×

ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de  decizie privind aprobarea  în  redacţie  nouă  a  Regulamentului de organizare şi funcţionare şi  statului  de  personal a Centrului  de zi pentru copii  cu dizabilităţi

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunță inițierea elaborării proiectului Deciziei Consiliului municipal Chişinău cu privire la modificarea și completarea unor acte normative, care reflectă aprobarea  în  redacţie  nouă  a  Regulamentului de organizare şi funcţionare şi  statutului  de  personal a Centrului  de zi pentru copii  cu dizabilităţi:

  • Centrul de zi de socializare şi dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale „Atenție”;
  • Centrul de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice;
  • Centrul de zi şi activităţi pentru persoane cu dizabilităţi de intelect „Start”;
  • Centrul de resocializare şi reabilitare a copiilor hipoacuzici,,Casa Speranței”.

Scopul Proiectulului de decizie este eficientizarea activităţii Centrelor de zi pentru copii cu dizabilităţi, extinderea spectrului de servicii prestate şi racordarea Regulamentului de activitate a acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Persoana responsabilă: Anna Bezobrazova, tel. 022 242743, 022 242702

e-mail:  chisinaudmpdc@gmail.com

Termen de prezentare a propunerilor – 17.07.2020

DISTRIBUIE