Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Vizitatori

Pages|Hits |Unique

 • În ultimile 24 de ore: 0
 • În ultimile 7 zile: 0
 • În ultimile 30 zile: 0
 • Vizitatori Online : 0

Având în vedere că ne aflăm în perioada rece a anului, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului reiterează referitor la procedura aplicată în cazul depistării copiilor fără supraveghere părintească în municipiul Chișinău

Totodată, aducem la cunoștința opiniei publice că autoritatea tutelară teritorială Chișinău dispune de locuri libere în centrele de plasament în cazul depistării copiilor în situație de risc în stradă, precum și de toate cele necesare pentru acordarea asistenței primare.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează opinia publică referitor la situația copilului depistat fără supraveghere părintească pe străzile orașului Chișinău

Luând în considerație situația copilului depistat fără supraveghere părintească în regiunea cartierului Poșta Veche al municipiului, precum și mediatizarea pe rețelele de socializare și de către instituțiile mass-media, vă aducem la cunoștință că copilul se află deja în familie.

Totodată, specialiștii Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani s-au sesizat și urmează să se deplaseze la domiciliu pentru a evalua situația familiei copilului, ulterior vor întreprinde măsurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare.

Concomitent, vă informăm că vom reveni cu informații suplimentare în cel mai scurt timp.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de șef al Serviciului social „Asistenţă Personală” (2 unităţi)

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţieii vacante de Şef al Serviciului social Asistenţă Personală (2 unităţi).

 Atribuţii de serviciu:

 • coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
 • supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
 • elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
 • colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale.
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 3 ani
 • cunoştinţe de operare PC (calculator)
 • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate
 • Copia Diplomei de studii superioare
 • Copia carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,

CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şef al Serviciului social asistenţă personală (2 unităţi).

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului până la data de 05.06.2017 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pricipal pentru protecţia copilului aflat în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru protecţia copilului în conflict cu legea din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana.

     Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.

    Sarcinile de bază:

 1. Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;
 2. Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;
 3. Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;
 4. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;
 6. Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia municipală.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Rîşcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Rîşcani.

     Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

     Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

Citește mai departe »

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de șofer

Scopul general al funcţiei:

Transportarea beneficiarilor şi angajaţilor din cadrul Direcţiei la necesitate.

Sarcinile de bază:

1.Asigurară cu transport beneficiarii şi angajaţii Direcţiei.

2.Respectă prevederile legale cu privire la circulaţia auto.

3.Exploatează autovehicolului conform instrucţiunilor prevăzute în cartea tehnică.

4.Menţine autovehicolul într-o stare curată.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: orice;.

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, Copia permisului de conducător auto.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, şef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea șofer.

Ședința operativă lărgită cu participarea managerilor serviciilor din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Astăzi, 19.01.18, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefilor adjuncți ai DMPDC, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc.

În cadrul ședinței s-a raportat activitatea specialiștilor în perioada 01.12.17 – 19.01.18, raportarea etapelor de inventariere a bunurilor imobile, precum și prezentarea notelor informative privind realizarea acțiunilor planificate în perioada sărbătorilor de iarnă.

 

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul DMPDC.

Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecția drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

Condițiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Citește mai departe »

Servicii sociale gratuite oferite de Centrul de recuperare activă și reintegrare socială a copiilor și tinerilor

Centrul de recuperare activă și reintegrare socială a copiilor și tinerilor reprezintă o instituție de protecție, recuperare și reintegrare socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, care funcționează în regim de zi.

Centrul își desfășoară activitatea în vederea atingerilor obiectivelor, precum: integrarea persoanelor cu necesități speciale în comunitate, diminuarea discriminării diverselor categorii de persoane cu dizabilități, prevenirea instituționalizării copiilor și tinerilor cu dificultăți locomotorii, ș. a.

Personalul centrului își concentrează eforturile pentru a crea un mediu favorabil persoanelor cu dizabilități prin organizarea diverselor activități recreative, instruiri, traininguri, facilitează procesul de integrare socială a copiilor și tinerilor cu necesități speciale printr-un program complex de recuperare activă fizică, psihologică și, totodată, pregătire profesională.

Dacă dorești să frecventezi centrul apelează administrația instituției la nr. de tel.: 022 76-35-97.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de bucătar

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de bucătar în cadrul Centrului de plasament pentru copii.

Scopul general al funcţiei:

Bucătarul se conduce în activitatea sa de regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică şi regulamentul de activitate al Centrului.

Bucătarul participă la instruirea igienică  în condiţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi va include părţile relevante ale prezentelor reguli sanitare.

Bucătarul se află în subordinea managerului Centrului şi este responsabil de organizarea alimentației.

Sarcinile de bază:

1. Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

2. Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

3. Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

4. Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze valoarea nutritivă a produsului culinar;

5. Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

6. Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: superioare sau medii de specialitate

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate

Copia carnetului de muncă

Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, şef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea Bucătar.

Informații utile cu privire la serviciile gratuite prestate de Centrul de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenție” din cadrul DMPDC

Poza-simbol: www.bzb.ro

Centrul de zi de socializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale Atențiereprezintă o instituție destinată să acorde servicii și oportunități de dezvoltare copiilor cu dizabilități, precum și altor categorii de copii. Activitățile desfășurate sunt orientate spre stimularea dezvoltării copiilor cu necesități speciale și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din RM, socializare, ședințe de grup cu părinții, activități de de sprijinire a familiilor beneficiare. Centrul prestează următoarele servicii: kinetoterapie, logopedie, pedagogie, psihologie, terapie ocupațională. Organizarea activității se efectuează în scopul reabilitării, dezvoltării, socializării copiilor conform programelor individuale.

Pentru informații suplimentare referitor la admiterea în centru contactați administrația centrului la nr. de tel: 022 54-89-54.

Serviciul social „Echipa Mobilă” – suport la domiciliu gratuit pentru copiii cu grad mediu sau sever de dizabilitate

Poza-simbol:covorasulfermecat.ro
Serviciul social „Echipa Mobilă” din subordinea DMPDC reprezintă un serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială, psihologică, logopedică, terapeutică şi suport la domiciliul beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale acestora, precum şi consiliere şi suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora.
Beneficiari ai Serviciului sunt copii cu dizabilităţi, cu grad mediu sau sever, selectați în conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor la servicii prestate în cadrul serviciului de către echipa multidisciplinară de specialişti, şi persoane implicate în procesul de incluziune a acestora.
Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.
Obiectivele Serviciului sunt următoarele:
1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;
2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;
3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.
Pentru informații suplimentare referitor la admiterea în serviciu contactați administrația la nr. de tel: 022 56-98-88.

Având în vedere că ne aflăm în perioada sărbătorilor de iarnă, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează cetățenii referitor la depistarea copiilor în situație de risc în stradă

Foto-simbol: www.dcnews.ro

În cazul în care observați pe străzile orașului copii nesupravegheați, care vagabondează sau cerșesc, apelați imediat la nr. 902 – Inspectoratul de poliție din sectorul unde a fost identificat copilul, ulterior angajații Inspectoratului de poliție, după identificarea copilului în stradă, vor anunța autoritatea tutelară locală (Direcția pentru protecția drepturilor copilului de sector), și împreună vor efectua evaluarea inițială a copilului în conformitate cu prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”. În acest timp copilul va fi plasat în plasament de urgență în cadrul centrelor de plasament din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului sau în centre de plasament din subordinea organizațiilor neguvernamentale, pe o perioadă de 72 de ore. Totodată, DMPDC colaborează cu autoritatea tutelară locală de unde provine copilul. După expirarea celor 72 de ore, autoritatea tutelară locală în conlucrare cu autoritatea tutelară teritorială va decide prelungirea plasamentului până la 45 de zile, perioadă în care se pregătește dosarul copilului pentru plasament planificat sau reintegrarea copilului în familia biologică.

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social al Serviciului Asistenţă parentală profesionistă (2 unități)

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

     Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

   Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98, CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de  serviciul asistenţă parentală profesionistă”.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Ciocana.

       Scopul general al funcţiei:

Reprezentarea şi conducerea autorităţii tutelare de sector şi a subdiviziunilor subordonate. Monitorizarea şi controlul respectării standardelor minime de organizare şi funcţionare a sistemului de servicii şi instituţii din sector, care activează în domeniul promovării şi respectării drepturilor copilului, îngrijirii copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu dizabilităţi. Supravegherea respectării drepturilor copilului aflat în dificultate în familia naturală, extinsă sau substitutivă.

       Sarcinile de bază:

Conduce şi organizează activitatea Direcţiei de sector pentru protecţia drepturilor copilului;

Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia copilului, protecţia socială a familiei şi copilului;

Colaborează, negociază şi încheie acorduri de colaborare cu structurile guvernamentale şi neguvernamentale, organele de resort, întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;

Monitorizează activitatea instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în care sunt plasaţi copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 Cerinţe pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de pedagog la Centrul de Recuperare Activă şi Reintegrare Socială a Copiilor şi Tinerilor cu Handicap Fizic

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de pedagog.

       Scopul general al funcţiei:

Pedagogul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului se află în subordinea managerul Centrului. Pedagogul este responsabil de promovarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi cît şi a celor din comunitate prin implicarea activă şi responsabilă a acestora în activităţile cu caracter educativ şi socio-cultural desfăşurate în cadrul şi în afara Centrului.

       Sarcinile de bază:

 1. Coordonează activităţile de petrecere calitativă a timpului liber pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi şi cei din comunitate;
 2. Favorizează participarea activă a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi la viaţa socială în scopul formării acestora în calitate de membrii activi ai comunităţii din care fac parte;
 3. Ia parte la organizarea seminarelor informative/ master-class/ trening etc. pentru specialişti, părinţi, voluntarii Centrului etc.;
 4. Stabileşte şi dezvoltă relaţiile de parteneriat cu actorii sociali din domeniul social, învăţămînt, cultural etc.;
 5. Pune la dispoziţia celor care viziteaza Centrul informaţii cu privire la activitatea pe care o desfăşoară Centrul;
 6. Participă la elaborarea materialelor informative cu conţinut profesional;
 7. Comunică eficient cu membrii echipei şi cu beneficiarii Centrului;
 8. Reprezintă Centrul la întîlniri, stagii de formare şi manifestări externe, în baza împuternicirii date de Managerul Centrului şi întocmeşte un raport de activitate;
 9. Răspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu;
 10. Respectă secretul profesional şi este responsabil de păstrarea documentelor cu care vine în contact.
 11. Raportează managerului periodic (simestrial şi anual) conform specificului activităţii rezultatele şi activitatea profesională.
 12. Foloseşte la maxim calităţile umane şi competenţele profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
 13. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare şi specializate.

 Cerințe de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecţia copilului în conflict cu legea din DPDC sector Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecţia copilului în conflict cu legea.

       Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenței juvenile în sector.

       Sarcinile de bază:

1. Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;

2. Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;

3. Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;

4. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;

5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;

6. Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de DMPDC.

 Cerințe pentru participare concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele de reintegrare familială şi adopţie  

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele de reintegrare familială şi adopţie.

       Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la optimizarea activităţii Direcţiei privind ocrotirea copilului prin adopţie naţională.

       Sarcinile de bază:

1. Asigură conlucrarea cu autoritatea tutelară centrală a  Republicii Moldova, cu autorităţile tutelare din alte localităţi  întru realizarea legislaţiei privind protecţia copilului prin adopţie;

2. Asigură activitatea comisiei specializate în domeniul adopţiei din cadrul Direcţiei generale: organizează şedinţele de potrivire, încredinţare. Organizează instruirea adoptatorilor;

3. Asigură recepţionarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor copiilor adoptabili, părinţilor adoptatori, rapoartelor postîncredinţare, postadopţie;

4. Întocmeşte avize privind adopţia copilului,  prezentând un exemplar autorităţii tutelare centrale şi participă în instanţa de judecată în calitate de reprezentant al autorităţii tutelare  de nivelul II;

5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă  documentaţia privind adopţiile, prezintă note informative şi rapoarte statistice instanţelor ierarhic superioare.

Cerințe de participare la concurs:

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

Sarcinile de bază:

 1. Propagă legislaţia privind protecţia socială a familiei şi a copilului.
 2. Coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea specialiştilor în protecţia familiei şi a supervizorilor în relaţiile cu asistenţii sociali din localităţile suburbane.
 3. Supraveghează, monitorizează activitatea serviciului: Asistenţă parentală profesionistă, echipa mobilă, asistenţi personali şi serviciilor specializate pentru copii/tineri cu nevoi speciale statale / nestatale;
 4. Asigură conlucrarea Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia în raport cu Fondul municipal de susţinere socială a populaţiei;
 5. Colaborează cu instituţiile şi organizaţiile statale şi neguvernamentale care prestează serviciile sociale familiilor defavorizate social:

 Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare în domeniul pedagogiei sau administraţiei publice.
Experienţă profesională: minimum 1 ani în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist în cadrul DPDC sectorul Buiucani.

1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate.

2.Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare, licenţă în drept;

   Experienţă profesională: preferabil un an;

   Cunoştinţe:

   – cunoaşterea sistemului de drept al Republicii Moldova,

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor       copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Citește mai departe »

Retrospectiva anului 2017 a evenimentelor desfășurate de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului

Dragi colegi, parteneri, APC, APL,

La acest sfârșit de an, care ne-a adus provocări și schimbări, este momentul de a face o retrospectivă a evenimentelor desfășurate de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Am fost alături de copiii din centrele comunitare pentru copii și tineri pentru ași revedea desenele în calendarul 2017 al Parlamentului Republicii Moldova.

Am desfășurat instruiri pentru noi specialiști, având drept scop familiarizarea acestora cu sistemul şi formele de protecţie a copilului în mun. Chişinău, precum şi cu principalele acte legislative ce reglementează domeniul.

În parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, copiii din evidența DMPDC au primit încălțăminte și produse alimentare.

Am participat la curățirea curților, am strâns crengile rupte, am greblat, am măturat teritoriul adiacent serviciilor din subordinea DMPDC.

Am însoțit copiii la expoziția pascală organizată la Parlamentul Republicii Moldova. La târg vizitatorii au admirat icoane, coşuleţe, picturi, goblenuri şi alte lucrări de artizanat confecţionate manual de copiii din Centrele Comunitare din Chişinău.

Datorită sponsorilor și a oamenilor cu suflet mare 80 de familii social vulnerabile au beneficiat de sume bănești pentru procurarea lucrurilor necesare. Banii au fost alocaţi de  S.A. „Oxana-M”.

În colaborare cu Asociația Obștească „Altruism” și Clubul Internațional al Femeilor din Republica Moldova, copiii care sunt plasați în familiile de asistenți parentali profesioniști au primit în dar ghetuțe și produse de igienă.

Am efectuat lucrări de salubrizare și de curățire a terenurilor adiacente în urma calamităților naturale din aprilie 2017.

Am apreciat reușitele foștilor beneficiari și le-am oferit speranță într-un viitor mai bun. Igor Nicolcev este un fost beneficiar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, astăzi el îşi exercită cu responsabilitate şi corectitudine atribuţiile în calitate de angajat al DMPDC.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului întodeauna va susţine şi va motiva beneficiarii care beneficiază sau au beneficiat de serviciile autorităţilor tutelare Chişinău prin desfăşurarea acţiunilor sociale, educative şi distractive, astfel ca fiecare din ei să cunoască că există instituţii şi oameni cărora le pasă de soarta acestora şi vor munci în continuare pentru a le crea un mediu cât mai favorabil pentru dezvoltare şi încurajarea viselor.

Am desfășurat ședințe de lucru, mese rotunde cu participarea factorilor de decizie în soluționarea problemei copiilor depistați fără supraveghere părintească în stradă, cu scopul de a identifica soluţii şi a stabili măsuri concrete şi imediate de intervenție în cazurile acestor copii.

Am primit în vizită o delegație din Suedia, specializată în lucru cu copiii diagnosticați cu autism. În cadrul vizitei cei 4 reprezentanți ai Agenţiei suedeze pentru cooperare internaţională şi dezvoltare (SIDA) au relatat despre impresiile şi concluziile pe parcursul vizitei celor 5 centre de plasament şi de zi specializate din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului: Centrul de zi şi de reabilitare a copiilor cu necesităţi educative speciale Casa Speranţei”; Centrul de zi de resocializare şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale Atenţie”; Centrul de zi şi activităţi pentru persoane cu dizabilităţi de intelect Start”, Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă şi Centrul de plasament pentru copii.

Am invitat mai multe beneficiare din evidența DMPDC în cadrul evenimentului: „Ziua Familiei – FACTOR DECISIV DE PROTECŢIE ŞI EDUCAŢIE PENTRU COPII”, cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului, totodată, beneficiarele au relatat despre importanța existenței a centrelor maternale.

Tinerii rămași fără ocrotire părintească, absolvenți ai ciclului liceal au relatat despre planurile de viitor. Absolvenții au fost familiarizaţi despre posibilităţile de continuare a studiilor, precum şi de încadrare în câmpul muncii.

De 1 iunie am împărtășit zâmbete, emoții și bucurie împreună cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi a celor din familii social vulnerabile din Chişinău. Cu eforturi comune am reuşit să aducem copiilor în această zi momente de neuitat, surprize, distracţii şi bună dispoziţie.

Am promovat talentele copiilor cu dizabilități și am încurajat visele acestora. Snejana Taraburcă pictează cu mare grijă una din lucrările ei, cu pensula în mână şi înconjurată de cei dragi, artista desenează pe pânză reflecţiile propriei trăiri. Snejana este o luptătoare, o tânără ambiţioasă ce demonstrează că nici un impediment, nici o dizabilitate nu poate să stea în calea celui care doreşte să îşi realizeze visele.

Am făcut cunoscută povestea de viață a lui Octavian Muntean – băiatul care își scrie viața în versuri. Octavian este un copil talentat, îi place să înveţe şi să scrie poezii, activitate care o împarte cu mama sa, doamna Elena Muntean, angajată ca asistent personal în cadrul Serviciului social “Asistenţă personală”. Octavian Muntean este un luptător, prin acţiunile sale desemnează un caracter puternic, o voinţă de fier, un suflet mare plin de bunătate şi blândeţe.

Am vizitat copiii din Serviciul Asistență parentală profesionistă pentru a evalua condițiile de creștere și educare a acestora.

Am organizat activități pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, care au mers în clasa 1-a și i-am pregătit pentru noul an școlar.

Am susținut partenerii Direcției în evenimentele desfășurate și ne-am implicat activ în promovarea mesajelor.

Am apreciat munca depusă a specialiștilor și i-am motivat să continue să facă lucruri bune.

Am creat un serviciu nou de zi pentru copii cu dizabilități și, suplimentar, două grupe creșe pentru copii cu vârsta până la trei ani.

Am efectuat vizite în familiile din evidența DMPDC, astfel, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a devenit o instituție consolidată, care să satisfacă nevoile și necesitățile beneficiarilor. Ne bucură că acest lucru ne reușește, datorită contactului direct pe care îl avem cu beneficiarii.

Am sărbătorit 20 de ani de la crearea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Activitatea a finalizat cu decernarea scrisorilor de mulţumire partenerilor, care şi-au adus aportul la crearea serviciilor destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, totodată şi angajaţilor din sistem le-au fost oferite diplome pentru activitatea prodigioasă manifestată în sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

Am participat la şedinţe de lucru cu angajaţii serviciilor, având în vedere necesităţile, problemele existente în instituţii

Angajaţii din sistemul de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău au demonstrat încă o dată că sunt o echipă receptivă şi profesionistă activând zi de zi în acordarea asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, precum şi implicându-se activ la înverzirea oraşului prin plantarea pomilor.

În contextul sărbătorilor de iarnă, beneficiarii care sunt plasați în centrele de plasament și cei din cadrul Serviciului social „Asistență personală” din subordinea autorității tutelare teritoriale, au primit daruri de la Înaltpreasfințiasa Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove.

Evenimentele organizate de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului nu se opresc aici, sunt încă multe acțiuni frumoase pe care le-am desfășurat cu responsabilitate și dăruire pentru beneficiarii din evidența DMPDC.

Începem un an nou în care va trebui în continuare să acordăm o atenție deosebită copiilor rămași fără ocrotire părintească, să asigurăm o formă optimă de protecție pentru copiii aflați în situație de risc, să oferim sprijin familiilor social vulnerabile din municipiul Chișinău, să încurajăm visele copiilor cu nevoie speciale. Și vom face toate acestea împreună!

Aduc sincere mulțumiri angajaților DMPDC, autorităților publice centrale, autorităților publice locale, partenerilor care ne-au sprijinit inițiativele și au depus efort ca împreună să creăm o lume mai bună pentru copii.

Cheile mici deschid uși imense, cuvintele simple exprimă gânduri alese.

Vă doresc un An Nou fericit alături de cei dragi!

La mulți ani!!!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Întrevedere cu președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie

La data de 27 decembrie 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a fost vizitată de președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, doamna Valentina Buliga. Întrevederea a fost organizată la inițiativa șefului interimar al Direcției Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, având drept scop discutarea problemelor stringente existente în sistemului de protecție a copilului și oportunităților de îmbunătățire al acestuia.

La eveniment au fost prezenți șefii de secții și specialiștii Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului şi șefii Direcțiilor pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectoarele municipiului Chișinău, managerii centrelor de plasament/de zi/caselor comunitare, managerii serviciilor sociale APP/SSAP/Echipa Mobilă.

Discuţiile au purtat un caracter interactiv, fiind abordate aspecte ce vizează asigurarea protecției copiilor rămași fără ocrotire părintească, inclusiv copiii a căror unicul sau ambii părinți sunt plecați peste hotare, precum și a celor depistați în stradă fără supraveghere părintească, majorarea orelor de instruire a solicitanților la adopție, reglementarea juridică a perioadei de încredințare a copiilor solicitanților la adopție, dezinstituționalizarea copiilor, majorarea salariilor asistenților parentali profesioniști, cadrul legislativ în domeniu și calitatea serviciilor prestate.

În cadrul discuției, doamna Valentina Buliga, a propus ca lunar specialiștii din cadrul DMPDC să se întrunească într-o ședință de lucru pentru a discuta problemele identificate în sistemul de protecție a copilului, dar și vizitarea, de către doamna Buliga, a serviciilor sociale din subordinea Direcției.

La finalul ședinței doamna Buliga a adresat o scrisoare de mulțumire angajaților din sistemul de protecție a copilului pentru contribuția adusă în implementarea politicilor de protecție a drepturilor copiilor din mun. Chișinău.

Citește mai departe »

Beneficiarii Centrului de zi „La VIA” au adus magia sărbătorilor de iarnă în cadrul DMPDC

Copiii care frecventează Centrul de zi „La VIA – Vindecare, Integritate, Acțiune” au colindat mirific angajații Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

În semn de mulțumire pentru minunatele cântece adresate colectivului Direcției, administrația autorității tutelare teritoriale Chişinău a pregătit pentru copii dulciuri și multe aplauze.

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip licitație publică

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță licitație publică pentru achiziționarea produselor alimentare și produselor ecologice pentru instituțiile din subordinea DMPDC

Daruri pentru beneficiarii din evidența DMPDC

În contextul sărbătorilor de iarnă, beneficiarii care sunt plasați în centrele de plasament și cei din cadrul Serviciului social „Asistență personală” din subordinea autorității tutelare teritoriale, au primit daruri de la Înaltpreasfințiasa Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove. Copiii au fost însoțiți de doamna Rodica Terehovschi, șef interimar al Direcției. Administrația DMPDC exprimă mulțumiri organizatorilor pentru generozitate și bunătate.

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Stimaţi colegi, parteneri, APC, APL,

În ajunul sfintelor sărbători creştine, când colindele răsună din ecouri, când steaua magică împrăştie lumină în sufletele tuturor şi vesteşte naşterea Domnului, Vă exprim gânduri calde, sănătate şi prosperitate.

Sărbătorile de iarnă reprezintă un bun prilej de a mulţumi tuturor celor care activează în sistemul de protecţie a drepturilor copilului, pentru munca depusă zi de zi pe parcursul întregului an, pentru dăruirea şi responsabilitatea cu care îşi onorează obligaţiunile.

Mă bucur că împreună am reuşit să desfăşurăm acţiuni frumoase având speranţa că prin tot ce facem cu nobleţe, omenie şi onestitate suntem alături de acei care aşteaptă sprijinul şi susţinerea noastră.

Fie ca în casele Dumneavoastră să domnească mereu pacea, armonia, buna înțelegere şi speranţa într-un viitor încununat cu realizări deosebite şi succese remarcabile, iar în anul care vine să avem aspiraţii înalte, să fim mai generoși cu cei de lângă noi, să demonstrăm umanitate şi recunoştinţă.

Să dăruiţi bunătate pretutindeni şi să apreciaţi lucrurile mici pentru că ele contează cu adevărat.

La mulţi ani şi Crăciun fericit!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Comunicarea cu mass-media despre copiii aflați în situație de risc 

Având în vedere sensibilitatea subiectelor abordate de mass-media cu referire la copiii aflați în situație de risc, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a desfășurat un seminar de instruire pentru specialiștii din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău. Seminarul a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi, ulterior, șefii DPDC de sector, managerii centrelor de plasament/de zi/caselor comunitare, managerii serviciilor sociale APP/SSAP/Echipa Mobilă au fost informați cu privire la importanța modalității de transmitere a mesajului mass-mediei cu referire la copiii aflați în situație de risc, precum și alte categorii de copii din evidența autorității tutelare teritoriale, protecția identității copilului aflat în situație cu conotație negativă, formule de comunicare în discuțiile cu reprezentanții mass-media. Totodată, specialiștii s-au familiarizat și cu legislația în vigoare la acest compartiment, precum: Legea nr. 30 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

Citește mai departe »

Instruire destinată asistenților sociali din cadrul primăriilor comunelor

Astăzi, 22.12.17, în incinta Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului se desfășoară un seminar de instruire destinat specialiștilor din cadrul primăriilor comunelor responsabile de elaborarea Raportului anual cu privire la cazurile copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. 

Activitatea se desfășoară în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii.

Citește mai departe »

Șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi, în vizită la beneficiari

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi a vizitat o familie din evidența autorității tutelare pentru a dărui cadouri, hăinuțe și jucării copiilor.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului și-a propus să devină o instituție consolidată, care să satisfacă nevoile și necesitățile copiilor aflați în situație de risc și celor rămași fără supraveghere părintească din municipiul Chișinău. Ne bucură că acest lucru ne reușește, datorită contactului direct pe care îl avem cu beneficiarii.

Seminar de instruire destinat tutorilor/curatorilor

Astăzi, 19.12.17, în incinta Preturii sectorului Buiucani s-a desfășurat un seminar de instruire destinat tutorilor/curatorilor cu genericul: „Corp de copil – între realitate și virtual”.

Activitatea a inițiat cu mesajul de salut al șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi și al șefului DPDC sectorul Buiucani, doamna Tamara Lesnic-Răscoală.

Seminarul a fost organizat de psihologul Serviciului de asistență socială a copilului și familiei, doamna Diana Lvovschi, având drept scop familiarizarea tutorilor/curatorilor, care au copii în plasament, despre fenomenul hărțuirii psihologice și sexuale pe internet.

Totodată, specialistul principal în tutelă/curatelă din cadrul DMPDC, doamna Ana Cușnir a prezentat informații utile cu privire la situația la zi în Serviciul tutelă/curatelei din municipiul Chișinău.

„Moș Nicolae” a dăruit cadouri beneficiarilor Serviciului social „Asistență personală”

Astăzi, 19 decembrie 2017, în contextul sărbătorii Sfântului Nicolae, beneficiarii Serviciului social „Asistență personală” au primit cadouri de la Preotul-paroh al Bisericii „Întâmpinarea Domnului” USM, Octavian Moșin. Totodată, șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi a adresat un mesaj de felicitare copiilor, dorindu-le sărbători fericite alături de cei dragi și realizarea dorințelor. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Mitropolitului Chișinăului și al Întregii Moldove, ÎnaltPreaSfințitul Vladimir, cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului aduce mulțumiri fețelor bisericești pentru contribuția adusă copiilor din evidența autorității tutelare teritoriale, precum și pentru colaborarea fructuoasă dintre Mitropolia Moldovei și DMPDC.

Vizită de studiu în cadrul Serviciilor de resocializare a copilului delincvent din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, România

Având în vedere lipsa serviciilor specializate destinate copiilor cu comportament delincvent din municipiul Chișinău, în perioada 12 decembrie 2017 – 14 decembrie 2017, doamna Rodica Terehovschi, șef interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, domnul Ianâș Jitari, specialist în protecția copilului aflat în conflict cu legea din cadrul DMPDC, împreună cu reprezentanții Asociației Obștești Terre des Hommes Moldova au efectuat o vizită de studiu la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași, România.

Vizita s-a desfășurat la inițiativa șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, și urmărește schimbul de experiență și valorificarea bunelor practici existente în România în domeniul serviciilor de resocializare a copiilor cu comportament delincvent, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de profil din România.

Membrii delegației au vizitat și s-au familiarizat cu activitățile Centrului de Primire în Regim de Urgență – Modulul de Reabilitare Comportamentală – Fete, Centrului specializat de zi pentru resocializarea copilului cu comportament delincvent, Centrului specializat pentru copilul cu tulburări de comportament (Modulul de Reabilitare Comportamentală) „Sf. Spiridon”, „Târgul Frumos”.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului aduce mulțumiri reprezentanților Asociației Obștești Terre des Hommes Moldova pentru contribuția adusă în dezvoltarea pe viitor a serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament delincvent.

Mesaj de mulțumire

Șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi exprimă mulțumiri șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament/caselor comunitare/serviciilor specializate, pedagogilor care activează în centrele comunitare pentru copii și tineri, pentru lucrările confecționate manual de beneficiarii din evidența DMPDC.

Grație capacităților Dumneavoastră manageriale și organizatorice, profesionalismul de care ați dat dovadă, serviciile oferite au contribuit la atingerea rezultatelor și performanțelor deosebite.

Suntem onorabili și profunzi impresionați de jucăriile care atârnă pe ramurile bradului, reflectând, totodată, munca asiduă depusă zi de zi de specialiștii din sistemul de protecție a copilului.

Apreciem înalt sârguința, responsabilitatea, dăruirea de sine manifestată pe parcursul activității Dumneavoastră și a angajaților, dorindu-vă în continuare realizări frumoase.

Cu respect,

Șef interimar al Direcției

Rodica TEREHOVSCHI

Ședința operativă lărgită cu participarea serviciilor din subordinea DMPDC

Astăzi, 15.12.17, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefilor adjuncți ai DMPDC, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc, reprezentanții Primăriei com. Băcioi și or. Sângera. În cadrul ședinței s-a prezentat totalurile evaluării privind corectitudinea instruirii tutelei/curatelei asupra copiilor care nu primesc îndemnizații lunare de stat din sectorul Botanica, s-a discutat referitor la organizarea sărbătorilor de iarnă, precum și problemele, necesitățile existente în serviciile din subordinea autorității tutelare teritoriale.

Citește mai departe »

În vizită la Inspectoratul de Poliție Botanica

Astăzi, 15.12.17, specialiștii din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Botanica, împreună cu copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri au participat la activitatea Ziua ușilor deschise în cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica. Copiii prezenți la eveniment au rămas fascinați de cele văzute, totodată, au avut ocazia să cunoască detalii interesante  despre o zi de muncă a unui polițist, cu ce se ocupă, ce înseamnă, de fapt, să fii om al legii, câte ore pe zi doarme, dar şi alte lucruri interesante din viaţa de zi cu zi a unui polițist.

Spectacol gratuit pentru beneficiarii DMPDC cu genericul: „Poveste de iarnă”

În ajunul sărbătorilor de iarnă beneficiarii din evidența Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului au avut ocazia să urmărească gratuit spectacolul  „Poveste de iarnă” desfășurat la Teatrul de Revistă „Ginta Latină”. Spectacolul cu adevarat a fost o feerie de iarna pe placul celor mici și celor mari, întrucât beneficiarii au întâlnit aproape toate personajele din toate poveștile. DMPDC aduce mulțumiri administrației Teatrului de Revistă „Ginta Latină” pentru gestul nobil și generozitate.

Ședința echipei intersectoriale cu privire la asistența medicală primară la capitolul prevenirii accidentelor la copii 0-5 ani

Astăzi, 14.12.17, în cadrul Centrului de Sănătate Publică s-a desfășurat ședința de lucru cu participarea medicului șef al CSP Chișinău, doamna Luminița Suveică, șefului adjunct al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Cristina Aparatu, specialiștii DMPDC, DPDC de sector, managerii centrelor de plasament, privind metodele de prevenire a accidentelor la copii, precum și implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului cu referire la reducerea ratei mortalității infantile și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani.

„Cizmulițe grijulii” pentru beneficiarii Serviciului social Casa comunitară pentru copii aflați în situație de risc

„Cizmulițele grijulii” au ajuns și la beneficiarii Serviciului social Casa comunitară pentru copii aflați în situație de risc. Astfel, reprezentanții Filialei Fundației Children”s Emergency Relief International din Republica Moldova (CERI) au adus magia sărbătorilor de iarnă și au bucurat copiii cu daruri.

Ședința echipei multidisciplinare

Astăzi, 14.12.17, în cadrul Serviciului  social Casa comunitara pentru copii în situație de risc s-a desfășurat ședința echipei multidisciplinare constituită din specialiștii Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului sect. Buiucani și Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situație de risc. În cadrul ședinței au fost revizuite planurile individualizate a copiilor.

Globuri confecționate manual de copiii din centrele comunitare pentru copii și tineri

Bradul de Crăciun din biroul șefului interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi este deosebit anul acesta, fiind împodobit cu jucării confecționate manual de copiii care frecventează centrele comunitare pentru copii și tineri din municipiul Chișinău.

Lămpi, sticle din plastic, mărgele sau panglici, toate au oferit drept materiale reciclabile utilizate pentru jucării, iar copiii și-au exprimat ideile și creativitatea cât mai ingenios în cadrul cercurilor: arta decorativă, origami, quilling desfășurate în centrele comunitare.

Acesta reprezintă rezultatul muncii asiduă depusă zi de zi de pedagogii care activează în CCCT, conducătorii de cerc, precum și administrația DMPDC, care încurajează și promovează talentele copiilor.

Menționăm că doamna Terehovschi va duce magia sărbătorilor de iarnă în fiecare serviciu din subordinea DMPDC și va dărui un cadou fiecărui beneficiar,  dorindu-le, totodată, sănătate, belșug și realizări frumoase în anul care vine.

„Cizmulițe grijulii” pentru beneficiarii Serviciului Asistență parentală profesionistă

Filiala Fundației Children’s Emergency Relief International (CERI) din Republica Moldova în contextul acordului de colaborare cu Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a oferit cizme și ciorapi copiilor din plasament de scurtă și lungă durată, precum și copiilor reintegrați în familia biologică/extinsă.
Cizmele au fost distribuite de către voluntarii și reprezentanții Fundației împreună cu specialiștii din cadrul Serviciului APP.

Întrevedere cu reprezentanții Fundației „Children’s Emergency” Relief International” (CERI)

Administrația Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a avut o întrevedere cu reprezentanții Fundației „Children’s Emergency” Relief International (CERI). În cadrul ședinței s-a discutat despre obiectivele și prioritățile comune a instituțiilor pe anul 2018, în contextul acordului de colaborare dintre Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului și Fundația „CERI”. Totodată, 1179 de copii din centrele de plasament, tutelă/curatelă și din familii social-vulnerabile vor primi cizme în cadrul campaniei „Cizmulițe grijulii”, demarată de Fundația „CERI”.

Ai identificat un copil în stradă nesupravegheat, care vagabondează sau cerșește și nu știi unde să apelezi?


 Foto-simbol: www.google.com

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu informații relevante referitor la cine să apelezi, precum și care este procedura aplicată în astfel de situații.

 1. Dacă observi un copil nesupravegheat, care vagabondează sau cerșește pe străzile orașului, apelează imediat la nr. 902 – Inspectoratul de poliție din sectorul unde a fost identificat copilul.

 

 1. Ulterior angajații Inspectoratului de poliție, după identificarea copilului în stradă, vor anunța autoritatea tutelară locală (Direcția pentru protecția drepturilor copilului de sector), iar împreună vor efectua evaluarea inițială a copilului în conformitate cu prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”, stabilind identitatea copilului, întrucât deseori copiii se identifică cu altă identitate.

 

 1. După care este anunțată autoritatea tutelară locală unde domiciliază copilul respectiv sau părinții pentru a prelua copilul.

 

 1. După orele de serviciu și pe timp de noapte, angajații Inspectoratului de poliție, după identificarea copilului vagabondând/cerșind în stradă, se deplasează la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” (dacă copilul este din mun. Chișinău) sau la IMSP Institutul Mamei și Copilului (dacă copilul este originar din republică), acesta este internat pentru efectuarea consultației medicale copilului, între timp este anunțat specialistul responsabil de protecția copilului aflat în conflict cu legea din cadrul DMPDC, care coordonează plasamentul de urgență la necesitate.

 

 1. În baza dispoziției autorității tutelare locale de sector, unde a fost depistat copilul, se plasează copilul în plasament de urgență în cadrul centrelor de plasament din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului sau în centre de plasament din subordinea organizațiilor neguvernamentale, pe o perioadă de 72 de ore.

 

 1. În acest timp DMPDC colaborează cu autoritatea tutelară locală de unde provine copilul, evaluând situația complexă a copilului și familiei acestuia. După expirarea celor 72 de ore, autoritatea tutelară locală în conlucrare cu autoritatea tutelară teritorială decide prelungirea plasamentului până la 45 de zile, perioadă în care se pregătește dosarul copilului pentru plasament planificat sau reintegrarea copilului în familia biologică.

Informaţie pentru doamnele/domnişoarele care se află într-o situaţie dificilă, fiind în aşteptarea unui copil neplanificat

Foto-simbol: www.google.md

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului ţine să informeze toate doamnele, domnişoarele, inclusiv cele minore, care se află în situaţie dificilă, au o sarcină nedorită, ascunsă de părinţi, rude, neavând sprijin şi suport din partea celor apropiaţi, despre serviciile de care pot beneficia.

Dacă te afli într-o asemenea situaţie, eşti disperată şi nu vezi nici-o soluţie pentru a o depăşi, poţi veni sau telefona la Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului sau la Direcţiile pentru Protecţia Drepturilor Copilului  de sector, dacă eşti din mun. Chişinău (sau la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia  Familiei din raionul unde locuieşti) noi împreună cu tine vom elabora un plan de asistenţă şi, în dependenţă de necesităţile tale individuale, îţi vom oferi următoarele servicii:

 • Consiliere psihologică şi medierea relaţiilor cu părinţii, rudele, în vederea reintegrării familiale şi sociale.
 • Plasament în centrul maternal în timpul sarcinii şi/sau după naştere împreună cu copilul. În centrul maternal vei găsi un adăpost temporar, vei primi asistenţă medicală, juridică, socială, psihologică, alimentaţie gratuită pentru tine şi copil, îmbrăcăminte şi scutece pentru copil. Angajaţii centrului te vor ajuta să-ţi dezvolţi abilităţile parentale, să înveţi să-ţi îngrijeşti propriul copil, vor contribui la restabilirea legăturilor tale cu familia, cu tatăl copilului, concomitent poţi frecventa careva cursuri de specializare pentru a căpăta o profesie, te vor ajuta să-ţi găseşti un serviciu şi un loc de trai după ieşirea din serviciu. Mamele cu copii se pot afla în serviciu maternal pentru o durată determinată de 3 luni, iar în cazuri excepţionale, acest termen poate fi prelungit până la 12 luni.
 • După ieşirea din serviciu, când tânăra mamă va avea un loc de muncă, copilul poate frecventa grupa creşă, unde sunt admişi copiii de la 4 luni până la 2,5 ani.

Acestea sunt doar o parte din serviciile pe care le poţi accesa, însă, în dependenţă de necesităţile individuale a fiecărei beneficiare, de complexitatea problemei, autoritatea tutelară va interveni şi va asigura asistenţă multilaterală, implicând şi partenerii noştri neguvernamentali în scopul de a preveni separarea copilului de familie şi cazurile tragice, precum cel întâmplat recent.

Ne puteţi găsi la adresele şi numerele de telefon indicate mai jos:

 1. DMPDC: Adresa: str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3, municipiul Chişinău

Tel.: 022 22242702

E-mail:  dmpdcchisinau@mail.ru

 1. DPDC sectorului Botanica: Adresa:  str. Teilor, nr. 10 , tel.: 022 763586                  

E-mail:  directia.botanica@mail.ru

 1. DPDC sectorului Buiucani: Adresa:  str. Viteazu, nr. 2, tel.: 022295027

E-mail:  dpdcbuiucani@yahoo.com    

 1. DPDC sectorului Centru: Adresa:  str. Bulgara, nr. 43, tel.: 022546515

E-mail: dpdccentru@gmail.com

 1. DPDC sectorului Ciocana: Adresa: str. Mircea cel Bătrân, nr. 16, tel.: 022 331935

E-mail: dpdcciocana@gmail.com   

 1. DPDC sectorului Rîşcani: Adresa: str. S. Lazo, nr. 27/1, tel.: 022293467

E-mail: dpdcriscani@gmail.com   

„EU EXIST” – activitate consacrată Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități

În contextul Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități, marcată în fiecare an pe 3 decembrie, Serviciul social „Asistență personală” din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a organizat evenimentul cu genericul „EU EXIST”.

Activitatea a inițiat cu mesajul de salut al șefului interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi, ulterior protoiereul paroh, Octavian Moșin a adresat mesaje de susținere familiilor și copiilor prezenți la manifestație.

Programul activităților destinat copiilor cu dizabilități a inclus spectacolul clovnilor, animatorilor, jocuri de dezvoltare pentru copii, expoziție a lucrărilor efectuate de asistenți personali.

Ședința operativă lărgită cu participarea șefilor/managerilor direcțiilor și serviciilor din subordinea DMPDC

Astăzi, 1 decembrie 2017, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului se desfășoară ședința operativă lărgită cu participarea șefilor Direcților pentru protecția drepturilor copilului de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități și pentru copii în situație de risc. În cadrul ședinței au fost puse în discuție situația DPDC de sector: pregătirea sărbătorilor de iarnă; situația la zi în serviciile/centrele de care direcțiile sunt responsabile; necesități și probleme. Managerii centrelor de plasament raportează despre pregătirea către sezonul rece a centrelor de plasament/zi/serviciilor, dar și modificarea regulamentelor de activitate a serviciilor.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist.

1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate.

2.Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare, licenţă în drept;

   Experienţă profesională: preferabil un an;

   Cunoştinţe:

   – cunoaşterea sistemului de drept al Republicii Moldova,

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor       copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Citește mai departe »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

Sarcinile de bază:

 1. Propagă legislaţia privind protecţia socială a familiei şi a copilului.
 2. Coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea specialiştilor în protecţia familiei şi a supervizorilor în relaţiile cu asistenţii sociali din localităţile suburbane.
 3. Supraveghează, monitorizează activitatea serviciului: Asistenţă parentală profesionistă, echipa mobilă, asistenţi personali şi serviciilor specializate pentru copii/tineri cu nevoi speciale statale / nestatale;
 4. Asigură conlucrarea Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia în raport cu Fondul municipal de susţinere socială a populaţiei;
 5. Colaborează cu instituţiile şi organizaţiile statale şi neguvernamentale care prestează serviciile sociale familiilor defavorizate social:

 Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare în domeniul pedagogiei sau administraţiei publice.
Experienţă profesională: minimum 1 ani în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Citește mai departe »

Noi facem auzită vocea ta !!!

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului 2017

Pe data de 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația pentru Drepturile Copiilor, unde se definește drepturile copilului la protecție, educație, îngrijire a sănătății, adăpost și o alimentație potrivită, iar în 1989 a fost creată Convenția pentru Drepturile Copiilor.

Convenția pentru Drepturile Copiilor prevede protejarea și promovarea drepturilor copiilor, precum dreptul la viață, la sănătate, la educație și joacă, dar și dreptul la viața de familie, de a fi protejați împotriva violenței, de a nu fi discriminați. În mun. Chișinău Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului este instituția care face auzită opiniile copiilor, în special a celor aflați în situație de risc și copiilor rămași fără supraveghere părintească.

În Moldova, dar și în alte țări, o Zi internațională a copiilor este sărbătorită în fiecare an la 1 iunie. În 1925, în cadrul Conferinței Mondiale privind bunăstarea copiilor de la Geneva, s-a proclamat ziua de 1 Iunie, Ziua internațională a copiilor.

Masă rotundă cu privire la pilotarea managementului de caz în lucrul cu copiii aflați în conflict cu legea

Șeful Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Botanica, doamna Victoria Ioniță împreună cu specialistul responsabil de protecția copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianîș Jitari au participat luni, 20 noiembrie 2017 la o masă rotundă, organizată de Institutul de Reforme Penale, cu privire la pilotarea managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea.

Participanții la masa rotundă au pus în dezbatere recomandările formulate de către experții care au pilotat indicatorii de management și s-au expus asupra conținutului final al acestuia, calificându-l util pentru aplicare de către profesioniștii care activează în domeniul respectiv.

Discursul şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi în cadrul evenimentului de consemnare a 20 de ani de la crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău

Bună ziua Doamnelor şi Domnilor, Stimaţi Deputaţi, Doamnă avocat al poporului pentru drepturile copilului, Doamnă ministru, Domnule viceprimar, Preasfinţia Voastră, Stimaţi parteneri, Dragi colegi,

Sunt onorată de prezenţa Dumneavoastră, factorii importanţi de decizie preocupaţi de protecţia drepturilor copilului. Prezenţa Dumneavoastră la acest eveniment demonstrează prioritatea pe care o are copilul în societatea noastră.

Crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului în municipiul Chişinău a pornit de la necesitatea acordării asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi copilului separat de părinţi.

În această perioadă instituţia a cunoscut o evoluţie esenţială, sistemul a devenit viabil, inclusiv graţiei capacităţilor de conducere a personalităţilor care au stat la temelia creării întregului sistem.

Pentru a menţiona activitatea prodigioasă pe parcursul acestor ani, ţin să aducem mulţumiri, în semn de recunoştinţă foştilor şefi ai DMPDC.

Pe parcursul celor 2 decenii, am desfăşurat activităţi în vederea prevenirii abandonului (în anul 2001 Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului avea înregistrate 217 cazuri de abandon al copiilor,  în 2016 4 copii au fost abandonaţi, dintre care 2 copii au fost reintegraţi în familia biologică), iar în anul 2017 sunt înregistrate doar 2 cazuri de abandon, totodată, din anul 1997 până în prezent au fost adoptați 1637 de copii.

Pe parcurs, DMPDC în parteneriat cu autorităţile centrale, Consiliul municipal Chişinău, şi nemijlocit cu contribuţia şi susţinerea agențiilor internaţionale, organizaţiile neguvernamentale partenere:

UNICEF în Moldova,

Parteneriate pentru fiecare copil (fostul Trust European pentru Copii),

Fondul de investiţii sociale,

Asociaţia „Lumos Foundation Moldova”,

Asociaţia „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”,

Asociaţia „AVE Copiii”,

Organizaţia „Amici di Bambini”,

AO Altruism Moldova,

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii,

Terre des Hommes,

Fundaţia Agapedia,

au contribuit la dezvoltarea celor 20 de servicii sociale destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, precum:

4 centre de plasament pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească;

4 centre de zi specializate pentru copii cu dizabilităţi;

serviciul social asistenţa personală,

serviciul asistenţa parentală profesionistă;

serviciul social echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi;

serviciul maternal pentru mame cu risc de abandon a copiilor;

serviciul de plasament de urgenţă;

serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creşa);

serviciu de asistenţă socială pentru copii şi familie;

2 servicii de zi pentru copii cu dizabilităţi;

În anul 2016 au fost inaugurate 2 case comunitare – pentru copii cu dizabilităţi severe şi pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească.

Recent, în anul 2017 a fost creat încă un alt serviciu de zi pentru copii cu dizabilităţi şi suplimentar 2 grupe pentru copii cu vârsta până la 3 ani, astfel, la moment serviciul respectiv este constituit din 4 grupe creşe.

Activând în calitate de şef interimar al DMPDC, ca şi predecesorii mei, ne-am asumat responsabilitatea de a dezvolta în continuare un sistem consolidat, care să răspundă nevoilor tuturor beneficiarilor şi cerinţelor actuale ale societăţii. Acest lucru este posibil datorită capacităţilor profesioniste al echipei pe care o conduc.

Astăzi, sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău constituie aproximativ 700 de angajaţi. Actualmente, cu certitudine putem menţiona că fiecare din angajaţii Direcţiei, prin acţiunile sale zilnice, cu responsabilitate, şi în măsura competenţelor, răspunde la necesităţile copiilor şi a familiilor din evidenţa DMPDC, inclusiv la apelurile parvenite de la societatea civilă, de a interveni cu acțiuni concrete de a proteja copiii de orice formă de abuz, discriminare, neglijenţă, acţionând în interesul superior al copilului.

Unul din obiectivele de bază a Direcţiei este reducerea la minim a numărului de copii aflaţi în grijirea rezidenţială.

Astfel, intenţionăm să consolidăm eforturile pentru a asigura dezvoltarea Serviciilor de zi pentru copiii ieşiţi din sistemul rezidenţial. Asigurarea protecţiei copiilor în situaţie de risc şi a acelor separaţi de părinţi, în special a copiilor depistaţi fără supraveghere părintească în stradă este obiectivul primordial, iar crearea urgentă a serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant, ar duce la diminuarea fenomenului delincvenţei juvenile.

Sunt recunoscătoare că în familia DMPDC activează oameni cu suflet nobil, care inspiră prin dăruirea, comportamentul şi atitudinea acestora faţă de cea mai inocentă făptură – COPILUL şi indiferent de greutăţi şi obstacole, se prezintă în faţa acestora ca nişte eroi.

Exprim gratitudinea pentru aportul adus la dezvoltarea Sistemului de protecţie a copilului din mun. Chişinău, în special angajaţilor, care îşi onorează cu demnitate atribuţiile de serviciu, partenerilor fideli, care au sprijinit proiectele noastre şi continuă să ne ofere suportul în iniţiativele importante, şi nu în ultimul rând structurilor de stat centrale şi locale.

Evenimentul de astăzi reprezintă un examen pentru întreaga echipă, care timp de 2 decenii, a parcurs  un drum anevoios.

Analizând câte idei minunate s-au realizat, conştientizăm că mai avem multe de realizat şi continuăm să învăţăm, să ne împărtăşim cu experienţa şi împreună să creăm o lume mai bună pentru copii.

Mulţumesc tuturor pentru susţinere, contribuţie, fidelitate, dăruirea de sine manifestată faţă de acest sistem foarte important reprezentat de Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Privind în sală, avându-vă alături pot măsura cât de mare este familia protecţiei copilului în municipiului Chişinău.

Vă mulţumesc!!!

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a aniversat 20 de ani de activitate

Pe data de 14 noiembrie  2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a desfăşurat evenimentul de consemnare a 20 de ani de la crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău.

În cadrul activităţii au participat factorii de decizie, organizaţiile neguvernamentale, ex şefii DMPDC, precum şi angajaţii care au contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale.
Evenimentul a iniţiat cu prezentarea filmuleţului – 20 de ani de activitate a DMPDC, ulterior şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Rodica Terehovschi a ţinut un discurs, unde a punctat cele mai importante realizări, provocările întâmpinate pe parcursul acestor 2 decenii de activitate a Direcţiei, dar şi obiectivele pentru viitor.

Cu mesaje de felicitare au intervenit deputaţii din Parlamentul Republicii Moldova, Valentina Stratan, Elena Bacalu; avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu; ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale; Stela Grigoraş, viceprimarul municipiului Chişinău, Nistor Grozavu; înaltele feţe bisericeşti, episcopul Ioan; vicar al Mitropoliei Chişinăului şi al Întregii Moldove, preotului-paroh al Bisericii „Întâmpinarea Domnului”, Octavian Moşin; partenerii fideli ai Direcţiei, Asociaţia Obştească Lumos Foundation Moldova; CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie; Centrul Naţional de Prevenire a Abandonului faţă de Copii.

 

Activitatea a finalizat cu decernarea scrisorilor de mulţumire partenerilor, care şi-au adus aportul la crearea serviciilor destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, totodată şi angajaţilor din sistem le-au fost oferite diplome pentru activitatea prodigioasă manifestată în sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

Doamna Rodica Terehovschi a exprimat mulţumiri tuturor pentru susţinere, sprijin şi dedicaţie.

DMPDC – 20 de ani de activitate

Invitaţie pentru presă

Dragi reprezentanţi ai mass-media,

Vă invităm la evenimentul de marcare a 20 de ani de la fondarea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului (DMPDC). Sunt două decenii în care am desfăşurat activităţi în vederea protecţiei drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc şi în conflict cu legea, pentru a preveni abandonul, separarea copilului de familie, precum şi pentru a dezinstituţionaliza copiii.

Intenţia de a organiza această activitate reprezintă un bun prilej de a puncta performanţele şi provocările prezente în sistemul de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău.

Pe parcursul celor 20 de ani, DMPDC a dezvoltat 19 servicii sociale destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, precum: centre de plasament, Serviciul asistenţă parentală profesionistă, serviciul de zi pentru copiii până la 3 ani; 2 servicii de zi pentru copii cu dizabilităţi; case comunitare.

În 2018, Direcţia urmează să inaugureze serviciul Locuinţă socială asistată pentru copii.

În cadrul activităţii vor participa reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale, Primăriei municipiului Chişinău, Direcţiei municipale de poliţie, precum şi organizaţiile nonguvernamentale partenere.

Evenimentul se va desfăşura pe data de 14 noiembrie curent, ora 14.00, în sala de festivităţi din incinta Preturii sectorului Râşcani, adresa: str. Kiev, nr. 3.

Specialist în relaţii publice: Silvia Laşcu

Tel.: (022) 22-94-49,

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a lucrărilor prin licitaţie publică

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor copilului

2.   IDNO: 1007601009543

3. Tip procedura achiziţie: Licitaţie Publică

4. Obiectul achizitiei:  Lucrări  de  reparaţie

Acest anunţ de participare este întocmit in scopul achiziţionarii Lucrări  de  reparaţie în Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1, conform  necesităţilor  autorităţii  contractante  (în  continuare   — Cumpărator) pentru anul 2017, este alocată suma necesară din bugetul local, Primăria municipiului Chisinau.

5. Modalităţi de plată: 100 %   după  executarea  contractului  conform  procesului  verbal  si facturii fiscale  până  la finele anului 2017.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, sa participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor lucrari: Citește mai departe »

Centrul comunitar pentru copii şi tineri cu dizabilităţi a împlinit 16 ani de activitate

Centrul Comunitar pentru copii şi tineri cu dizabilităţi fizice a aniversat 16 ani de activitate. În cadrul activităţii au participat şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, studenţii voluntari din cadrul Colegiului de Ecologie din Chişinău, tinerii artişti Patric Hanganu, Evdokim Baxanean, iluzionistul Garry Cozma, părinţii beneficiarilor, dar şi alţi invitaţi. La eveniment organizatorii le-au pregătit beneficiarilor o zi de excepţie, dorind să facă auzită vocea persoanelor cu necesităţi speciale şi să susţină în continuare reintegrarea şi socializarea acestora în societate.

Seminar destinat beneficiarilor Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri

În scopul consolidării cunoştinţelor şi capacităţilor copiilor care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Andrieş” din sectorul Centru, pedagogii au desfăşurat seminarul „Eşecul şcolar”. În cadrul activităţii paricipanţii au discutat referitor la factorii care favorizează acest fenomen şi soluţiile de depăşire a insuccesului şcolar”. În concluzie participanţii au demonstrat abilităţi practice de creşterea a performanţelor şcolare prin muncă, responsabilizare şi dorinţa de a învăţa lucruri noi.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil