×

Trecerea în revistă a Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri

În perioada 05 – 07 noiembrie 2019 se desfăşoară activitatea „Trecerea în revistă” a Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Comisia în următoarea componenţă: şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Lucia Caciuc, şeful Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii, Valentina Canariov, specialistul în problemele socio-educative şi comunitare, Vera Pșeneac, precum și șefii DPDC de sector și specialiștii de ramură din domeniul socio-educativ, se vor deplasat prin centrele comunitare evaluând diverse aspecte: nivelul de pregătire a centrelor pentru organizarea activităţilor cu copiii, aspectul estetic a instituţiilor, baza tehnico-materială a centrului, evidența copiilor, atragerea în centru a copiilor, cooperarea intersectorială cu instituțiile, precum și publicitatea serviciilor prestate.

DISTRIBUIE