×

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistenţă Stradală”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău, a iniţiat începând cu data de 19.06.2020, consultarea publică a proiectului de Decizie  „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistenţă Stradală”.

Scopul proiectului este: consolidarea şi extinderea spectrului de servicii prestate de către Serviciul Social Asistenţă Stradală copiilor în situaţii de stradă.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:  Modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului Social Asistenţă Stradală  şi a statului de personal.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea respectării drepturilor copiilor de a creşte şi a se dezvolta într-un mediu favorabil, diminuarea fenomenelor negative precum cerşetoria, vagabondajul în rândul copiilor, prevenirea revenirii copiilor din categoria dată în stradă, statul de personal conform complexităţii  fenomenului copiilor în situaţii de stradă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 338 din 15.12.1994 ,,Privind drepturile copilului”, Legea Republicii Moldova nr. 140 din 14.06.2013 „ Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”, , Legea nr.123 din 18.06.2010 „Cu privire la serviciile sociale”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Hotărârea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijăriiexploatării şi traficului, decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistenţă Stradală”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.07.2020, pe adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului: chisinaudmpdc@gmail.com (în copie: vorotneac.elena@pmc.md), la numărul de telefon: 022-242702 sau pe adresa: str. Al. Vlahuţă, 3.

Proiectul deciziei menţionat şi nota informativă sunt disponibile pe pagina  oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului www.dmpdc.md.

 

Fișiere anexate:

  1. REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Serviciului Social Asistenţă Stradală
  2. Nota informativă la proiectul de Decizie: ,,Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistenţă Stradală”
  3. DECIZIE ,,Cu referire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/20 din 24.07.2018 ”Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală”
DISTRIBUIE