Arhiva pentru categoria ‘Uncategorized’

Întrevedere cu studenții Facultății Psihologie și Asistență Socială (USEM)

Astăzi, 18 februarie 2019, un grup de studenți, anul 3, ai Facultății de Psihologie și Asistență Socială din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova au avut o întrevedere cu șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc și șeful Secției reintegrare familială și adopție, Natalia Terteac. În cadrul întrevederii șeful interimar le-a vorbit studenților despre posibilitatea angajării în Serviciul de asistență stradală (SAS). Studenții s-au arătat încântați de oferta propusă de doamna Caciuc, respectiv, în viitorul apropiat urmează să fie angajați în calitate de psihologi, asistenți sociali, iar o studentă care desfășoară activități de voluntariat va activa în calitate de animator.

S-a finalizat Campania de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor „Sunt important, nu mă ignora”

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului finalizează Campania de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor prin desfășurarea Concursului municipal cu genericul „Sunt important, nu mă ignora”. Prin această campanie, autoritatea tutelară, cu susținerea Primăriei mun. Chișinău, dar și partenerii: Avocatul poporului pentru drepturile copilului, Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Centrul Educativ, Cultural, Social, Economic și Francofon și-au propus să informeze opinia publică despre efectele negative pe care le are neglijarea asupra copilului, diminuarea numărului copiilor neglijați prin manifestarea spiritului civic și sesizarea DMPDC în cazul în care se depistează copii neglijați în familie, școală, comunitate.
La fel, ne-am dorit să atragem atenția și la rolul primordial pe care îl are copilul în societate, respectarea drepturilor acestuia, asigurarea protecției și asistenței necesare în cazul confirmării abuzului. 
Analizând și alte aspecte, precum migrația, sărăcia, întrebuințarea băuturilor alcoolice de către părinți, refuzul acestora de a se implica în viața copilului, de ai oferi hrană corespunzătoare, îmbrăcăminte, de ași manifesta emoțiile față de copil prin dragoste, înțelegere, sprijin, am considerat oportun să lansăm această campanie pentru a atrage un semn de alarmă și a evidenția problemele acestor copii, dar și a identifica soluțiile.

În cadrul campaniei am elaborat:
– 2 pliante cu mesajul campaniei „Sunt important, nu mă ignora”;
– 2 broșuri informative pentru copii și părinți în care se regăsesc numerele de contact al DMPDC și telefonul copilului; 
Am lansat Campania printr-o conferință de presă, alături de parteneri și mass-media, unde am prezentat date statistice despre fenomenul neglijării, am discutat despre formele de protecție a copilului și alte servicii de care poate beneficia copiii.
Totodată, am participat și la diverse emisiuni televizate și radiofonice, unde am informat societatea despre campanie, ignoranța copilului și altele.
Prin urmare, am desfășurat seminarii cu copiii, care frecventează centrele comunitare pentru copii și tineri, unde le-am explicat ce este neglijarea, cum se manifestă acest fenomen, efectele neglijării asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului, factorii de risc, formele pe care le poate lua neglijarea, ș. a.

Am organizat o masă rotundă în parteneriat cu Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, unde au participat specialiști din cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei “AMICUL”, Direcția de Poliție a mun. Chișinău, Oficiul Avocatului poporului pentru drepturile copilului și elevi.
Am încurajat copiii din CCCT și pedagogii să participe la Concursul municipal „Sunt important, nu mă ignora”, care cuprinde 3 secțiuni: 
Ø Arte plastice. Desenarea posterelor cu tema: „Sunt important, nu mă ignora”;
Ø Compoziție teatralizată cu genericul: „Sunt important, nu mă ignora”;
Ø Concurs de eseuri la tema „Copiii învață ceea ce trăiesc”.
Considerăm că împreună am reușit să facem auzită vocea copiilor, precum și să le înțelegem frământările prin desfășurarea activităților cultural-artistice din cadrul campaniei. Fiecare copil a avut posibilitatea să își exprime emoțiile prin joc actoricesc, elaborarea eseurilor sau desenarea posterelor.

Ședință de lucru în vederea soluționării situației celor 2 cetățeni străini depistați la Frontiera României

Astăzi, 05 februarie 2019, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Lucia Caciuc, s-a întrunit într-o ședință de lucru cu avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu,  președintele Asociației pentru reabilitarea copilului și familiei, Mariana Ianachevici, președintele Centrului educativ, cultural, social, economic și francofon, Luc J. G. von Francois, pentru a identifica formele optime de protecție acestor 2 emigranți.

30 ianuarie – Ziua Internațională a Nonviolenței în școli

Sursa foto: https://blog.eintegral.ro

Pe data de 30 ianuarie este marcată Ziua Internațională a Nonviolenței în școli. Această zi promovează o educaţie permanentă în şi pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace.

În 2018, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 599 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 338 copii abuzul s-a confirmat.

Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (172), abuzul fizic (127) și cel psihologic (37). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (203), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (183). În acest context, implementarea procesului de cooperarea intersectorială între specialiști (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.

Pentru conștientizarea efectelor pe care le poate avea aplicarea abuzurilor asupra copiilor, DMPDC în colaborare cu reprezentanții Inspectoratelor de poliție din sector desfășoară ample campanii de informare referitor la fenomenul violenței, discuții/seminare/trainingu-ri cu copiii în centrele de plasament, centrele comunitare pentru copii și tineri și în instituțiile educaționale.

La moment, DMPDC desfășoară o Campanie de informare și sensibilizare a societății în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora”.

În această campanie, DMPDC își propune să aducă la cunoștința societății despre efectele negative pe care le are neglijarea față de copil, diminuarea numărului de copii neglijați, schimbarea mentalității reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor.

În atenția copiilor din centrele de plasament

Luând în considerare condițiile climaterice nefavorabile, ca urmare a căderii lapoviței, în scopul protejării vieții şi securității copiilor, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului informează că mâine, 25 ianuarie 2019, copiii nu vor pleca la ore, întrucât activitatea instituțiilor de învățământ va fi sistată pe întreg teritoriul țării. În acest sens, a fost emis ordinul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al RM.

Masă rotundă cu genericul „Sunt important, nu mă ignora”

Astăzi, 23 ianuarie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” au desfășurat o masă rotundă cu genericul „Sunt important, nu mă ignora”. Activitatea a fost organizată în contextul lansării de către DMPDC a Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora”.

La masa rotundă au participat specialiști responsabili de domeniul protecția drepturilor copilului din diverse servicii, precum: Rodica Corețchi, manager al Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „AMICUL” (CNPAC), Tudor Borș, șef SIC al SCASP (Direcția de Poliție a mun. Chișinău), Tamara Tentiuc, șef al Direcției drepturile copilului (Oficiul avocatului poporului pentru drepturile copilului). 

De asemenea, la masa rotundă au participat elevi ai claselor a 12 – a din 6 instituții de învățământ: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”; „Aristotel”; „Elena Alistar”, „Gaudeamus”; „Prosucces”; „Hyperion”, dar și adolescenți din centrele de plasament. 
Activitatea a început cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior, directorul instituției gazde, unde s-a desfășurat activitatea, Daniela Vacarciuc, a inițiat discuții cu elevii abordând problema ignoranței ca fenomen distructiv pentru toată comunitatea.


Activitatea a avut un caracter interactiv, astfel, elevii au avut posibilitatea să afle informații utile cu referire la fenomenul ignoranței, cum cred în viziunea acestora că se manifestă ignoranța, la fel elevii au acordat întrebări specialiștilor cu privire la cum sesizează un abuz dacă observă că prietenul, colegul, vecinul este neglijat, la cine trebuie să apeleze și ce fel de servicii există în municipiul Chișinău pentru asigurarea protecției și asistenței persoanelor care le-au fost aplicate diverse abuzuri. La finele activității, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a decernat o scrisoare de mulțumire directorului Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Daniela Vacarciuc pentru colaborare fructuoasă și implicarea activă în proiectele sociale.

Semnarea acordului de parteneriat între DMPDC și AO CCF Moldova

Astăzi, 14 ianuarie 2019, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a prelungit parteneriatul cu Asociația Obștească „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”, prin semnarea unui nou acord de parteneriat

În prezentul acord, părțile semnatare își propun să colaboreze în vederea dezinstituționalizării copiilor aflați în serviciul rezidențial din cadrul Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, implementarea acțiunilor de prevenire a instituționalizării copiilor de vârsta 0-7 ani din municipiul Chișinău, asigurarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului prin prisma modelului familial, ș. a.

Menționăm că DMPDC colaborează constructiv și eficient cu AO CCF Moldova de mai mulți ani, astfel, prin semnarea acestui acord se dorește consolidarea parteneriatului.

Ordin privind desfășurarea Concursului municipal Pedagogul Anului – 2019, Ediția I- a

În contextul Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță organizarea concursului municipal: „Sunt important, nu mă ignora”

Concursul se va desfășura în două etape care va cuprinde 3 secțiuni:

Concursul are drept scop prevenirea neglijării copiilor prin desfășurarea activităților artistice, stimularea creativității, a dezinvolturii în exprimare, a spiritului de competiție, a talentului, a originalității și a imaginației copiilor. La fel, acest concurs își propune să deschidă noi perspective de cunoaștere și abordare a drepturilor copilului aflat în situație de risc.

  1. Secțiunea I: Arte plastice. Desenarea posterelorcu tema: „Sunt important, nu mă ignora.
  2. Secțiunea II: Compozițieteatralizată cu genericul:„Sunt important, nu mă ignora.
  3. Secțiunea III: Concurs de eseuri la tema „Copiii învață ceea ce trăiesc”.

Informații suplimentare referitor la modul de organizare a concursului le puteți găsi anexate mai jos.

Vizită de studiu în județul Iași, România

La data de 19 iulie 2018, reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie au efectuat o vizită de studiu în județul Iași, România, pentru a se familiariza cu serviciile destinate copiilor depistați în situație de risc pe străzile din localitățile județului Iași. Membrii grupului de lucru au fost însoțiți în servicii de doamna Corina Mighiu, coordonator de programe al Asociației Obștești „Salvați Copii”, Filiala Iași.

În cadrul vizitei membrii grupului de lucru au avut o întrevedere cu specialiștii Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, unde doamna director adjunct, Niculina Karacsony a făcut o prezentare a serviciilor existențe în județul Iași, care este procedura aplicată din momentul depistării copiilor în stradă și oferirea asistenței necesare în vederea protecției acestora, a descris profilul specific al profesioniștilor care lucrează cu această categorie de copii, cum funcționează mecanismul intersectorial de cooperare în România, mecanismul de funcționare a membrilor echipei mobile stradale, totodată, a menționat și despre aspectele legislative care reglementează acest domeniu.

Șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, a intervenit cu diverse întrebări, întrucât în municipiul Chișinău problema copiilor depistați în stradă este acută, iar specialiștii DMPDC se află în imposibilitate de a le oferi acestor copii o formă de protecție potrivită, care ar contribui la producerea unor modificări semnificative în comportamentul copiilor având în vedere că nu există astfel de servicii specializate.

Prin urmare, în viitorul apropiat urmează să fie deschis în municipiul Chișinău un serviciu de zi pentru asistența copiilor depistați fără supraveghere în stradă, iar experiența României la acest capitol ar oferi un suport major în implementarea rigorilor necesare pentru constituirea serviciului respectiv.

După finalizarea întâlnirii cu reprezentanții DGASPC, delegația Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au mers în vizite de informare privind activitatea serviciilor: Centrul de primire în regim de urgență și copiii străzii, Serviciul rezidențial pentru copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, Complexul de servicii comunitare „Sf. Nicolae”, Complexul de Servicii Sociale „Mihai Sadoveanu”. În serviciile menționate membrii grupului de lucru al DMPDC au fost familiarizați cu aspecte importante ce țin de numărul specialiștilor, precum și despre pregătirea profesională specializată pe care ar trebuie să o aibă în lucru cu copiii cu comportament deviant sau cei cu risc de abandon școlar, dotarea serviciului cu dormitoare, băi, bucătărie, sală de sport și de festivități, cameră de joc, organizarea activităților culturale pentru educarea copiilor, consolidarea parteneriatului dintre instituția rezidențială și școală.

Vizita s-a finalizat cu o ședință de evaluare și concluzii asupra celor văzute, la care au participat delegația DMPDC și reprezentanții Asociației Obștești „Salvați Copiii”. În cadrul ședinței membrii grupului de lucru au fost informați despre o practică de succes implementată de reprezentanții asociației cu privire la apropierea specialiștilor de acești copii rebeli pentru a-i atrage ulterior în servicii și a avea posibilitatea de a le oferi suportul necesar în vederea reabilitării sociale ale acestora, școlarizarea copiilor, integrarea în comunitate. Colegii români din județul Iași s-au referit la oferirea asistenței copiilor în stradă de către specialiști (asistenți sociali, lucrători sociali, psihologi) prin jocuri, discuții, ș. a, în mediul lor de existență, fără a fi constrânși de circumstanțe în care ei să se simtă amenințați sau obligați să însușească anumite atitudini/valori. Acest proces trebuie să se desfășoare treptat și benevol, este primordial ca specialistul să-i câștige încrederea copilului, ca ulterior copilul să manifeste interes, receptivitate, deschidere în procesul reabilitării lui și reintegrării lui sociale.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor