Arhiva pentru septembrie, 2016

Festivalul de artă şi creativitate a copiilor talentaţi ,,Steaua de Cristal”, ediţia a III-a

img_20160925_104252 La data de  25  septembrie  2016,  copiii  care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Speranţa” din sectorul Ciocana, au participat la Festivalul  de artă şi creativitate a copiilor talentaţi ,,Steaua de Cristal”, ediţia a III-a, care s-a desfăşurat la Teatrul de Vară din municipiul Chişinău.

Organizatorii festivalului şi-au propus să descopere şi să dezvolte tinerele talente din Centrele Comunitare, Centrele de Reabilitarea a Copiilor şi Şcolile-internat din municipiul Chişinău, precum şi să stimuleze creativitatea copiilor prin implicarea şi atragerea acestora în lumea artelor.

Toţi cei prezenţi la eveniment au rămas plăcut surprinși de prestația tinerilor  artişti, care şi-au demonstrat aptitudinele muzicale pe scena Teatrului de Vară.

Copiii au avut posibilitatea să urmărească şi Gala Laureaţilor cu genericul: ,,De la inimă, la inimă”, prezentată de artiştii emeriţi din Republica Moldova: Victoria Lungu, Gheorghe Ţopa, Ionel Istrati, Gabriel Nebunu, Ian Raiburg, precum şi artiştii din Romania: Cătălin Crişan, Aurel Moldovanu ş.a.

Copiii au primit în dar cadouri, dulciuri, iar Centrului i-au fost donate un set de microfoane, cărţi şi un aparat de cafea. Read the rest of this entry »

Masă rotundă cu genericul: “Lecţia de azi, profesia de mâine”

looLa data de 22 septembrie 2016, copiii  care  frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Convorbitorul“ din sectorul Ciocana, au participat la activitatea instructiv-educativă cu genericul: “Lecţia de  azi, profesia de  mâine”, care s-a desfăşurat în cadrul Bibliotecii “Transilvania” din municipiul Chişinău.

Copiii au fost implicați în diverse activităţi pentru orientarea în viitoarea profesie, au fost informaţi despre modalitatea în care decurge un interviu de angajare, au redactat Curriculumul Vitae şi s-au documentat despre competenţele cerute de angajatori în diverse domenii.

Prin îmbinarea  soluțiilor  oferite,  mulți copii vor reuși să-și contureze un viitor mai sigur, vor reuşi să-şi aleagă o profesie profitabilă, vor fi mai încrezuţi în propriile puteri, vor putea să-şi valorifice aptitudinile, talentele şi vor putea să îmbrăţişeze  o carieră  de succes.

Activităţile de orientare privind cariera urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea persoanei cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea eficientă a propriei cariere. Read the rest of this entry »

Sport da, droguri nu

20160916-img_7204Tinerii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Cosmos” din sectorul Rîşcani, au organizat activitatea sportiv-educativă “Sport da, droguri nu”, cu scopul de a atrage copiii şi tinerii în Centrele Comunitare din municipiul Chişinău.

La eveniment au fost invitaţi oaspeţi şi sportivi de performanţă, precum: Timofei Screabin, campion olimpic, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din Seul în 1988; Ivan Florean, viceministrul Ministerului Tineretului şi Sportului; Vitalie Ciolac, viceministrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ş.a.

Concurenţii şi-au demonstrat eficient abilităţile sportive, disciplina, puterea şi strategiile participând la competiţii de box şi kickbox.

La organizarea activităţii şi-au adus aportul: Vladimir Matvienco, director ICS LASCA-MOL SRL, Nicolae Guranda; Ilan Şhor; Denis Cudreacov – manager general ANROAD SRL; Roman Tryakin – director General SA “Bucuria”; Anton Caba – director AV Broker, cărora pe această cale le aducem sincere mulţumiri pentru disponibilitate, receptivitate, generozitate şi implicare. Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului de sector

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal jurist în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului de sector:

 1. Madan Valentina;
 2. Zagoreţ Ludmila;
 3. Costin Daniela;
 4. Gureu Oxana;
 5. Budacu Gheorghe;

Proba scrisă se va fi desfăşura la data de 30.09.2016, cu începere de la orele 13.00, interviul se va desfăşura la data de 30.09.2016, cu începere de la ora 14.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Gala Performanțelor în domeniul Protecției Sociale

rodica-fotoLa data de 23 septembrie 2016, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi împreună cu şefii  Direcţiilor pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectoare, au participat la “Gala Performanţelor în domeniul Protecţiei Sociale” organizată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Asociația Obștească „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, Asociația Obștească „Homecare”, CCF/HHC Moldova, Lumos Moldova și Fundația Edelweiss, având drept scop promovarea imaginii pozitive a lucrătorilor din sfera socială. Gala de premiere s-a desfăşurat în contextul Sărbătorii profesionale a asistentului social.

În deschiderea evenimentului, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, doamna Stela Grigoraș a ţinut un mesaj de felicitare pentru toţi lucrătorii din sfera socială, apreciind rezultatele deosebite și contribuția acestora în promovarea și implementarea reformelor sociale.

Câștigătorii au fost selectați în urma evaluării performanțelor și succeselor acestora în activitatea profesională. Read the rest of this entry »

Anunţ de suplinire a funcţiei vacante de ARHIVAR

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Arhivar.

Sarcini şi atribuţii:

 1. Efectuarea lucrărilor pentru îndeplinirea cerinţelor de formare a documentelor, recepţionarea şi păstrarea lor în arhiva organizaţiei;
 2. Primirea în arhiva departamentală în termenii stabiliţi a dosarelor subdiviziunilor structurale perfectate în conformitate cu cerinţele instrucţiunii cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat şi a nomenclatorului  dosarelor a organizaţiei date;
 3. Întocmirea inventarelor dosarelor, a informaţiei istorice a organizaţiei, perfectarea şi descrierea dosarelor cu termen permanent de păstrare, cu termen de păstrare de lungă durată, cît şi a documentelor personalului scriptic;
 4. Evidenţa dosarelor primate la păstrare în arhivă departamentală: completarea registrului deprimire şi eliberarea a dosarelor, întocmirea dării de seamă a arhivei departamentale şi prezentarea ei în Arhiva municipală;
 1. Asigurarea păstrării documentelor care se află în arhiva departamentală în conformitate cu cerinţele stabilite;
 2. Întocmirea proceselor – verbale de selecţionare a documentelor propuse spre lichidare;
 3. Verificarea periodică a existentului şi a stării dosarelor în arhiva departamentală;
 4. Eliberarea dosarelor din arhivă pentru utilizare, temporară lucrătorilor unităţii, evidenţa într-un registru special a dosarelor eliberate şi celor restituite;
 5. Întocmirea nomenclatorului dosarelor organizaţiei şi prezentarea lui spre aprobare Conducerii şi a Arhivei municipale;
 6. Prezentarea inventarelor, proceselor – verbale a informaţiilor istorice  spre avizare în Arhiva municipală;
 7. Instructajul lucrătorilor subdiziunilor structurale ale organizaţiei  în vederea  constituirii şi perfectării dosarelor  conform  nomenclatorului;
 8. Pregătirea  şi predarea la păstrarea de stat în termenii stabiliţi a dosarelor cu termen permanent  de păstrare în Arhiva municipală.

În activitatea sa arhivarul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului se conduce de “Legea privind Fondul arhivistic de stat al Republicii Moldova”;  “Regulamentul fondului arhivistic de stat”; “Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în O.A.P” şi de prezenţa instrucţiune. Read the rest of this entry »

Trecerea în revistă a Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chişinău

14390927_545465492314579_6687587529966142025_nÎn perioada 20-23 septembrie 2016 s-a desfăşurat activitatea „Trecerea în revistă” a Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Comisia în următoarea componenţă: şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, şefa Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii, doamna Liliana Balan, specialist în problemele socio-educative şi comunitare, doamna Ala Soltan, specialist principal psiholog, doamna Aurelia Pospai şi managerul Centrului de resocializare şi reabilitare a copiilor cu deficienţe de auz “Casa Speranţei”, doamna Ala Dubineaschi, s-a deplasat prin centrele comunitare evaluând diverse aspecte, precum: nivelul de pregătire a  centrelor pentru organizarea activităţilor cu copiii, aspectul estetic a instituţiilor, documentaţia ş.a.

În urma evaluării s-a constat că toate centrele dispun de condiţiile necesare pentru dezvoltarea abilităţilor, talentelor şi creativităţii  copiilor.

Umătoarea etapă a trecerii în revistă este ziua uşilor deschise care se va petrece în perioada 01- 31 octombrie 2016. Read the rest of this entry »

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

                                                                                                                                   Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

   Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de  serviciul asistenţă parentală profesionistă”. Read the rest of this entry »

Vizită de studiu în judeţul Bacău, România

14379796_1773709342843711_1718599841070469679_oÎn perioada 15-16 septembrie 2016, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi împreună cu şefa Serviciului asistenţă juridică şi psihologică, doamna Mariana Roşca şi reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” au efectuat o vizită de studiu în judeţul Bacău, România, cu scopul de a se familiariza cu mecanismele de protecţie a copilului din judeţul respectiv, precum şi experienţa Direcţiei generale pentru protecţia copilului şi familiei în procesul de închidere a instituţiilor rezidenţiale şi de dezvoltare a serviciilor sociale bazate pe familie şi comunitate.

În cadrul vizitei au fost abordate diverse subiecte despre asistenţa maternală şi copiii reintegraţi şi au fost efectuate vizite de studiu în familii care sunt incluse în programul de prevenire a separării copilului de familie, servicii de sprijin familial, Centrul „Morcoveaţă pentru copii străzii”, case de tip familial pentru copii cu dizabilităţi din Bacău şi Oneşti.

Vizita de studiu a avut un impact pozitiv asupra viziunilor cu privire la serviciile sociale destinate copiilor cu dizabilităţi, adolescenţilor/tinerilor care ies din instituţii şi ale copiilor străzii.

Luând în consideraţie promovarea în Chişinău a Serviciului social Casă comunitară prevăzut pentru copiii cu dizabilităţi asociate şi severe, vizitele realizate la casele de tip familial pentru copii cu dizabilităţi din Bacău şi Oneşti au prezentat un model de lucru care este util pentru a fi implementat şi în Serviciul nominalizat din Chişinău.

Ţinând cont de necesitatea acută de a oferi adăpost copiilor care cerşesc şi vagabondează, este oportun ca în municipiul Chişinău să fie dezvoltat un serviciu specializat pentru această categorie de copii, care le-ar oferi un spaţiu prietenos, fără a li se impune plasament.

În comun cu partenerii considerăm util dezvoltarea unui serviciu stradal, în cadrul căruia ar activa psihologi şi asistenţi sociali, care ar lucra cu copiii respectivi, astfel încât aceştia să conştientizeze că serviciile care li se propun poartă un caracter protector şi urmăresc scopul de a-i găzdui şi de a-i ajuta. Read the rest of this entry »

Satul Budeşti la 561 de ani

14445386_1772876812926964_10296529_nLa data de 18 septembrie 2016, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi şefa Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Ciocana, doamna Maria Gribencea au participat la festivităţile consacrate Hramului Bisericii  “Minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose” din satul Budeşti, municipiul Chişinău.

Sărbătoarea festivă s-a început cu decernarea premiului “Copilul Anului 2016”, care s-a desfăşurat în cadrul Centrului pentru Copii şi Tineret “Udo Jurgens” din satul Budeşti.

Festivitatea a continuat cu marșul budeștenilor, serviciul divin oficializat de un sobor de preoţi de la Biserica “Sfinţii Arhanghel Mihail şi Gavril” din localitate, recepţie, competiţii sportive la fotbal şi rugby, premierea participanţilor la competiţiile sportive şi felicitarea cuplurilor care celebrează “Nunta de Aur” .

Doamna Rodica Terehovschi împreună cu doamna Nina Costiuc, primarul satului Budeşti, au participat la expoziţia “Toamna de Aur”, unde au urmărit zeci de compoziţii deosebite din fructe, legume şi obiecte lucrate manual de către elevii care studiază la şcoala din localitate. Tinerii artişti au creat adevărate opere de artă scluptând în legume lucrări grandioase care reflectă cu desăvârşire splendoarea toamnei.

Sărbătoarea s-a finalizat cu hora satului care s-a desfăşurat în parcul din centrul localităţii. Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor