×

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Centrului de Plasament pentru Copii şi aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament pentru copii cu dizabilităţi „Lumina” şi statului de personal”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău iniţiază, începând cu data de 07.07. 2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea denumirii Centrului de Plasament  pentru Copii şi aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament pentru copii cu dizabilităţi „Lumina” şi  statului de personal”.

Scopul proiectului este: eficientizarea activităţii Centrului şi racordarea Regulamentului de activitate la prevederile legislaţiei în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:  modificarea denumirii Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului de plasament pentru copii şi a statelor de personal.

Impactul estimat al proiectului de decizie:

– protejarea și promovarea drepturilor beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament;

– asigurarea condițiilor de îngrijire, întreținere, educație și dezvoltare a copilului cu dizabilităti în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale, starea de sănătate și Standardele minime de calitate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338 din 15.12.1994 ,,Privind drepturile copilului”, Legea asistenței sociale nr. 547-XV din 25.12.2003, Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, Legea nr. 123 din 18.06.2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Hotărârea Guvernului nr. 823 din 04.07.2008 „Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi”, Hotărârea Guvernului nr. 591 din 24.07.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separaţi de părinţi şi a Standardelor minime de calitate”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.07.2020, pe adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului: chisinaudmpdc@gmail.com,  la numărul de telefon: 022-242702 sau pe adresa: str. Al. Vlahuţă, 3. Persoana de contact: Dna Natalia Terteac.

Proiectul deciziei menţionat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului www.dmpdc.md.

 

Fișiere anexate:

  1. REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Centrului de plasament pentru copii cu dizabilități „Lumina”
  2. Nota_informativa_la_proiectul_de_decizie
  3. Proiectul de decizie
DISTRIBUIE