Cunoaşte-ţi drepturile !

 • Fiecare copil are dreptul la educaţie;

 • Fiecare copil are dreptul la viaţă şi la dezvoltare;

 • Fiecare copil are dreptul la identitate;

 • Fiecare copil are dreptul la o familie;

 • Fiecare copil are dreptul la odihnă, la vacanţă şi la activităţi recreative potrivite vârstei sale şi dreptul de a participa liber la viaţa culturală şi artistică;

 • Fiecare copil are dreptul la libera exprimare, libertate de gândire, conştiinţă şi religie;

 • Fiecare copil are dreptul la respectarea vieţii private, la protecţia onoarei şi reputaţiei sale;

 • Fiecare copil trebuie să fie protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz fizic sau mental, abandon sau neglijenţă, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual;

 • Copiii cu dizabilităţi au dreptul la o viaţă împlinită şi decentă, la asistenţă medicală, la instruire şi educaţie specială;

 • Orice copil are dreptul la asistenţă socială;

 • Fiecare copil are dreptul la un trai decent.

Copilul este considerat, prin prisma Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, o fiinţă umană cu drepturi depline, un individ al societăţii.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor