×

Planuri de activitate

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului îşi organizează activitatea în conformitate cu documentele strategice naţionale în domeniul protecţiei copilului şi familiei, cum ar fi:

–  Strategia naţională privind protecţia copilului pentru anii 2014-2020;

–  Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020.

În scopul organizării eficiente a activităţii, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, la începutul fiecărui an îşi stabileşte obiective şi elaborează PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI, menit să asigure implementarea obiectivelor propuse.

Extras din Planul de activitate al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru luna SEPTEMBRIE 2020

Extras din Planul de activitate al DMPDC pentru luna august 2020

Extras din planul de activitate pentru luna IULIE 2020

Planul anual de activitate DMPDC 2020

Bugetul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2020

Bugetul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2019

Planul de activitate a DMPDC luna iulie 2019

Plan de activitate 2020

Plan de activitate 2019

Plan de activitate 2017

Plan de activitate 2016

Plan de activitate 2015

Plan de activitate 2014

Plan de activitate 2013

Plan de activitate 2012