×

În atenția angajaților Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Cu privire la activitatea  DMPDC

şi a subdiviziunilor în perioada

stării de urgenţă.

 

Luând în consideraţie declararea stării de urgenţă, în scopul prevenirii şi combaterii infecţiei cu coronavirus de tip nou COVID-19, în vederea respectării dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, precum şi a  măsurilor stabilite prin deciziile Comisiei  pentru situaţii excepţionale  a municipiului Chişinău, emit următorul ORDIN,

 

 1. Se ia act de Dispoziţia 2 din 24.03.2020 a Comisiei  pentru situaţii excepţionale  a municipiului Chişinău.
 2. Angajaţii DMPDC şi DPDC de sector, pe durata perioadei stării de urgenţă, vor activa în regim de muncă mixt: muncă de birou sau muncă la domiciliu.
 3. În scopul asigurării funcţionalităţii DMPDC şi DPDC de sector:
  şefii structurilor interne a DMPDC, precum şi a DPDC de sector,  vor desemna angajaţii care vor activa la locul de muncă în birou pe domenii de activitate, conform unui grafic elaborat lunar, cu indicarea zilelor/orelor de muncă  şi, ulterior, prezentat spre aprobare conducerii
 4. La cererea angajaţilor din structurile interne ale DMPDC, precum şi a DPDC de sector, se va dispune exercitarea atribuţiilor de serviciu la domiciliu, în măsura în care este posibil, cu prezentarea săptămânală conducerii DMPDC a unui raport privind acţiunile întreprinse şi durata acestora.
 5. La înţelegerea angajaţilor şi a angajatorului, salariaţii pot opta şi depune cerere privind programul individual de muncă cu regim flexibil sau a timpului de muncă parţial, fiind remuneraţi conform prevederilor legislaţiei muncii.
 6. La cererea angajaţilor se poate acorda concediu de odihnă în modul prevăzut de lege, în afara graficului anual stabilit.
 7. Angajaţii din structurile subordonate: Centrele de zi pentru copii cu CES şi  Centrele comunitare pentru copii şi tineri de la locul de trai, pe perioada suspendării procesului educaţional în instituţiile de învăţământ din mun. Chişinău şi restricţionării ieşirii copiilor în spaţiile publice, vor decide şi vor prezenta, în scris,  forma raportului de muncă ales: concediu anual de odihnă, concediu neplătit  sau îndemnizaţia lunară prevăzută pentru şomajul tehnic, activitate educațională la distanță  conform legislaţiei muncii.
 8. Angajaţii din  structurile subordonate: Serviciul social „Asistenţă Personală” (şefi din cadrul Serviciului, exceptând asistenţii personali); Serviciul de asistenţă parentală profesionistă (manageri /asistenţi sociali din cadrul Serviciului, cu excepţia asistenţilor parentali profesionişti)  şi Centrul de resurse şi suport pentru copii şi tineri (personalul), pe perioada stării de urgenţă şi imposibilităţii efectuării vizitelor/deplasărilor de monitorizare a beneficiarilor şi a instituţiilor publice, vor decide şi vor prezenta, în scris, forma raportului de muncă ales: concediu anual de odihnă, concediu neplătit  sau îndemnizaţia lunară prevăzută pentru şomajul tehnic, conform legislaţiei muncii.
 9. Angajaţii din cadrul DMPDC şi a instituţiilor din subordine, care activează în baza contractului individual de muncă, în vârstă de peste 63 ani, în exercitarea raporturilor lor de muncă se vor conforma pct. 2-(I) din decizia nr. 2 din 24.03.2020 a Comisiei pentru situaţii excepţionale a municipiului Chişinău: „ … se interzice aflarea în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitatea stringentă a persoanelor cu vârsta menţionată, cu excepţia deplasărilor în interese de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă…”.
 10. Angajaţii serviciilor de plasament din subordinea DMPDC (Centre de plasament temporar, Case Comunitare, Casă de copii de tip familial, asistenţii parentali profesionişti) şi angajaţii care asigură paza bunurilor imobile aflate în gestiunea DMPDC vor activa în regim obişnuit, conform fişei postului.
 11. Serviciul resurse umane din cadrul DMPDC va aduce la cunoştinţa tuturor angajaţilor prevederile prezentului ordin.
 12. Executarea prevederilor prezentului ordin mi-l asum.

 

 

 

                 Şef interimar al Direcţiei                                                                                        Lucia CACIUC

 

 

 

DISTRIBUIE