Arhiva pentru decembrie, 2017

Retrospectiva anului 2017 a evenimentelor desfășurate de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului

Dragi colegi, parteneri, APC, APL,

La acest sfârșit de an, care ne-a adus provocări și schimbări, este momentul de a face o retrospectivă a evenimentelor desfășurate de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Am fost alături de copiii din centrele comunitare pentru copii și tineri pentru ași revedea desenele în calendarul 2017 al Parlamentului Republicii Moldova.

Am desfășurat instruiri pentru noi specialiști, având drept scop familiarizarea acestora cu sistemul şi formele de protecţie a copilului în mun. Chişinău, precum şi cu principalele acte legislative ce reglementează domeniul.

În parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, copiii din evidența DMPDC au primit încălțăminte și produse alimentare.

Am participat la curățirea curților, am strâns crengile rupte, am greblat, am măturat teritoriul adiacent serviciilor din subordinea DMPDC.

Am însoțit copiii la expoziția pascală organizată la Parlamentul Republicii Moldova. La târg vizitatorii au admirat icoane, coşuleţe, picturi, goblenuri şi alte lucrări de artizanat confecţionate manual de copiii din Centrele Comunitare din Chişinău.

Datorită sponsorilor și a oamenilor cu suflet mare 80 de familii social vulnerabile au beneficiat de sume bănești pentru procurarea lucrurilor necesare. Banii au fost alocaţi de  S.A. „Oxana-M”.

În colaborare cu Asociația Obștească „Altruism” și Clubul Internațional al Femeilor din Republica Moldova, copiii care sunt plasați în familiile de asistenți parentali profesioniști au primit în dar ghetuțe și produse de igienă.

Am efectuat lucrări de salubrizare și de curățire a terenurilor adiacente în urma calamităților naturale din aprilie 2017.

Am apreciat reușitele foștilor beneficiari și le-am oferit speranță într-un viitor mai bun. Igor Nicolcev este un fost beneficiar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, astăzi el îşi exercită cu responsabilitate şi corectitudine atribuţiile în calitate de angajat al DMPDC.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului întodeauna va susţine şi va motiva beneficiarii care beneficiază sau au beneficiat de serviciile autorităţilor tutelare Chişinău prin desfăşurarea acţiunilor sociale, educative şi distractive, astfel ca fiecare din ei să cunoască că există instituţii şi oameni cărora le pasă de soarta acestora şi vor munci în continuare pentru a le crea un mediu cât mai favorabil pentru dezvoltare şi încurajarea viselor.

Am desfășurat ședințe de lucru, mese rotunde cu participarea factorilor de decizie în soluționarea problemei copiilor depistați fără supraveghere părintească în stradă, cu scopul de a identifica soluţii şi a stabili măsuri concrete şi imediate de intervenție în cazurile acestor copii.

Am primit în vizită o delegație din Suedia, specializată în lucru cu copiii diagnosticați cu autism. În cadrul vizitei cei 4 reprezentanți ai Agenţiei suedeze pentru cooperare internaţională şi dezvoltare (SIDA) au relatat despre impresiile şi concluziile pe parcursul vizitei celor 5 centre de plasament şi de zi specializate din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului: Centrul de zi şi de reabilitare a copiilor cu necesităţi educative speciale Casa Speranţei”; Centrul de zi de resocializare şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale Atenţie”; Centrul de zi şi activităţi pentru persoane cu dizabilităţi de intelect Start”, Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă şi Centrul de plasament pentru copii.

Am invitat mai multe beneficiare din evidența DMPDC în cadrul evenimentului: „Ziua Familiei – FACTOR DECISIV DE PROTECŢIE ŞI EDUCAŢIE PENTRU COPII”, cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului, totodată, beneficiarele au relatat despre importanța existenței a centrelor maternale.

Tinerii rămași fără ocrotire părintească, absolvenți ai ciclului liceal au relatat despre planurile de viitor. Absolvenții au fost familiarizaţi despre posibilităţile de continuare a studiilor, precum şi de încadrare în câmpul muncii.

De 1 iunie am împărtășit zâmbete, emoții și bucurie împreună cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi a celor din familii social vulnerabile din Chişinău. Cu eforturi comune am reuşit să aducem copiilor în această zi momente de neuitat, surprize, distracţii şi bună dispoziţie.

Am promovat talentele copiilor cu dizabilități și am încurajat visele acestora. Snejana Taraburcă pictează cu mare grijă una din lucrările ei, cu pensula în mână şi înconjurată de cei dragi, artista desenează pe pânză reflecţiile propriei trăiri. Snejana este o luptătoare, o tânără ambiţioasă ce demonstrează că nici un impediment, nici o dizabilitate nu poate să stea în calea celui care doreşte să îşi realizeze visele.

Am făcut cunoscută povestea de viață a lui Octavian Muntean – băiatul care își scrie viața în versuri. Octavian este un copil talentat, îi place să înveţe şi să scrie poezii, activitate care o împarte cu mama sa, doamna Elena Muntean, angajată ca asistent personal în cadrul Serviciului social “Asistenţă personală”. Octavian Muntean este un luptător, prin acţiunile sale desemnează un caracter puternic, o voinţă de fier, un suflet mare plin de bunătate şi blândeţe.

Am vizitat copiii din Serviciul Asistență parentală profesionistă pentru a evalua condițiile de creștere și educare a acestora.

Am organizat activități pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, care au mers în clasa 1-a și i-am pregătit pentru noul an școlar.

Am susținut partenerii Direcției în evenimentele desfășurate și ne-am implicat activ în promovarea mesajelor.

Am apreciat munca depusă a specialiștilor și i-am motivat să continue să facă lucruri bune.

Am creat un serviciu nou de zi pentru copii cu dizabilități și, suplimentar, două grupe creșe pentru copii cu vârsta până la trei ani.

Am efectuat vizite în familiile din evidența DMPDC, astfel, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a devenit o instituție consolidată, care să satisfacă nevoile și necesitățile beneficiarilor. Ne bucură că acest lucru ne reușește, datorită contactului direct pe care îl avem cu beneficiarii.

Am sărbătorit 20 de ani de la crearea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Activitatea a finalizat cu decernarea scrisorilor de mulţumire partenerilor, care şi-au adus aportul la crearea serviciilor destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, totodată şi angajaţilor din sistem le-au fost oferite diplome pentru activitatea prodigioasă manifestată în sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

Am participat la şedinţe de lucru cu angajaţii serviciilor, având în vedere necesităţile, problemele existente în instituţii

Angajaţii din sistemul de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău au demonstrat încă o dată că sunt o echipă receptivă şi profesionistă activând zi de zi în acordarea asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, precum şi implicându-se activ la înverzirea oraşului prin plantarea pomilor.

În contextul sărbătorilor de iarnă, beneficiarii care sunt plasați în centrele de plasament și cei din cadrul Serviciului social „Asistență personală” din subordinea autorității tutelare teritoriale, au primit daruri de la Înaltpreasfințiasa Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove.

Evenimentele organizate de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului nu se opresc aici, sunt încă multe acțiuni frumoase pe care le-am desfășurat cu responsabilitate și dăruire pentru beneficiarii din evidența DMPDC.

Începem un an nou în care va trebui în continuare să acordăm o atenție deosebită copiilor rămași fără ocrotire părintească, să asigurăm o formă optimă de protecție pentru copiii aflați în situație de risc, să oferim sprijin familiilor social vulnerabile din municipiul Chișinău, să încurajăm visele copiilor cu nevoie speciale. Și vom face toate acestea împreună!

Aduc sincere mulțumiri angajaților DMPDC, autorităților publice centrale, autorităților publice locale, partenerilor care ne-au sprijinit inițiativele și au depus efort ca împreună să creăm o lume mai bună pentru copii.

Cheile mici deschid uși imense, cuvintele simple exprimă gânduri alese.

Vă doresc un An Nou fericit alături de cei dragi!

La mulți ani!!!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Întrevedere cu președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie

La data de 27 decembrie 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a fost vizitată de președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, doamna Valentina Buliga. Întrevederea a fost organizată la inițiativa șefului interimar al Direcției Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, având drept scop discutarea problemelor stringente existente în sistemului de protecție a copilului și oportunităților de îmbunătățire al acestuia.

La eveniment au fost prezenți șefii de secții și specialiștii Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului şi șefii Direcțiilor pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectoarele municipiului Chișinău, managerii centrelor de plasament/de zi/caselor comunitare, managerii serviciilor sociale APP/SSAP/Echipa Mobilă.

Discuţiile au purtat un caracter interactiv, fiind abordate aspecte ce vizează asigurarea protecției copiilor rămași fără ocrotire părintească, inclusiv copiii a căror unicul sau ambii părinți sunt plecați peste hotare, precum și a celor depistați în stradă fără supraveghere părintească, majorarea orelor de instruire a solicitanților la adopție, reglementarea juridică a perioadei de încredințare a copiilor solicitanților la adopție, dezinstituționalizarea copiilor, majorarea salariilor asistenților parentali profesioniști, cadrul legislativ în domeniu și calitatea serviciilor prestate.

În cadrul discuției, doamna Valentina Buliga, a propus ca lunar specialiștii din cadrul DMPDC să se întrunească într-o ședință de lucru pentru a discuta problemele identificate în sistemul de protecție a copilului, dar și vizitarea, de către doamna Buliga, a serviciilor sociale din subordinea Direcției.

La finalul ședinței doamna Buliga a adresat o scrisoare de mulțumire angajaților din sistemul de protecție a copilului pentru contribuția adusă în implementarea politicilor de protecție a drepturilor copiilor din mun. Chișinău.

Read the rest of this entry »

Beneficiarii Centrului de zi „La VIA” au adus magia sărbătorilor de iarnă în cadrul DMPDC

Copiii care frecventează Centrul de zi „La VIA – Vindecare, Integritate, Acțiune” au colindat mirific angajații Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

În semn de mulțumire pentru minunatele cântece adresate colectivului Direcției, administrația autorității tutelare teritoriale Chişinău a pregătit pentru copii dulciuri și multe aplauze.

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip licitație publică

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță licitație publică pentru achiziționarea produselor alimentare și produselor ecologice pentru instituțiile din subordinea DMPDC

Daruri pentru beneficiarii din evidența DMPDC

În contextul sărbătorilor de iarnă, beneficiarii care sunt plasați în centrele de plasament și cei din cadrul Serviciului social „Asistență personală” din subordinea autorității tutelare teritoriale, au primit daruri de la Înaltpreasfințiasa Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove. Copiii au fost însoțiți de doamna Rodica Terehovschi, șef interimar al Direcției. Administrația DMPDC exprimă mulțumiri organizatorilor pentru generozitate și bunătate.

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Stimaţi colegi, parteneri, APC, APL,

În ajunul sfintelor sărbători creştine, când colindele răsună din ecouri, când steaua magică împrăştie lumină în sufletele tuturor şi vesteşte naşterea Domnului, Vă exprim gânduri calde, sănătate şi prosperitate.

Sărbătorile de iarnă reprezintă un bun prilej de a mulţumi tuturor celor care activează în sistemul de protecţie a drepturilor copilului, pentru munca depusă zi de zi pe parcursul întregului an, pentru dăruirea şi responsabilitatea cu care îşi onorează obligaţiunile.

Mă bucur că împreună am reuşit să desfăşurăm acţiuni frumoase având speranţa că prin tot ce facem cu nobleţe, omenie şi onestitate suntem alături de acei care aşteaptă sprijinul şi susţinerea noastră.

Fie ca în casele Dumneavoastră să domnească mereu pacea, armonia, buna înțelegere şi speranţa într-un viitor încununat cu realizări deosebite şi succese remarcabile, iar în anul care vine să avem aspiraţii înalte, să fim mai generoși cu cei de lângă noi, să demonstrăm umanitate şi recunoştinţă.

Să dăruiţi bunătate pretutindeni şi să apreciaţi lucrurile mici pentru că ele contează cu adevărat.

La mulţi ani şi Crăciun fericit!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Comunicarea cu mass-media despre copiii aflați în situație de risc 

Având în vedere sensibilitatea subiectelor abordate de mass-media cu referire la copiii aflați în situație de risc, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a desfășurat un seminar de instruire pentru specialiștii din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău. Seminarul a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi, ulterior, șefii DPDC de sector, managerii centrelor de plasament/de zi/caselor comunitare, managerii serviciilor sociale APP/SSAP/Echipa Mobilă au fost informați cu privire la importanța modalității de transmitere a mesajului mass-mediei cu referire la copiii aflați în situație de risc, precum și alte categorii de copii din evidența autorității tutelare teritoriale, protecția identității copilului aflat în situație cu conotație negativă, formule de comunicare în discuțiile cu reprezentanții mass-media, informație prezentată de specialistul relații publice, Silvia Lașcu. Totodată, specialiștii s-au familiarizat și cu legislația în vigoare la acest compartiment, precum: Legea nr. 30 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

Instruire destinată asistenților sociali din cadrul primăriilor comunelor

Astăzi, 22.12.17, în incinta Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului se desfășoară un seminar de instruire destinat specialiștilor din cadrul primăriilor comunelor responsabile de elaborarea Raportului anual cu privire la cazurile copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. 

Activitatea se desfășoară în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii.

Read the rest of this entry »

Șeful interimar al Direcției, doamna Rodica Terehovschi, în vizită la beneficiari

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi a vizitat o familie din evidența autorității tutelare pentru a dărui cadouri, hăinuțe și jucării copiilor.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului și-a propus să devină o instituție consolidată, care să satisfacă nevoile și necesitățile copiilor aflați în situație de risc și celor rămași fără supraveghere părintească din municipiul Chișinău. Ne bucură că acest lucru ne reușește, datorită contactului direct pe care îl avem cu beneficiarii.

Seminar de instruire destinat tutorilor/curatorilor

Astăzi, 19.12.17, în incinta Preturii sectorului Buiucani s-a desfășurat un seminar de instruire destinat tutorilor/curatorilor cu genericul: „Corp de copil – între realitate și virtual”.

Activitatea a inițiat cu mesajul de salut al șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi și al șefului DPDC sectorul Buiucani, doamna Tamara Lesnic-Răscoală.

Seminarul a fost organizat de psihologul Serviciului de asistență socială a copilului și familiei, doamna Diana Lvovschi, având drept scop familiarizarea tutorilor/curatorilor, care au copii în plasament, despre fenomenul hărțuirii psihologice și sexuale pe internet.

Totodată, specialistul principal în tutelă/curatelă din cadrul DMPDC, doamna Ana Cușnir a prezentat informații utile cu privire la situația la zi în Serviciul tutelă/curatelei din municipiul Chișinău.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor