×

DMPDC anunță funcție vacantă de asistent medical la Centrul de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”

Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de coordonarea tuturor serviciilor de sănătate de care are nevoie beneficiarul pentru evaluare, tratament şi îngrijire.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură asistenţă de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale;
 2. Participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

 1. Participă la evaluarea iniţială a persoanelor in situaţie de risc;
 2. Participă la elaborarea planurilor individuale de asistenţă;
 3. Administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 4. Asigură asistenţa medicală persoanelor conform planului individual de asistenţă;
 5. Informează şi asistă beneficiarii Centrului asupra utilizării corecte a metodelor de îngrijire medicală;
 6. Oferă asistenţă echipei la implementarea, reevaluare şi monitorizarea planurilor individuale de asistenţă bazate pe nevoile beneficiarilor;
 7. Monitorizează şi evaluează progresul cu privire la sănătatea beneficiarilor;
 8. Completează corect, la timp dosarul beneficiarului şi baza de date;
 9. Asigură legătura beneficiarilor cu alte instituţii ce oferă servicii medicale din comunitate, raion şi din ţară;
 10. Participă la instruirile şi activităţile de dezvoltare profesională desfăşurate în cadrul Centrului;
 11. Este responsabil de stabilirea şi menţinerea relaţiilor de comunicare profesionale şi eficiente cu membrii echipei Centrului şi cu toţi actorii publici şi privaţi;
 12. Sugerează şi organizează la nevoie internarea în instituţii medicale, atunci când nevoile de îngrijire medicală sunt mai bine acoperite în acest fel;
 13. Facilitează examinarea medicală în scopul obţinerii sau perfectării actelor pentru stabilirea gradului de dezabilităţi;
 14. Colaborează cu medical de familie şi cu specialiştii Centrului şi îi transmite informaţiile necesare pentru urmărirea stării de sănătate a beneficiarului.

Studii: superioare în domeniul medicinii;

Experienţă profesională: Preferabil minim 3 ani de experienţă în sistemul de sănătate.

Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea la perfecţie a limbilor română şi rusă ect.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciului; 

Depunerea actelor de participare va avea loc la Centrul de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”, situat pe str. Dimo 11/5, telefon de contact 022-43-91-40, 022-43-83-50, e-mail: casa.gavroche@mail.ru ; Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022-22-60-98, sau prin e-mail la adresa: resurseumane@mail.ru

DISTRIBUIE