Servicii sociale menite să contribuie la diminuarea fenomenului delincvenței juvenile

Foto-simbol

Delincvența juvenilă este o formă de ,,devianță” comportamentală și se referă la copiii și adolescenții, care nu au atins vârsta de 18 ani și care sunt incapabili de a se adapta la un set de reguli specifice de comportare în societate. Comportamentul deviant al acestor copii reprezintă, ca urmare, și o consecință  a schimbărilor pozitive și negative din comunitate. Mulți dintre tinerii respectivi ce comit diverse acțiuni cu caracter deviant sunt influențați de mediul social, de procesele psihice, care au loc la nivelul conștiinței individului, precum și împrejurările ce țin de modul de educare în mediul familial. Cele mai frecvente cauze ce favorizează apariția delicvenței juvenile sunt legate de lipsa comunicării dintre părinți și copii, relații defectuoase cu semenii sau refuzul adolescenților de a fi încadrați în activități de dezvoltare personale, favorizând, astfel, apariția atitudinilor antisociale. Prin urmare, aceste atitudini se manifestă prin violență, agresivitate, care ulterior duc la săvârșirea infracțiunilor. Alte cauze ale apariției delicvenței juvenile pot fi:

 • lipsa supravegherii de către adulți;
 • absenteismul și abandonul școlar;
 • familii vulnerabile, în care părinții manifestă un comportament vulgar sau părinți cu antecedente penale;
 • grupuri și influențe vicioase;
 • anturaje necunoscute din care fac parte și infractori periculoși;
 • întrebuințarea substanțelor nocive din curiozitate, care în timp creează dependență;
 • refuzul părinților de a se implica în viața copilului și de a menține relații armonioase cu școala.

Totodată, comportamentul deviant poate fi dobândit și din propria voință prin dorința de a aborda această atitudine și caracteristicile cu care se identifică – libertate, independență în alegeri, maturitate, lipsa responsabilităților, ș. a.

În vederea protecției copiilor în situație de risc, dar și asigurarea acestora cu servicii calitative, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a creat servicii menite să reducă delicvența juvenilă prin atragerea copiilor și adolescenților cu comportament dificil în centrele comunitare pentru copii și tineri.

Activitatea centrelor este bazată pe valorificarea drepturilor copiilor şi facilitarea dezvoltării armonioase a personalităţii acestora, ghidare în realizarea propriului potenţial, formarea abilităţilor şi competenţelor pentru integrarea reuşită în societate.

Prin urmare, pedagogii din centrele comunitare pentru copii și tineri își orientează activitatea spre:

 • acordarea de asistenţă copiilor şi familiilor acestora, în vederea protecţiei drepturilor şi intereselor lor legale;
 • evidenţa şi monitorizarea situaţiei copiilor din familii în dificultate;
 • realizarea activităţilor de prevenire a delicvenţei juvenile şi a altor fenomene sociale negative în rândurile copiilor;
 • organizarea activităţilor în vederea educaţiei morale, spirituale, estetice, artistice, vocaţionale şi fizice a copiilor;
 • crearea unui mediu cultural pentru dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor, diversificarea formelor de organizare a timpului liber şi de agrement pentru copiii din comunitate.

Concomitent, pentru sporirea accesului la programele de reabilitare și reeducare specializate pentru categoria copiilor cu comportament deviant, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu susținerea autorităților publice locale, centrale și organizațiile neguvernamentale a creat Serviciul de asistență stradală (SAS), care urmează să funcționeze în viitorul apropiat.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor