022-242702 sau pe adresa: str. Al. Vlahuţă, 3.

DISTRIBUIE