×

Contacte

Adresa: str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3, municipiul Chişinău

E-mail: chisinaudmpdc@gmail.com

Lista numerelor de telefoane ale colaboratorilor DMPDC

Numele prenumele

Funcţia

Telefon

Volontir Valentina Șef interimar al Direcţiei (022) 22-76-50

valentinavolontir@gmail.com

Irina Calestru Șef adjunct interimar (022) 22-12-35

icalestru@mail.ru

Slanina Veronica pedag. organiz.(secretara) (022) 24-27-02

chisinaudmpdc@gmail.com

Direcția reintegrare familială şi adopţie

şef direcție reintegr.fam.şi adopţie (022) 22-61-00

 

Bezobrazova Ana specialist principal pe problemele familiei (022) 24-27-14
Cuşnir Ana specialist principal în tutelă/curatelă (022) 24-27-14
Buga Ana manager Serviciu sprijin familial (022) 24-27-14
Diana Lvovschi specialist principal psiholog (022) 21-14-08
Poplavscaia Irina  specialist principal în adopție (022) 21-26-48 dmpdcadoptia@gmail.com
Olga Scurtu asistent social (adopție) (022) 21-26-48 dmpdcadoptia@gmail.com
Baban Dina pedagog responsabil de evidența primară, maternitate / CCF (022) 22-71-37
Doncenco Alexandru pedag. organiz. de protecția copilului aflat în conflict cu legea (022) 24-32-55
Vlad Cristina pedag. organiz. Centre de plasament (022) 22-71-37
Frunză Mariana asistent social Sesizări (022) 22-71-37

 Direcția  asistență juridică

Marian Silvia Șef Direcție (022) 21-40-48 marian7714silwia63@gmail.com

 Serviciul monitorizare, sinteză şi strategii

Pșeneac Vera şef secţie monitor.sinteză,strategii (022) 24-15-20

verapseneac@rambler.ru

Filip Eudochia metodist (022) 22-94-49

filipeudochia@gmail.com

Bejenari Mihaela pedag. org. în prob. mass media ( 022) 22-94-49

s.p. socio-educ. com (022) 24-15-20

Serviciul resurse umane și cancelaria

Pruteanu Alexandru şef Serviciu (022) 22-60-98 pruteanu.alexandru.ion@gmail.com
Melnic Tatiana specialist resurse umane (022) 22-60-98 pomananatalia3@gmail.com
Tomiţa Elena specialist resurse umane (022) 22-60-98 resurseumane@mail.ru
Rotari Lilia pedagog responsabil de cancelarie (022) 24-22-12
Munteanu Doina pedagog organiz. / arhivar (022) 24-22-12

 Direcția evidenţă contabilă şi analiză economică

Şevcenco Ecaterina şef Direcție (022) 22-80-04

dmpdc20@mail.ru

Todorov Angela s. p. economist (022) 22-60-93

dmpdc20@mail.ru

Onofrei Aliona specialist principal contabil           (alimentația) (022) 22-30-74
Țăruș Victoria

specialist principal contabil

( materiale)

(022) 22-30-74

Gusacova Vera

specialist principal contabil                          (materiale)

(022) 22-30-74

Donos Maia

specialist principal contabil

( facturi, cont.)

(022) 22-30-74
Bocșa Tamara șef depozit (022) 45-01-71 / (022) 22-30-74
Cucer Angela casier (022) 22-80-04