Servicii gratuite pentru copiii cu deficiențe auditive

Foto- simbol: http://realitateaoltului.ro

Centrul de zi de reabilitare și socializare a copiilor cu necesități educative speciale Casa Speranței” din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului oferă servicii pentru beneficiarii cu diverse deficiențe auditive, familiilor acestora, precum și altor categorii de copii.

Specialiștii Centrului se orientează spre atingerea următoarelor obiective:

  • reintegrarea socială a copiilor și tinerilor cu deficiențe auditive
  • reabilitarea auditiv-verbală a copiilor și tinerilor de vârstă preșcolară și școlară
  • prevenirea instituționalizării copiilor cu deficiențe auditive și păstrarea integrității familiilor din care provin aceștia
  • organizarea și desfășurarea activităților comune atât copiii cu necesități speciale, cât și hipoacuzici, în scopul reabilitării acestora
  • instruirea prin exerciții/procedee a copiilor cu nevoi auditive speciale
  • dezvoltarea capacităților intelectuale și fizice ale copiilor cu nevoi auditive speciale
  • sensibilizarea opiniei publice asupra unor aspecte ale problematicii copiilor cu cerințe auditive speciale.

Organizarea și desfășurarea activității Centrului are loc pe baza unor programe de reabilitare auditiv-verbală individuale, precum și de sprijinire a familiilor beneficiare.

Pentru informații suplimentare referitor la admiterea în centru contactați administrația centrului la nr. de tel: 28-09-97

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor