ORGANIGRAMA DMPDC

Structura organizatorică a DMPDC

1. Conducerea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului;
2. Serviciul reintegrare familială şi adopţii;
3. Serviciul protecţia familiei;
4. Serviciul juridic;
5. Serviciul protecţia copilului în conflict cu legea;
6. Serviciul asistenţă psihosocială;
7. Serviciul social-educativ comunitar;
8. Serviciul monitorizare, sinteză şi strategii;
9. Serviciul administrativ-gospodăresc;
10. Cancelaria şi resurse umane;
11. Serviciul economic şi financiar contabil.

Scrie un comentariu