×

Ședința Consiliului de administrație al DMPDC

Membrii Consiliului de administrație al Direcţiei municipale pentru protecția drepturilor copilului s-au întrunit, joi, 14 noiembrie 2019, într-o ședință de lucru.

În cadrul ședinței de lucru au fost puse în discuție spre examinare subiecte cu privire la:
– aprobarea Ghidului de organizare și monitorizare a activității DMPDC/DPDC din sectoare;
– aprobarea Regulamentului – cadru al Centrului Comunitar pentru Copii și Tineri din municipiul Chişinău;
– conlucrarea cu administrația publică locală din or. Sângera, organizarea și realizarea inventarierii în instituțiile subordonate DMPDC;
– includerea gustării pentru beneficiarii CCCT;
– unificarea practicii juridice ce ține de întocmirea, modificarea și respectarea graficului de întrevederi.

Diverse:
– trecerea în revistă a CCCT;
– respectarea regimului de muncă în instituțiile din subordine;
– respectarea regimului igienic în blocurile alimentare din Casele comunitare și Centrele de plasament.

DISTRIBUIE