×

ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de  decizie „Cu  privire la modificarea denumirii Centrului de Plasament  pentru  Copii  şi  aprobarea  în  redacţie  nouă  a  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului  de plasament pentru  copii cu dizabilităţi „Speranţa” şi  statutului  de  personal”.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunță inițierea elaborării proiectului Deciziei Consiliului municipal Chişinău cu privire la modificarea și completarea unor acte normative.

Scopul Proiectulului de decizie este eficientizarea activităţii Centrului de plasament pentru copii şi racordarea  Regulamentului de activitate a acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

 Persoana responsabilă: Natalia Terteac, tel. 022 226100, 022 242702

e-mail:  chisinaudmpdc@gmail.com

Termen de prezentare a propunerilor – 10.07.2020

 

 

 

 

DISTRIBUIE