Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Centrul de plasament pentru copii

1.Scopul general al funcţiei:

Asistentul social este responsabil pentru soluționarea problemelor sociale a beneficiarilor.

2. Atribuţiile de serviciu:

  1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi competențelor profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
  2. Perfecţionarea  continuă a  cunoştinţelor în domeniul protecţiei  sociale;
  3. Colaborarea  în activitatea cu grupul de specialişti.
  4. Adaptabilitate la locul de muncă.
  5. Responsabilitate.
  6. Capacitate relaţională.
  7. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
  8. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și specializate;
  9. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
  10. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri și activităţi de prevenire şi suport pentru   copiii şi familiile aflate temporar în dificultate;

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent social.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor