Referitor la articolul cu genericul: „Veste bună pentru fetiţa abandonată la Piața Centrală! O familie de italieni vor să o adopte”, postat de către platformele on-line http://mamaplus.md/ și http://tv8.md, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

Foto-simbol: www.google.com

Conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, art. 7 cu privire la atribuţiile autorităţii tutelare teritoriale, în cazul fetiței DMPDC a îndeplinit următoarele atribuții:

– a acordat sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copilului aflat în situaţie de risc şi a copilului separat de părinţi şi a participat la acest proces;
– a întreprins, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunile necesare privind prevenirea separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie;

– a asigurat plasamentul planificat al copilului separat de părinţi;
– întreprinde la moment acțiuni privind stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

– asigură stabilirea statutului de copil adoptabil, dacă nu va fi posibilă reintegrarea în familia biologică;

–  DMPDC va colabora cu instituțiile, structurile din domeniul protecției copilului în vederea identificării unei forme optime de protecție a copilului.

În conformitate cu articolului 20, alin. (1) ale Legii nr. 99 din 28.05.2010 Cu privire la regimul juridic al adopției”, după epuizarea tuturor măsurilor de (re)integrare, în familia biologică ori în familia extinsă, a copilului rămas fără ocrotire părintească, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului emite o decizie privind stabilirea statutului de copil adoptabil, statut căruia copilului menționat încă nu îi poate fi atribuit, din motiv că situația fetiței se află în proces de soluționare.

Astfel, în conformitate cu articolul 20 alin. (3) Copilului rămas fără ocrotire părintească din cauza abandonului, dispariţiei fără urmă a părinţilor, stării de sănătate mintală a părinţilor, eschivării de la educaţia copilului, de la apărarea drepturilor şi a intereselor lui legitime i se stabileşte statutul de copil adoptabil după devenirea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti privind:

a) decăderea părinţilor din drepturile părinteşti;

b) declararea părinților ca fiind incapabili;
c) declararea părinţilor ca fiind dispăruţi fără urmă sau decedaţi.

Privitor la cazul fetiţei, părinţii biologici încă nu sunt decăzuţi din drepturile părintești, astfel copilului încă nu îi poate fi atribuit statutul adoptabil.

Vă aducem la cunoștință că conform art. 33 Cu privire la condiţiile pentru adopţie internatională”, lit. c) copilul adoptabil fără nevoi speciale (copil adoptabil cu vârsta de pînă la 7 ani) este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională (prioritate având adopția națională) ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil