Seminar pentru specialiștii recent angajați

Astăzi, 16.03 2018, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat cel de-al doilea seminar de instruire pentru noii angajaţi ai sistemului de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, având drept scop familiarizarea cu sistemul şi formele de protecţie a copilului în mun. Chişinău, precum şi cu aspectele legislative ce reglementează acest domeniu.

Seminarul a inițiat cu cuvântul de salut al șefului adjunct al DMPDC, doamna Cristina Aparatu, ulterior, au fost puse în discuţie mai multe subiecte  utile pentru specialişti, precum istoricul creării Direcţiei şi dezvoltării tuturor serviciilor existente în sistemul de protecţie a copilului, precum și legislația cu privire la domeniul protecția copiluui, informaţie prezentată de doamna Valentina Canariov – şefa Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii din cadrul DMPDC.

De instruiri în total au beneficiat 39 de persoane.

Citește mai departe »

Instruire continuă destinată asistenților parentali profesioniști

Astăzi, 15 martie 2017, Serviciul asistență parentală profesionistă din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Filiala Fundației Children’s Emergency Relief International (CERI) din Moldova a organizat o instruire continuă destinată asistenților parentali profesioniști „Particularitățile de vârstă ale adolescenților și preadolescenților”. „Lucrul cu copiii ce manifestă comportament dificil”. În cadrul instruirii doamna,Tatiana Mînăscurtă, psiholog Fundația „CERI” a familiarizat asistenții parentali profesioniști cu particularitățile de vârstă ale adolescenților și preadolescenților și le-a oferit informații utile cu referire la identificarea tulburărilor de comportament a copiilor. Doamna Olga Zaharia, manager SAPP le-a oferit participanților un chestionar pentru completare. La finele activității doamna Valentina Canariov, șef serviciu monitorizare, sinteză și strategii din cadrul DMPDC, le-a decernat asistenților parentali profesioniști certificate de participare și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea instruirii.

Amânarea desfășurării probei scrise și a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacantă de șef al DPDC sectorul Buiucani

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță amânarea desfășurării probei scrise și a interviului din data de 20 martie 2018 în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani.

Data și ora desfășurării concursului vor fi anunțate preventiv pe site-ul www.dmpdc.md.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al DPDC sectorul Buiucani

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al DPDC sectorul Buiucani:

 1. Oceretnîi Sergiu;
 2. Bezuşca Neli;
 3. Jitari Ianîş;
 4. Ciobanu Igor;
 5. Mija Olesea;
 6. Plotnic Serghei.

Proba scrisă se va desfăşura la data de 20.03.2018 cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 20.03.2018, cu începere de la ora 11.45, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Specialiștii Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au participat la trainingul cu genericul: „Cunoaște, iubește, acționează – împreună pentru viață!”

Luând în considerație colaborarea fructuoasă dintre direcția mitropolitană și autoritatea tutelară Chișinău, precum și alte activități desfășurate în parteneriat, reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au participat la trainingul pentru viaţă cu genericul „Cunoaște, iubește, acționează – împreună pentru viață!”. Trainingul a fost susținut de Alexandra Nadane, președinta Asociației „Studenți pentru viață” din București în parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.

Formatorul, Alexandra Nadane, a abordat numeroase aspecte referitoare la criza de sarcină, sindromul post-avort, sprijinirea femeilor care au trecut prin criza de sarcină, istoria mișcării pentru viață. „Ne dorim ca prin activitățile pe care le vom desfășura în România și în Republica Moldova să transmitem mesajul că viaţa fiecărei persoane are o valoare infinită, iar societatea are de câştigat dacă sprijină femeile aflate în criză de sarcină şi protejează viaţa copiilor nenăscuţi”, – a spus Alexandra Nadane, pre­ședinta Asocia­ției „Studenți pentru viață” din București.

Mitropolia Moldovei va susţine Marşul pentru viaţă 2018, organizat în ziua de sâmbătă, 24 martie 2018, în numeroase oraşe din ţară, pentru a accentua importanţa vieți și a familiei.

Sursa-foto: altarulcredintei.md

Mesajul de felicitare a șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Stimate doamne,

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii Vă exprim cele mai calde și sincere urări de sănătate, bucurii și gânduri senine.

8 martie este ziua în care scoate în evidență rolul primordial pe care îl are femeia în societate, dar și în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău.

Voi sunteți cele care acordați grijă, protecție, educație, atenție și multă dragoste copiilor rămași fără ocrotire părintească, astfel Vă concentrați toate eforturile ca fiecare copil din serviciile DMPDC să simtă că trăiește într-o familie.

Acest eveniment reprezintă o deosebită ocazie să îmi expun mulțumirea și recunoștința pentru contribuția considerabilă pe care o aveți în consolidarea autorității tutelare Chișinău, iar calitățile Voastre personale și profesionale au demonstrat încă o dată că în sistemul de protecție a copilului fără noblețe și bunătate nu poate activa nimeni.

Sunt ferm convinsă că împreună am devenit pilonul de sprijin pentru copii și am reușit să câștigăm încrederea și căldura lor. Aprecierea beneficiarilor ne motivează să mergem înainte, să implementăm mai multe proiecte și să creăm servicii pentru dezvoltarea acestora.

Dragi femei!

Să Vă Binecuvânteze Bunul Dumnezeu cu generozitate, iubire și multe realizări frumoase, iar primăvara lui 2018 să Vă inunde cu mireasma incântătoare a florilor sale.

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de psihopedagog din cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe

Denumirea funcţiei: Psihopedagog

Scopul general al funcţiei: Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă si de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;

Atribuțiile de serviciu și responsabilitățile:

 • Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaboreaza cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice; Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Asigură supravegherea copiilor;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Acordă îngrjirile zilnice grupului copii din centru, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual şi socio-emoţional; Însoţeşte copiii la masă;
 • Interacţionează cu copiii în timpul îngrijirii;
 • Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ; Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Citește mai departe »

Mesajul de felicitare al șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia sosirii primăverii

Stimaţi colegi, parteneri, APC, APL,

Cu prilejul sosirii primăverii Vă exprim cele mai sincere și calde urări de sănătate, dârzenie și prosperitate.

Fie ca acest început mirific de primăvară să Vă mângâie duios coardele sufletului, să vă deschidă noi oportunități de colaborare și să Vă ofere entuziasm în realizarea scopurilor propuse.

Sunt bucuroasă că am reușit să aduc speranță în inimile beneficiarilor din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău, astfel, fiind alături de copii, cărora uneori le ținem locul părinților, am identificat necesitățile acestora și împreună cu echipa am depus eforturi pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

Minunea renașterii să Vă vibreze în acordurile dragostei de viață! O primăvară fericită!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Activitate de totalizare a rundelor de seminare: „Promovarea valorilor naţionale prin intermediul mijloacelor şi metodelor artelor marţiale (lupta GRO-DO) ca element al educaţiei fizice”

Federaţia Naţională de Luptă GRO-DO din Republica Moldova în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o activitate artistică de totalizare a rundelor de seminare educativ-formative, desfășurate în perioada 19-23 februarie 2018, pentru beneficiarii Centrelor de plasament din municipiul Chişinău, având drept scop diseminarea aspectelor educaţionale ale practicării luptei GRO-DO, promovarea modului sănătos de viaţă, ajustarea devierilor de comportament la complexul de bune maniere, precum şi integrarea copiilor în societatea modernă prin elementele educaţionale şi spirituale ale luptei GRO-DO.

În cadrul evenimentului, șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, a adresat un mesaj de felicitare pentru toți copiii care s-au implicat activ la seminare: „Exercițiile fizice sunt la fel de importante în viață ca apa, aerul, lumina și hrana, iar o minte sănătoasă se dezvoltă într-un corp sănătos. Este esențial să mențineți acest echilibru pe parcursul vieții…”.

Totodată, la inițiativa administrației DMPDC o beneficiară care își sărbătorea ziua de naștere a avut parte de o surpriză neașteptată a fost invitată în scenă, astfel, toți cei prezenți la eveniment i-au cântat „La mulți ani”.

La finele activității beneficiarilor li s-a adresat o diplomă pentru participare activă în desfășurarea activităților sportive, interes sporit manifestat în promovarea și valorificarea prodigioasă a artei Luptei GRO-DO.

Citește mai departe »

Prezentarea studiului „Copiii în situații de stradă în Republica Moldova: practici și provocări”

Șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, a participat la lansarea studiului „Copiii în situații de stradă în Republica Moldova: practici și provocări”.

Studiul a fost inițiat de Asociația Obștească Terre des hommes și a fost posibil cu suportul necondiționat al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, care a fost de acord cu intervievarea copiilor din centrele de plasament și a facilitat contactul cu specialiștii care au participat la cercetare.

În cadrul discuției s-au implicat reprezentanți din partea Guvernului Republicii Moldova, Oficiul Avocatului Poporului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului Național al Poliției, UNICEF Moldova, Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Studiul constituie o primă încercare de analiză științifică a copiilor în situații de stradă în Republica Moldova. În acest sens, obiectivele urmărite au fost, pe de o parte, realizarea unei analize calitative a fenomenului copiilor în situații de stradă din Republica Moldova pentru a cunoaște și a înțelege mai bine natura și evoluția fenomenului și pentru a identifica mecanismele de prevenire și mecanismele optime pentru protecția acestor copii, iar pe de altă parte, realizarea profilului copiilor în situații de stradă din Republica Moldova prin abordarea factorilor ce determină acest fenomen din perspectiva individuală, familială, socială (școala, comunitatea).

În urma rezultatelor obținute studiul face următoarele recomandări:

 • opinia copilului cu privire la plasament sau la reîntoarcerea în familie să fie luată în considerare de către reprezentanții serviciilor sociale;
 • constituirea  unui centru republican pentru copii în situații de stradă în Chișinău, unde copiii pot veni atunci când nu se simt în siguranță sau caută un adăpost, aici vor putea lua o masă caldă și vor beneficia de toate cele necesare;
 • dezvoltarea programelor adaptate copiilor și adolescenților pentru tratarea adicțiilor, infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite în rândul copiilor, ș. a.

Citește mai departe »

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de șofer

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de şofer.

Scopul general al funcţiei:

Transportarea beneficiarilor şi angajaţilor din cadrul Direcţiei la necesitate.

Sarcinile de bază:

1.Asigurară cu transport beneficiarii şi angajaţii Direcţiei.

2.Respectă prevederile legale cu privire la circulaţia auto.

3.Exploatează autovehicolului conform instrucţiunilor prevăzute în cartea tehnică.

4.Menţine autovehicolul într-o stare curată.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: orice

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, Copia permisului de conducător auto.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, şef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea Şofer.

Crearea serviciului prietenos copiilor de tip Barnahus

Astăzi, 22 februarie 2018, șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, a participat la seminarul: „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii prin crearea serviciului prietenos copiilor de tip Barnahus”, organizat de partenerul Direcției – Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. În cadrul seminarului au fost tratate diverse subiecte, precum: deficiența, abordării tradiționale privind abuzul sexual asupra copiilor în Europa în contextul Convenției cu privire la drepturile copilului, Barnahus Islanda – model pentru țările Europene, implementarea modelului Barnahus în diferite țări, proiectul PROMISE și modelul European Barnahus. Standarde de calitate. Activitatea a fost moderată de expertul internațional, Bragi Guldbrandsson, director general al Agenției guvernamentale pentru protecția copilului din Islanda, expert internațional în domeniul protecției copilului victimă, fondatorul și autorul serviciului Barnahus.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist al Serviciului resurse umane din cadrul DMPDC

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în resurse umane.

Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC, de asemenea recepţionarea şi evidenţa petiţiilor parvenite şi transmiterea lor spre examinarea preliminară conducerii Direcţiei, iar apoi executorilor.

 Sarcinile de bază:

 • Implementarea şi promovarea politicii de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului;
 • Implementarea procesului de dezvoltare profesională a angajaţilor DMPDC;
 • Implementarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul DMPDC;
 • Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal;
 • Implimentarea procedurilor administrative de personal;
 • Îndeplinirea lucrărilor de secretariat şi de evidenţă a bunurilor.
 • Întocmirea fişelor de post.

  Cerinţe pentru participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din sectorul Ciocana:

 1. Morguleac Ana

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul DMPDC

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul DMPDC:

 1. Roșca Iulia

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de psiholog din cadrul Centrului de plasament pentru copii

Denumirea funcţiei: Psiholog

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea componentei psihologice a sistemului de protecţie a drepturilor copilului la Centrul de plasament pentru copii;

Sarcinile de bază:

 1. Evaluarea psihologică primară a copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională aflaţi în dificultate;
 2. Colaborarea cu reprezentanţii colectivelor didactice întru soluţionarea problemelor copiilor în dificultate;
 3. Contribuirea la ridicarea culturii psihologice a angajaţilor Centrului;

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate; specializări în domeniul asistenţei psihologice şi consilierii copiilor aflaţi în dificultate.

Experienţă profesională: experienţă profesională în domeniul

Cunoştinţe: cunoaşterea psihologiei şi tehnicilor de evaluare psihologică a copiilor/părinţilor, a legislaţiei naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei copilului, a cadrului normativ-legislativ republican care reglementează activitatea funcţionarilor publici; cunoştinţe operare la calculator.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de evaluare psihologică; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, Copia permisului de conducător auto.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, şef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea Psiholog.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de dădacă din cadrul Centrului de plasament pentru copii

Denumirea funcţiei: Dădacă

Sarcinile de bază:

 1. Integrarea şi adaptarea copilului la specificul Centrului de plasament;
 2. Familiarizarea copilului cu Copii din Centru;
 3. Cunoaşterea regimului zilnic din Centru şi obişnuirea copilului cu respectarea lui;
 4. Cunoaşterea Regulamentului Centrului de Plasament, a cerinţelor şi exigenţelor faţă de conduită atât din interiorul, cât şi din exteriorul Centrului;
 5. Crearea unui climat afectiv şi moral corespunzător desfăşurării în bune condiţii a activităţilor;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Rerspectă strict instrucţiunea despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, regulile de protecţie a muncii;
 2. Acordă ajutor educatorului în organizarea procesului educativ-instructiv, formarea deprinderilor cultural-igienice în timpul mesei, spălatului, îmbrăcării etc., în fortificarea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a copiilor;
 3. Asigură păstrarea şi menţinerea bunurilor materiale, restabilirea, completarea şi evidenţa strictă a acestora;
 4. Primeşte hrana de la blocul alimentar în echipament special, conform graficului şi o transportă în grupă în vase acoperite;
 5.  E categoric interzis să ia cu sine copii la blocul alimentar;
 6. Se interzice să lase hrana fără supraveghere în locuri accesibile copiilor;
 7. Spală geamurile după necesitate;
 8. Acordă ajutor educatorului la pregătirea copiilor de plecarea şi venirea de la plimbare;
 9. Este responsabil de menţinerea ordinii şi curăţeniei în sală, dormitor, antreu şi alte spaţii, efectuînd curăţenia umedă de două ori pe zi,
 10. Verifică sistematic şi respectră strict regulile sanitaro-epidemiologice;
 11. Airisirea încăperile conform graficului, efectuiază prelucrarea veselei cu soluţii dezinfectante şi respectă regimul de dezinfecţie în timpul carantinei;
 12. Efectuiază schimbul lengeriei de pat o dată la 10 zile şi a ştergarelor în dependenţă de necesitate, marchează lengeria împreună cu educatorul;
 13. Pentru situaţii de excepţii, cunoaşte numerele de telefon ale managerului, adjunctului managerului, pompierilor, poliţiei de sector, salvării, medicului de familie de sector;
 14. Consemnează cu regularitate în Registrul de mesaje toate informaţiile care s-au petrecut în timpul turei;
 15. Păstrează confidenţialitatea informaţiei privind viaţă intimă a copiilor şi familiilor pe care o obţin în urma exercitării de serviciu, conform Codului Deontologic de Etică Profesională.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social din cadrul Centrului de plasament pentru copii

Denumirea funcţiei: Asistent social

1.Scopul general al funcţiei:

 Asistentul social se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Legea în asistenţă socială a Republicii Moldova, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului.

Asistentul social se află în subordinea managerul și managerului adjunct al Centrului.

2. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi competențelor profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
 2. Perfecţionarea continuă a  cunoştinţelor în domeniul protecţiei  sociale;
 3. Colaborarea în activitatea cu grupul de specialişti – responsabili pentru soluţionarea problemelor sociale a beneficiarilor.
 4. Adaptabilitate la locul de muncă.
 5. Capacitate relaţională.
 6. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 7. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și specializate;
 8. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 9. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri și activităţi de prevenire şi suport pentru   copiii şi familiile aflate temporar în dificultate.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef de gospodărie în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Denumirea funcţiei: Şef de gospodărie

1.Scopul general al funcţiei:

Şeful de gospodărie se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, tratatele internaţionale, deciziile Consiliului municipiului Chişinău, dispoziţiile Primarului general, alte acte normative şi legislative  şi regulamentul de activitate al Centrului.

Titularul postului asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, consumabile şi pentru desfăşurarea eficientă a activităţii Centrului şi soluţionează aspectele de ordin administrativ.

Şeful de gospodărie se află în subordinea managerul Centrului şi contabilității DGPDC;

 1. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi abilităţilor profesionale pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
 2. Adaptabilitate la locul de muncă;
 3. Capacitate relaţională;
 4. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 5. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale specializate;
 6. Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile;
 7. Contactează furnizori şi negociază condiţii financiare favorabile Centrului;
 8. Asigură respectarea bugetului alocat;
 9. Organizează activitatea de transport şi recepţie a materialelor;
 10. Raportează neconcordanţele între bugetul de consumabile şi necesar;
 11. Identifică furnizori, analizează şi prezintă Directorului Administrativ oferte favorabile Centrului;
 12. Asigură fluxul de documente necesare perfectării contractelor;
 13. Arhivează copii de contracte;
 14. Urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de servicii;
 15. Monitorizează consumul şi propune măsuri de reducere.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Buiucani.

       Scopul general al funcţiei:

Reprezentarea şi conducerea autorităţii tutelare de sector şi a subdiviziunilor subordonate. Monitorizarea şi controlul respectării standardelor minime de organizare şi funcţionare a sistemului de servicii şi instituţii din sector, care activează în domeniul promovării şi respectării drepturilor copilului, îngrijirii copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu dizabilităţi. Supravegherea respectării drepturilor copilului aflat în dificultate în familia naturală, extinsă sau substitutivă.

       Sarcinile de bază:

Conduce şi organizează activitatea Direcţiei de sector pentru protecţia drepturilor copilului;

Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia copilului, protecţia socială a familiei şi copilului;

Colaborează, negociază şi încheie acorduri de colaborare cu structurile guvernamentale şi neguvernamentale, organele de resort, întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;

Monitorizează activitatea instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în care sunt plasaţi copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 Cerinţe pentru participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Schimb de bune practici în desfășurarea programului de educație parentală „Mellow Parenting”

Astăzi, 15 februarie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi și șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, au participat la conferința – Schimb de bune practici în desfășurarea programului de educație parentală „Mellow Parenting”. Evenimentul a fost moderat de formatorii melow parenting din Marea Britanie: Christine Puckering, Racel Tainish și Raquib Ibrahim, care au relatat despre experiența acestora în implementarea programului de educație parentală în următoarele subiecte: violența în familie și trauma, exploatarea atitudinii vis-a-vis de pedeapsa corporală și găsirea metodelor mellow, precum au analizat și rezultatele evaluării programului Mellow Parenting în Republica Moldova. Totodată, participanților li s-a propus spre vizionare filmulețe în care părinții își exprimau opinia referitor la desfășurarea programului de educație parentală.

Conferința s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață” implementat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil”.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare din cadrul DMPDC

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare din cadrul DMPDC:

 1. Damian-Orhei Marina;
 2. Roşca Iulia;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 19.02.2018 cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 19.02.2018, cu începere de la ora 15.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din sectorul Ciocana

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din sectorul Ciocana:

 1. Morguleac Ana;
 2. Jitari Ianîş;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 20.02.2018 cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 20.02.2018, cu începere de la ora 15.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.