×

Contacte

Adresa: str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3, municipiul Chişinău

E-mail: chisinaudmpdc@gmail.com

Lista numerelor de telefoane ale colaboratorilor DMPDC

Numele prenumele Funcţia Telefon
Caciuc Lucia şef interimar al Direcţiei (022) 24-27-02
Tomuleț Angela şef adjunct al Direcţiei (022) 24-27-43
şef adjunct al Direcţiei (022) 22-12-35
 
Poplavscaia Irina secretară (022) 24-27-02
       Secţia reintegrare familială şi adopţie
Terteac Natalia şef Secţie (022) 22-61-00    reintegrarefamiliei@mail.ru
Cuşnir Ana specialist principal în tutelă/curatelă (022) 24-27-14
specialist principal în adopţie (022) 21-26-48 reintegrarefamiliei@mail.ru
asistent social (022) 21-26-48
pedagog responsabil de sesizări (022) 22-71-37
pedagog responsabil de protecţia copiilor de vârstă fragedă (022) 22-71-37
Doncenco Alexandru specialist  responsabil de protecţia copilului aflat în conflict cu legea (022) 24-32-55
Vald Cristina pedagog responsabil de copiii din instituţiile rezidenţiale (022) 24-32-55   reintegrarefamiliei@mail.ru
Baban Dina

 

Buga Ana

pedagog responsabil de evidenţa primară

manager sprijin familial

(022) 22-72-59

(022) 22-72-59

Direcția juridică și contencios
Marian Silvia Șef Direcție (022) 21-40-48 marian7714silwia63@gmail.com
Pospai Aurelia specialist principal psiholog (022) 21-14-08
Bezobrazova Ana specialist principal pe problemele familiei (022) 24-27-14
   Serviciul monitorizare, sinteză şi strategii
şef Serviciu (022) 22-94-49  serviciulmssdmpdc@gmail.com
Pșeneac Vera specialist principal în problemele socio-educative comunitare

(022) 24-15-20

vpseneac@gmail.com

metodist (022) 22-94-49   serviciulmssdmpdc@gmail.com
specialist relaţii  publice (022) 22-94-49   serviciulmssdmpdc@gmail.com
    Cancelaria şi Resurse Umane
Pruteanu Alexandru şef Serviciu (022) 22-60-98 pruteanu.alexandru.ion@gmail.com
Melnic Tatiana specialist jurist     (022) 22-60-98 pomananatalia3@gmail.com
Tomiţa Elena pedagog (022) 22-60-98 resurseumane@mail.ru
Rotari Lilia  pedagog responsabil de cancelarie (022) 24-22-12
Iordachescu Veronica arhivar (022) 24-22-12
        Secţia evidenţă contabilă şi analiză economică
Şevcenco Ecaterina şef contabil (022) 22-80-04
Todorov Angela economist

(022) 22-60-93

dmpdc20@mail.ru

specialist principal contabil

(022) 22-60-93

dmpdc20@mail.ru

Surdu Efrosinia specialist principal contabil (022) 22-30-74
Gusacova Vera specialist principal contabil (022) 22-30-74
Donos Maia specialist principal contabil (022) 22-30-74
specialist contabil (022) 22-60-93
Naumova Galina casier (022) 22-80-04