Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări referitor la situaţia copilului mediatizată pe reţelele de socializare

Copilul respectiv se află în evidenţa DMPDC din anul 2014. A fost înmatriculat în Gimnaziul-internat nr. 2, ulterior a fost reintegrat în familia biologică, însă abandona frecvent domiciliul. Fiind depistat de nenumărate ori vagabondând şi cerşind în stradă, a fost plasat în regim de urgenţă în următoarele servicii: Centrul de zi şi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională “Vatra”, Centrul de plasament „Curcubeul Speranţei”.

Fiind depistat în stradă, copilul manifesta un comportament agresiv faţă de angajaţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, deoarece refuza să meargă în centrul de plasament, unde avea oportunitatea să beneficieze de consiliere psihologică, investigaţii medicale, dar şi ajutor social. Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în colaborare cu inspectorii superiori ai Biroului siguranţă copii din cadrul Inspectoratelor de poliţie întreprind sistematic razii pentru a depista copiii care se află în municipiul Chişinău fără supraveghere părintească, vagabondează sau cerșesc.

Ţinem să informăm opinia publică că copilul menţionat are părinţi, astfel de fiecare dată când a fost plasat în servicii, era anunţată mama copilului pentru a lua copilul acasă. Totodata era anunţată şi autoritatea tutelară de la locul de trai, întrucât nu domiciliază în mun. Chişinău, care considerau oportun ca copilul să se afle în sânul familiei. Mama împreună cu copilul sunt originari din republică, însă locuiesc într-o localitate din apropierea municipiului Chişinău.

Pentru a evita situaţiile de risc, dar şi situaţia precară în care se afla copilul respectiv, autoritatea tutelară teritorilă a considerat oportun plasarea acestuia în plasament planificat. În această perioadă specialiştii DMPDC cu suportul ONG-urilor au intreprins diverse acţiuni pentru a responsabiliza familia acestuia. Mama copilului s-a angajat oficial în câmpul muncii, a închiriat un imobil în suburbia municipiului Chişinău, după ameliorarea situaţiei în familie a fost reintegrat copilul conform deciziei Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, la data de 16.03.16, în familia biologică a mamei.

Copilul nominalizat face parte din cei 90% din copiii care cerşesc, vagabondează sau se află fără supraveghere în municipiul Chişinău, sunt din republică (sate, comune, raioane ale RM). Toţi aceşti copii au istorioarele lor înduioşetoare, care conţin numai 10% de adevar din cele povestite de ei. Copilul respectiv, dar şi alţi copii ca el, care fug de acasă, au un comportament deviant, sunt foarte agresivi cu specialiştii DMPDC, care doresc să le ofere ajutor, însă ei de fiecare dată se întorc în stradă deoarece strada le oferă libertatea totală de a decide. Aceştia refuză să meargă în centrele de plasament sau abandonează instituţiile respective la scurt timp de la plasare, întrucât acolo trebuie să respecte anumite reguli, să se conformeze anumitor cerinţe.

Astfel, cei care părăsesc centrul la câteva ore după plasament şi pleacă într-o direcţie necunoscută, nu oferă specialiştilor posibilitatea de a le acorda o asistenţă durabilă, de a-i asista în procesul de reabilitare şi conştientizare a pericolelor şi consecinţelor modului de viaţă stradal.

Menţionăm că majoritatea copiilor care fug din familiile biologice şi care se  reîntorc la scurt timp în mun. Chişinău, considerând o destinaţie atractivă  şi o modalitate de a-şi câştiga existenţa, o fac din cauza indiferenţei, neglijenţei sau incapacităţii părinţilor/reprezentanţilor legali de a educa copiii.

Lipsa serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant la nivel local, lipsa de supraveghere de către părinţi şi neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului, inclusiv adresarea tardivă către organele poliţieneşti privind plecarea copilului de la domiciliu sunt cauzele principale ale acestui fenomen.

Ce ţine de situaţia copilului menţionat, vă aducem la cunoştinţă că specialiştii DPDC sectorul Centrul s-au deplasat spre locaţia indicată, însă acesta nu a fost de găsit. După identificarea locului aflării copilului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului va intreprinde toate masurile de rigoare în vederea protejării acestuia, va fi plasat în plasament de urgenţă, perioadă în care se va face o evaluare complexă a situaţiei familiei şi împreună cu autoritatea tutelară de unde este domiciliază copilul se va lua o decizie.

În conformitate cu Legea nr. 362 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, art. 53 „Părinţii poartă răspundere, prevăzută de legislaţie, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor de îngrijire şi educaţie a copilului”.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor