×

Ședința de instruire a cadrelor didactice și manageriale, care au solicitat atestare în anul de studii 2020 – 2021

La data de 11 noiembrie 2020 Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău a organizat ședința de instruire a cadrelor didactice și manageriale, care au solicitat atestare în anul de studii 2020 – 2021. În cadrul ședinței au fost abordate reperele metodologice privind implementarea noului Regulament de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 1091 din 07.10.2020.
Responsabilii de atestare din instituțiile din subordine au elaborat Planul de atestare şi Listele nominale ale cadrelor didactice și manageriale care au solicitat conferirea / confirmarea gradelor didactice / manageriale în anul de studii 2020 – 2021 în conformitate cu prevederile ordinelor DMPDC nr. 83/ 84 din 10.09.2020 „Cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice / manageriale în anul de studii 2020 – 2021”.
În anul de studii 2020 – 2021au solicitat atestare 19 cadre didactice și manageriale. Dintre care, 17 cadre didactice și 2 cadre manageriale. Conform art.131 (3) din Codul Educației au solicitat atestare 2 cadre didactice.
Moderatoarea ședinței, Vera Pșeneac, șef Secție monitorizare, sinteză și strategii, a menționat cu privire la elementele noi introduse în noul Regulament de atestare a cadrelor didactice:
• posibilitatea cadrelor didactice care se reangajează în sistemul educațional de a solicita conferirea gradului didactic deținut anterior, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada absenței din sistem;
• posibilitatea și încurajarea cadrele didactice cu performanțe deosebite și rezultate remarcabile ale discipolilor să aspire la conferirea gradului didactic unu și superior, cu titlu de excepție, înainte de termen;
• procedura de conferire/ confirmare a gradelor didactice / manageriale;
• corectitudinea implementării metodologiei cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor profesionale conform Hărții creditare.
DISTRIBUIE