Serviciu de plasament pentru copiii depistați în situație de risc

Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” reprezintă un serviciu de plasament temporar pentru copiii aflați în situație de risc din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, având drept obiectiv reintegrarea copiilor în familia biologică/extinsă, instituirea tutelei/curatelei, respectând, totodată, dreptul copilului de a crește în familie, mediul cel mai potrivit pentru creșterea și dezvoltarea sa.

Centrul are o capacitate de 20 de copii și acordă asistență temporară copiilor aflați în situație de risc, cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani și oferă următoarele servicii:

  • asigurarea procesului de reabilitare medico-psihopedagogică a personalității copilului aflat în situație de risc;
  • întreținerea, îngrijirea și dezvoltarea copilului aflat în situație de risc în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale și cu standardele minime de calitate;
  • facilitarea socializării și reintegrării copilului în familia biologică/extinsă și în comunitate;
  • stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile de protecție a copilului din comunitatea în care copilul este reintegrat;

În perioada aflării copilului în centru, angajații din cadrul DMPDC, DPDC de sector conlucrează cu familia copilului, evaluând situația complexă a copilului și familiei acestuia, ulterior, se pregătește dosarul copilului pentru stabilirea formei optime de protecție (plasament planificat după necesitate sau reintegrarea acestuia în familia biologică).

După reintegrarea copilului în familia biologică situația acestuia este monitorizată de către specialiștii din cadrul DPDC de sector.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor