×

DMPDC anunță funcție vacantă de logoped în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”

Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de asistenţa logopedică a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiari ai Centrului.

Sarcinile de bază:

  1. Asigură asistenţă logopedică de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale;
  2. Participă la elaborarea Planului de acţiuni anual a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

  1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
  2. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
  3. Asigură securitatea psihologică a copiilor cu necesităţi speciale;
  4. Participă la realizarea planului de activitate lunar şi anual în cadrul Centrului;
  5. Raportează periodic (trimestrial, anual) managerul Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
  6. Organizează şedinţe de consiliere logopedică (în grup sau individual);

Studii: superioare în domeniul psihopedagogiei speciale;

Experienţă profesională: Preferabil 1 an de experienţă în domeniu

Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea la perfecţie a limbilor română şi rusă ect.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Depunerea actelor de participare va avea loc la Centrul de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”, situat pe str. Dimo 11/5, telefon de contact 022-43-91-40, 022-43-83-50, e-mail: casa.gavroche@mail.ru ; Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022-22-60-98, sau prin e-mail la adresa: resurseumane@mail.ru

 

 

 

DISTRIBUIE