Arhiva pentru categoria ‘Uncategorized’

În atenția copiilor din centrele de plasament

Luând în considerare condițiile climaterice nefavorabile, ca urmare a căderii lapoviței, în scopul protejării vieții şi securității copiilor, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului informează că mâine, 25 ianuarie 2019, copiii nu vor pleca la ore, întrucât activitatea instituțiilor de învățământ va fi sistată pe întreg teritoriul țării. În acest sens, a fost emis ordinul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al RM.

Masă rotundă cu genericul „Sunt important, nu mă ignora”

Astăzi, 23 ianuarie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” au desfășurat o masă rotundă cu genericul „Sunt important, nu mă ignora”. Activitatea a fost organizată în contextul lansării de către DMPDC a Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora”.

La masa rotundă au participat specialiști responsabili de domeniul protecția drepturilor copilului din diverse servicii, precum: Rodica Corețchi, manager al Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „AMICUL” (CNPAC), Tudor Borș, șef SIC al SCASP (Direcția de Poliție a mun. Chișinău), Tamara Tentiuc, șef al Direcției drepturile copilului (Oficiul avocatului poporului pentru drepturile copilului). 

De asemenea, la masa rotundă au participat elevi ai claselor a 12 – a din 6 instituții de învățământ: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”; „Aristotel”; „Elena Alistar”, „Gaudeamus”; „Prosucces”; „Hyperion”, dar și adolescenți din centrele de plasament. 
Activitatea a început cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior, directorul instituției gazde, unde s-a desfășurat activitatea, Daniela Vacarciuc, a inițiat discuții cu elevii abordând problema ignoranței ca fenomen distructiv pentru toată comunitatea.


Activitatea a avut un caracter interactiv, astfel, elevii au avut posibilitatea să afle informații utile cu referire la fenomenul ignoranței, cum cred în viziunea acestora că se manifestă ignoranța, la fel elevii au acordat întrebări specialiștilor cu privire la cum sesizează un abuz dacă observă că prietenul, colegul, vecinul este neglijat, la cine trebuie să apeleze și ce fel de servicii există în municipiul Chișinău pentru asigurarea protecției și asistenței persoanelor care le-au fost aplicate diverse abuzuri. La finele activității, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a decernat o scrisoare de mulțumire directorului Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Daniela Vacarciuc pentru colaborare fructuoasă și implicarea activă în proiectele sociale.

Semnarea acordului de parteneriat între DMPDC și AO CCF Moldova

Astăzi, 14 ianuarie 2019, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a prelungit parteneriatul cu Asociația Obștească „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”, prin semnarea unui nou acord de parteneriat

În prezentul acord, părțile semnatare își propun să colaboreze în vederea dezinstituționalizării copiilor aflați în serviciul rezidențial din cadrul Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, implementarea acțiunilor de prevenire a instituționalizării copiilor de vârsta 0-7 ani din municipiul Chișinău, asigurarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului prin prisma modelului familial, ș. a.

Menționăm că DMPDC colaborează constructiv și eficient cu AO CCF Moldova de mai mulți ani, astfel, prin semnarea acestui acord se dorește consolidarea parteneriatului.

Ordin privind desfășurarea Concursului municipal Pedagogul Anului – 2019, Ediția I- a

În contextul Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță organizarea concursului municipal: „Sunt important, nu mă ignora”

Concursul se va desfășura în două etape care va cuprinde 3 secțiuni:

Concursul are drept scop prevenirea neglijării copiilor prin desfășurarea activităților artistice, stimularea creativității, a dezinvolturii în exprimare, a spiritului de competiție, a talentului, a originalității și a imaginației copiilor. La fel, acest concurs își propune să deschidă noi perspective de cunoaștere și abordare a drepturilor copilului aflat în situație de risc.

  1. Secțiunea I: Arte plastice. Desenarea posterelorcu tema: „Sunt important, nu mă ignora.
  2. Secțiunea II: Compozițieteatralizată cu genericul:„Sunt important, nu mă ignora.
  3. Secțiunea III: Concurs de eseuri la tema „Copiii învață ceea ce trăiesc”.

Informații suplimentare referitor la modul de organizare a concursului le puteți găsi anexate mai jos.

Vizită de studiu în județul Iași, România

La data de 19 iulie 2018, reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie au efectuat o vizită de studiu în județul Iași, România, pentru a se familiariza cu serviciile destinate copiilor depistați în situație de risc pe străzile din localitățile județului Iași. Membrii grupului de lucru au fost însoțiți în servicii de doamna Corina Mighiu, coordonator de programe al Asociației Obștești „Salvați Copii”, Filiala Iași.

În cadrul vizitei membrii grupului de lucru au avut o întrevedere cu specialiștii Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, unde doamna director adjunct, Niculina Karacsony a făcut o prezentare a serviciilor existențe în județul Iași, care este procedura aplicată din momentul depistării copiilor în stradă și oferirea asistenței necesare în vederea protecției acestora, a descris profilul specific al profesioniștilor care lucrează cu această categorie de copii, cum funcționează mecanismul intersectorial de cooperare în România, mecanismul de funcționare a membrilor echipei mobile stradale, totodată, a menționat și despre aspectele legislative care reglementează acest domeniu.

Șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, a intervenit cu diverse întrebări, întrucât în municipiul Chișinău problema copiilor depistați în stradă este acută, iar specialiștii DMPDC se află în imposibilitate de a le oferi acestor copii o formă de protecție potrivită, care ar contribui la producerea unor modificări semnificative în comportamentul copiilor având în vedere că nu există astfel de servicii specializate.

Prin urmare, în viitorul apropiat urmează să fie deschis în municipiul Chișinău un serviciu de zi pentru asistența copiilor depistați fără supraveghere în stradă, iar experiența României la acest capitol ar oferi un suport major în implementarea rigorilor necesare pentru constituirea serviciului respectiv.

După finalizarea întâlnirii cu reprezentanții DGASPC, delegația Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au mers în vizite de informare privind activitatea serviciilor: Centrul de primire în regim de urgență și copiii străzii, Serviciul rezidențial pentru copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, Complexul de servicii comunitare „Sf. Nicolae”, Complexul de Servicii Sociale „Mihai Sadoveanu”. În serviciile menționate membrii grupului de lucru al DMPDC au fost familiarizați cu aspecte importante ce țin de numărul specialiștilor, precum și despre pregătirea profesională specializată pe care ar trebuie să o aibă în lucru cu copiii cu comportament deviant sau cei cu risc de abandon școlar, dotarea serviciului cu dormitoare, băi, bucătărie, sală de sport și de festivități, cameră de joc, organizarea activităților culturale pentru educarea copiilor, consolidarea parteneriatului dintre instituția rezidențială și școală.

Vizita s-a finalizat cu o ședință de evaluare și concluzii asupra celor văzute, la care au participat delegația DMPDC și reprezentanții Asociației Obștești „Salvați Copiii”. În cadrul ședinței membrii grupului de lucru au fost informați despre o practică de succes implementată de reprezentanții asociației cu privire la apropierea specialiștilor de acești copii rebeli pentru a-i atrage ulterior în servicii și a avea posibilitatea de a le oferi suportul necesar în vederea reabilitării sociale ale acestora, școlarizarea copiilor, integrarea în comunitate. Colegii români din județul Iași s-au referit la oferirea asistenței copiilor în stradă de către specialiști (asistenți sociali, lucrători sociali, psihologi) prin jocuri, discuții, ș. a, în mediul lor de existență, fără a fi constrânși de circumstanțe în care ei să se simtă amenințați sau obligați să însușească anumite atitudini/valori. Acest proces trebuie să se desfășoare treptat și benevol, este primordial ca specialistul să-i câștige încrederea copilului, ca ulterior copilul să manifeste interes, receptivitate, deschidere în procesul reabilitării lui și reintegrării lui sociale.

Spectacol gratuit pentru beneficiarii DMPDC cu genericul: „Poveste de iarnă”

În ajunul sărbătorilor de iarnă beneficiarii din evidența Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului au avut ocazia să urmărească gratuit spectacolul  „Poveste de iarnă” desfășurat la Teatrul de Revistă „Ginta Latină”. Spectacolul cu adevarat a fost o feerie de iarna pe placul celor mici și celor mari, întrucât beneficiarii au întâlnit aproape toate personajele din toate poveștile. DMPDC aduce mulțumiri administrației Teatrului de Revistă „Ginta Latină” pentru gestul nobil și generozitate.

DMPDC demarează tradiţionala campanie „Dăruieşte copiilor căldură”

Read the rest of this entry »

Condoleanţe familiei Sanduţa

Angajaţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi exprimă cele mai dureroase regrete de compasiune provocată de trecerea în lumea celor drepţi a colegei noastre, doamna Nelly Sanduţa.

Adresăm sincere condoleanţe întregii familii, în speranţa că vor reuşi să treacă peste aceste momente de cumpănă, păstrând vie amintirea celei care a fost o soţie devotată, o mamă iubitoare şi un specialist remarcabil în domeniul său de activitate.

Doamna Nelly Sanduţa a activat în cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului sectorul Botanica timp de 18 ani în funcţia de specialist principal în problemele socio-educative comunitare.

Dumnezeu să o odihnească!

Instruire destinată beneficiarilor Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” – „Pericolele străzii”

În incinta Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, s-a desfăşurat atelierul de instruire cu genericul „Pericolele străzii”. În cadrul instruirii au participat beneficiarii centrului, echipa de zi a centrului şi reprezentanţi ai Inspectoratului de poliţie sectorul Rîşcani. Instruirea a fost ghidată de către poliţistul de sector, domnul Eugen Chipăruş şi psihologul instituţiei. Beneficiarii au fost informaţi cu privire la cadrul legal al infracţiunilor săvârşite de către minori, pericolele străzii, vagabondajul, cerşitul, furtul, traficul de fiinţe umane, violenţa fizică şi sexuală. La finele activităţii, copiii au fost îndemnaţi să reprezinte prin desen cum îşi văd ei securitatea şi siguranţa vieţii.

 

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor