Informaţii utile referitor la constituirea Serviciului Asistenţă parentală profesionistă din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

În scopul implementării noilor forme de protecţie socială a copiilor care se află în situaţie de risc sau lipsiţi de mediul familial, în baza Acordului de colaborare a Primăriei municipiului Chişinău cu Organizaţia neguvernamentală Trustul European şi în conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 18/21 din data de 07 septembrie 2000, Serviciul Asistenţă parentală profesionistă a fost implementat ca proiect pilot, cu denumirea iniţială de Asistenţa maternală  profesionistă, pe o durată de 3 ani, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului având sarcina de realizare a proiectului menţionat. Cheltuielile financiare în implementarea proiectului au fost suportate de ONG-ul Trustul European al Copiilor din Moldova.

Totodată, având în vedere nota informativă prezentată de DMPDC, în scopul protecţiei sociale a copiilor rămaşi fără supraveghere părintească şi a celor din familii defavorizate, la data de 17 iulie 2008, prin decizia CMC nr. 12/21, se creează Serviciul Asistenţă parentală profesionistă, cu aprobarea regulamentului serviciului şi a statelor de personal (1 manager – categoria de salarizare 16 şi 10 asistenţi parentali profesionişti cu categoria de salarizare 11), iar cheltuielile ce ţin de întreţinerea şi funcționarea serviciului, fiind efectuate în limita mijloacelor financiare prevăzute în devizele de cheltuieli ale DMPDC pe anul 2008.

Luând în consideraţie dezvoltarea Serviciului asistenţă parentală profesionistă, DMPDC a înaintat operarea unor modificări la decizia CMC nr. 12/21 din 17.07.2008, astfel conform deciziei CMC nr. 2/12 din 31.03.2011 s-a modificat statele de personal – 27 asistenți parentali, categoria de salarizare 12.

La data de 10.10.2013, Consiliul municipal Chișinău prin decizia nr. 8/14 majorează numărul de asistenți parentali până la 32.

Conform deciziei CMC nr. 9/ 54  din 20 noiembrie 2014, pentru extinderea serviciului asistenţă parentală profesionistă, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a adresat o altă notă informativă pentru modificarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 12/21 din 17.07.2008 în redacţie nouă şi abrogarea anexei 2 la decizia CMC nr. 12/21 din 17.07.2008, unde au fost aprobate statele de personal ale SAPP cu 41 unități de asistenți parentali profesioniști și 2 șefi ai Serviciului.

Ultima modificare a deciziei CMC nr. 12/21 din 17.07.2008 a fost efectuată în 2015, după cum urmează: managerul Serviciului – 3, asistent social – 2, asistenți parentali profesioniști – 50 unități. În prezent în cadrul Serviciului APP activează: 1 manager SAPP și 1 manager APP, 34 asistenți parentali profesioniști. Locuri vacante sunt: 1 funcție de manager APP, 2 de asistenți sociali și 16 de asistenți parentali profesioniști.

Poza simbol

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor