Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului are un nou partener – Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Astăzi, 08 februarie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi și decanul Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Angela Verdeș au încheiat un acord de colaborare între DMPDC și FPPS.

Prezentul acord are drept scop facilitarea și promovarea schimburilor de experiență între părți în domeniul academic, aplicativ și de cercetare în arii comune. Totodată, ambele părți și-au asumat responsabilitatea să realizeze în termen obiectivele comune din planul de acțiuni.

Parteneriatul reprezintă colaborarea în implementarea activităților/proiectelor comune în scopul realizării obiectivelor statutare, protecția copilului, educația persoanelor cu dizabilități în scopul integrării sociale, elaborarea programelor speciale, curricule metodico-didactice, științifico-metodice, desfășurarea stagiilor de practică a studenților, organizarea acțiunilor de voluntariat, promovarea absolvenților pentru angajarea în câmpul muncii.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor