SUBDIVIZIUNI

SUBDIVIZIUNILE DMPDC

Actualmente în subordinea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului sunt:

  • 5 Direcţii pentru protecţia drepturilor copilului de sector;
  • 3 centre de plasament pentru copii în situaţie de risc: „Casa Gavroche”, Centrul de plasament pentru copii, Centrul de plasament temporar pentru copii în perioada post instituţională „Vatra”;
  • 2 centre statale mixte de plasament şi de zi: Centrul pentru copilărie, adolescenţă şi familie şi Centrul municipal de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă cu multiple servicii, cum ar fi: Secţia maternală, Serviciul de plasament de urgenţă pentru copii cu vârsta până la 12 ani, Serviciul de zi pentru copii cu vârsta până la 3 ani, Serviciul de zi pentru copii cu dizabilităţi, Serviciul de asistenţă socială a copilului şi familiei, Serviciul de răgaz pentru familiile cu copii cu dizabilităţi;
  • Serviciul „Echipa mobilă” pentru copii cu dizabilităţi şi membrii familiei acestora;
  • Serviciul asistent personal pentru copii cu dizabilităţi (271 unităţi);
  • Serviciul asistenţă parentală profesionistă (40 de unităţi);
  • 1 casă de copii de tip familial;
  • 48 de centre comunitare pentru copii şi adolescenţi, o parte din ele fiind specializate pentru diferite categorii: copii cu nevoi speciale („Atenţie”, „Start”, „Casa speranţei”, Centrul de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor cu dizabilităţi fizice), copii de vârstă fragedă ş.a.;
  • Centrul social regional „Renaşterea” pentru persoanele infectate cu virusul HIV/SIDA;
  • 2 case comunitare, care sunt în proces de construcţie.

Schematic subdiviziunile DMPDC pot fi reprezentate  astfel:

Безымянный - с эффектами (3)

Comments are closed.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor