×

Strategia municipală pentru protecția drepturilor copilului 2020-2024/2025

                    ANUNŢ
despre organizarea consultărilor publice a proiectului Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2024/2025

      Primăria municipiului Chişinău, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului iniţiază, începând cu data de 12 martie 2020, consultări publice pe marginea proiectului Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului pentru anii 2020-2024/2025.

Scopul Strategiei este de a stabili un cadru de intervenții concertate menite să îmbunătățească în următorii 5 ani situația tuturor copiilor (indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vârstă, apartenenţa politică sau religioasă, starea de sănătate, caracteristicile de învăţare și dezvoltare, comportamente antisociale sau antecedente penale etc.) din mun. Chișinău, cu accent pe copiii şi familiile în situaţie de risc. Strategia la fel consideră părinţii/ alți îngrijitori ai copiilor, specialiștii din sectorul de protecție a copilului precum și din sectoare conexe (educație, sănătate, asistență socială, ordine publică, justiție, cultură, tineret etc.), dar și instituțiile publice și private, ONG, cultele religioase etc. cu activități în mun. Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării unei asemenea strategii sectoriale este motivată de responsabilitatea autorităților publice locale față de propriii cetățeni, în special cei mai vulnerabili – copiii, cu accent deosebit pe copiii în situație de risc și cei separați de părinți. Analiza datelor și activităților în domeniul protecției copilului a subdiviziunilor Consiliului Municipal au permis identificarea a trei obiective generale, care se referă la: Prevenirea și combaterea violenței, neglijării și exploatării copiilor în toate mediile; Asigurarea dreptului la familie pentru fiecare copil separat de părinți și, Consolidarea sistemului municipal de protecție a copilului.

Impactul estimat al Strategiei ține de asigurarea unui mediu prietenos, protectiv și fără violență pentru fiecare copil în mun. Chișinău.

Proiectul Strategiei a fost elaborat ca răspuns la prevederile Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 (HG 434 din 10.06.2014) și Planului de acțiuni al acesteia și Legea privind statutul mun. Chișinău, dar și cu considerarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, precum și ale Liniilor Directoare ale ONU pentru îngrijirea alternativă etc. În afară de obiectivele generale și cele specifice, documentul mai conține și un șir de acțiuni, lista cărora este deschisă.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data de 1 aprilie 2020, pe adresa electronică: elena.vorotneac@gmail.com, persoana de contact Elena Vorotneac, PMC, sau pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.

Proiectul Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2024/2025 sunt disponibile pe pagina web a Primăriei Municipiului Chișinău (www.chisinau.md ) şi DMPDC (www.dmpdc.md ) sau la sediul Primăriei Municipiului Chișinău situat pe adresa Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.

Întregul exercițiu de planificare strategică este susținut de către UNICEF Moldova și face obiectul Memorandumului de Înțelegere semnat în 5 martie 2019 între Primăria municipiului Chișinău – UNICEF Moldova – Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) pe baza Deciziei respective a CMC nr.2/4 din 5 februarie 2019.

DRAFT_Acord de colaborare Primăria Chișinău 2020 (1)

DISTRIBUIE