Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul sistemului de protecție a copilului din mun. Chișinău

Participanți: Şefii DPDC de sector
Managerii centrelor de plasament și de zi
Serviciile APP/SSAP/Echipa mobilă
Directorii Caselor Comunitare

ORDINEA DE ZI:

1. Raport privind evaluarea corectitudinii stabilirii și plății îndemnizațiilor zilnice, copiilor din serviciul tutelă/curatelă, DPDC Botanica, DPDC Buiucani.
Raportor: Ana Cușnir

2. Raport cu privire la corectitudinea stabilirii statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de statut de copil rămas fără ocrotire părintească, copiilor din serviciul tutelă/curatelă din DPDC Botanica, DPDC Buiucani.
Raportor: Ana Cușnir

3. Raport privind evaluarea dosarelor copiilor din evidență, aflați în plasamentul planificat, în Serviciul social Casa Comunitară pentru copii aflați în situație de risc, Centre de plasament temporar 7-17 ani, Gimnaziul internat nr. 3.
Raportor: Cristina Păduraru

4. Raport privind evaluarea dosarelor copiilor plasați în serviciu de plasament de tip familial APP din DPDC Botanica, DPDC Buiucani.
Raportor: Ana Bezobrazova

5. Raport privind evaluarea dosarelor copiilor din evidență, aflați în plasamentul planificat, în Centrele de plasament 0-6 ani.
Raportor: Mariana Săpescu

6. Diverse.

Măsuri pentru combaterea fenomenului copiilor în situație de stradă

În contextul Zilei internaționale a copiilor străzii, marcată în fiecare an pe data 21 martie, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, împreună cu șeful Secției reintegrare familială și adopție, Natalia Terteac, au participat la o ședință de lucru cu autoritățiile publice și organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului. În cadrul ședinței s-a discutat situația la moment a copiilor în situație de stradă și măsurile care urmează a fi întreprinse în combaterea acestui fenomen. Ședința a fost organizată de Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

Aducem la cunoștință că în anul curent, DMPDC cu susținerea organizațiilor neguvernamentale a reușit să creeze un serviciu pentru copiii depistați în situație de risc în stradă. În cadrul serviciului, copiii beneficiază de un prânz cald, au acces la dușuri, haine curate, la fel, specialiștii le pot oferi asistență socială, psihologică, pedagogică pentru reeducare și integrare în comunitate.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Petru Cotoman.

Manager: Activitatea conducătorului de cerc Petru Cotoman în Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie are loc pe parcursul a 10 ani, timp în care dumnealui a antrenat mai multe generații de copii. Fiind maestru internațional al sportului a participat cu discipolii săi pe parcursul anilor la diverse competiții în țară și peste hotare, obținând performanțe înalte, medalii, diplome și alte premii. Implicarea copiilor din plasament în antrenamentele sportive are un impact major în dezvoltarea lor atât fizică, cât și moral-spirituală, îndeosebi a băieților – în a deveni adevărați bărbați.

Colegi: Este o persoană sociabilă, este receptiv, responsabil, în relație cu copiii este cu cerințe față de ei.
Profesionist în domeniul său, pozitiv, abil, curajos, determinat, organizat. Îşi îndeplineşte cu conștiinciozitate obligațiile de serviciu, dovedind o deosebită putere de muncă, fiind capabil de reale performanțe în conceperea şi realizarea activităţii sale pedagogice.

Beneficiari: Domnul Cotoman este un antrenor foarte bun, puternic și deștept. Împreună am trecut prin multe greutăți. El are grijă de copiii pe care îi are la antrenament și este iubit de către toți copiii. Îl stimăm mult pe domnul antrenor. Dlui este un exemplu de urmat, nu doar în sport, dar și în viață. Alături de el am putut cunoaște și învăța arta Taekwondo-ului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul DPDC Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul DPDC Buiucani:

  1. Beregoi Maria;

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şef al Serviciului resurse umane:

  1. Marian Silvia.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Veronica Dormenco.

Manager: Conducătorul de cerc, Veronica Dormenco activează în Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie de 9 ani, timp în care doamna a dat dovadă de cunoștințe și abilități înalte în domeniul artei decorative. Fiind o fire creativă, dar și lider a organizat pe parcursul anilor diverse activități extracurriculare cu implicarea tuturor copiilor din plasament și a celor din comunitate, la fel, master class-uri pentru colegi și pentru copii. Performanțe a obținut la un șir de concursuri organizate atât de DMPDC, cât și de alte organizații/structuri. 
Colegi: Este o colegă foarte responsabilă, sociabilă, receptivă, iar ca specialist este creativă, cu tact pedagogic în relație cu copiii.
Este o fire artistică, deschisă, are o atitudine pozitivă chiar și când se confruntă cu o problemă, este tolerantă.
Beneficiari: Doamna Veronica este o persoană interesantă, comunicabilă, bună, frumoasă, receptivă. Întotdeauna ne ajută când avem nevoie, vine cu un sfat bun. Când venim la laboratorul artistic ne simțim ca acasă, simțim căldură, ne place foarte mult zâmbetul ei. La acest laborator învățăm să facem activități hande made foarte frumoase și calitative, dar cel mai important este că învățăm lucrul în echipă. După părerea noastră dna Veronica este mândria Centrului și este un lucrător de la care putem să luăm exemplu toți.

Ziua Internațională a Copiilor Străzii

Pe data de 21 martie  întreaga comunitatea marchează Ziua Internațională a Copiilor Străzii.

Pentru această categorie de copii, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului împreună cu organizațiile neguvernamentale partenere întreprind acțiuni în vederea soluționării situației acestora, respectarea drepturilor și protecție față de abuzuri. Prin urmare, pe 15 februarie anul curent, a fost creat primul Serviciu de asistență stradală (SAS), la nivel municipal și republican pentru copiii în situație de risc depistați în stradă. Serviciul de asistență stradală este un serviciu social de asigurare a bunăstării copilului aflat în situație de risc cauzată de cerșit, vagabondaj, consumul de substanțe toxice, ș. a. în rândul copiilor. Serviciul presupune activități socio-educative prin atragerea copiilor în centrele comunitare pentru copii, asistență socială prin identificarea copiilor în situație de risc în stradă (abordarea multidisciplinară, documentarea beneficiarilor, asigurarea plasamentului de urgență și plasament, școlarizarea beneficiarilor și intervenția competentă în asigurarea asistenței), ș. a.

Serviciul de asistență stradală (SAS) activează în cadrul fostului Centrului comunitar pentru copii și tineri „Floricica”, fiind reorganizat și adaptat necesităților copiilor cu comportament dificil.

Menționăm, că la moment în municipiul Chișinău vagabondează în jur de 6 copii. Toți copiii respectivi au părinți, însă asociind strada ca un mod de exprimare a libertății, adoptarea deciziilor proprii, lipsa responsabilităților abandonează frecvent domiciliul.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Iulia Roșca.

Manager: Conducătorul de cerc, Iulia Roșca, activează în Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie de 9 ani. Activitățile ludice desfășurate de către doamna Roșca au un format de lecții interactive, ateliere interesante, care își propun să le ofere copiilor posibilitatea de a trăi experiențe noi de joc şi învățare. O activitate poate cuprinde mai mulți parteneri în funcție de nevoia de socializare a copilului. Fiind un pedagog prin vocație doamna Roșca oferă copiilor sprijin și ghidare în fața provocărilor lumii moderne, spiritului competitiv, contribuind plenar la edificarea viitorilor cetățeni – urmași ai neamului românesc.

Colegi: Doamna Roșca este o colegă cu principii, echilibrată în relație cu cei din jur. Activitățile pe care le organizează sunt interesante, distractive și captivante.
Este o colegă foarte sârguincioasă, punctuală, pozitivă și înțeleaptă. Fiind profesionist în ceea ce face desfășoară ateliere foarte utile pentru copii. Este în relaţii bune cu ceilalți colegi din cadrul centrului, ajutând prin natura muncii depuse la desfășurarea în bune condiții a activităţii întregii instituții.

Beneficiari: Este o doamnă sufletistă, cu inimă mare, atentă cu copiii. Întrucât activitățile doamnei se bazează pe jocuri, copiii deseori încearcă să se manifeste prin diverse bancuri, la care doamna Roșca le răspunde cu foarte mult tact, explicându-le cu răbdare semnificația fiecărui banc. 
Doamna Iulia este un conducător de cerc bun și o persoană foarte organizată, amabilă și bună la suflet. Atunci când avem nevoie de un sfat este mereu gata să ne ajute. Mereu se implică și la pregătirea temelor pentru acasă și ne încurajează. O iubim pe doamna Iulia pentru sinceritatea ei.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Diana Dașan.

Manager: Doamna Dașan activează în Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie în funcție de psiholog de 9 ani. Pe parcursul acestor ani doamna Dașan este veriga care asigură colaborarea și buna relaționare dintre copiii din plasament, cei din comunitate și întreaga echipă de angajați. Întotdeauna a dat dovadă de cunoștințe și abilități specifice în domeniul psihopedagogiei. Fiind o fire liniștită și emotivă, a desfășurat atât activități consultative, dar și educative accent punând pe managementul emoțiilor, managementul timpului și dezvoltarea relațiilor prietenoase între copii, între copii și maturi, între copii și părinți/rude. A organizat pe parcursul anilor și activități extracurriculare cu implicarea tuturor copiilor din plasament, dar și a celor din comunitate.

Colegi: Diana Dașan este o colegă deschisă în comunicare, competentă, responsabilă, pozitivă și echilibrată. Se implică în toate situațiile ce necesită intervenția psihologului. În relația cu copiii reușește să influențeze pozitiv.
Amabilă, dornică de a crește profesional, pozitivă, discretă, cu simțul compasiunii, armonioasă, caldă, plăcută.

Beneficiari: Doamna Diana este o persoană deosebită, simte oamenii, își dă interesul să ajute oamenii. O vorbă caldă din gura ei ne încălzește inima. Zâmbetul ei frumos ne încântă și ne face să zâmbim. Ce frumos e să vezi cum vorbește, cum se comportă, cum ne încurajează, este un exemplu pentru noi!!! Sfatul ei îmi ne dă curaj să mergem mai departe.

Implicare activă pentru un oraș curat și frumos!

🚮 Marea curățenie de primăvară a început cu acțiunea de salubrizare a Albiei Râului Bâc !

⚠️ Angajații Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Direcțiilor pentru protecția drepturilor copilului de sector au răspuns prompt la apelul primarului general interimar, Ruslan Codreanu, de a participa la curățirea deșeurilor din preajma Râului Bâc. Înarmați cu mănuși și saci, angajații au colectat deșeurile și le-au depozitat în locuri special amenajate.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor