Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Anunţ privind concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante din cadrul subdiviziunilor DMPDC

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante:

– șofer în cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilități severe – 1 unitate;

– logoped în cadrul Centrului de plasament pentru copii – 1 unitate;

– asistent social în cadrul Centrului de plasament pentru copii – 2 unități;

– asistent social în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche” – 1 unitate;

– kinetoterapeut în cadrul Centrului de zi de dezvoltare și socializare a copiilor cu necesități speciale ,,Atenție” – 1 unitate;

– asistent parental profesionist în cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă – 1 unitate;

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

· CV-ul;

· copia buletinului de identitate;

· copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

· copia carnetului de muncă;

· certificatul medical;

· cazierul judiciar;

· documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Notă:

– Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să le prezinte în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

– Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail.

Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, (str. Al. Vlahuță 3, bir.14, telefon de contact: 022-22-60-98, e-mail : chisinaudmpdc@gmail.com).

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu ;

4. Lipsa antecedentelor penale nestinse;

5. Apt de muncă – (din punct de vedere medical);

6. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Aptitudini: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu.

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor